Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дәнјал

Фәсилләр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мүндәриҹат

 • 1

  • Бабил падшаһы Јерусәлими тутур (1, 2)

  • Ҹаванлар хүсуси тәлим кечир (3—5)

  • Дөрд ибранинин сынағы (6—21)

 • 2

  • Навуходоносорун јухусу (1—4)

  • Мүдрикләр јухуну јоза билмир (5—13)

  • Дәнјал Аллаһдан көмәк диләјир (14—18)

  • Сирри ачдығы үчүн Аллаһа алгыш едир (19—23)

  • Дәнјал јухуну падшаһа данышыр (24—35)

  • Јухунун јозуму (36—45)

   • Бир даш һејкәли вуруб дағыдыр (44, 45)

  • Падшаһ Дәнјалы шәрәфләндирир (46—49)

 • 3

  • Навуходоносорун гојдуғу һејкәл (1—7)

   • Һејкәлә сәҹдә әмри (4—6)

  • Үч ибрани әмрә итаәт етмир (8—18)

   • Сәнин аллаһларына ситајиш етмәјәҹәјик (18)

  • Гызмар соба (19—23)

  • Собанын ичиндә мөҹүзә (24—27)

  • Падшаһ Аллаһы уҹалдыр (28—30)

 • 4

  • Падшаһ Аллаһын әбәди һөкмдар олдуғуну етираф едир (1—3)

  • Ағаҹ барәдә јуху (4—18)

   • Кәсилмиш ағаҹ вә једди дөвр (16)

   • Бәшәр үзәриндә һөкмран Аллаһдыр (17)

  • Дәнјал јухуну јозур (19—27)

  • Падшаһын јухусу чин олур (28—36)

   • Падшаһ ағлыны итирир (32, 33)

  • Падшаһ Аллаһы тәриф едир (37)

 • 5

  • Падшаһ Бәлшәззарын зијафәти (1—4)

  • Диварда јазы (5—12)

  • Дәнјалдан јазыны јозмағы хаһиш едирләр (13—25)

  • Јозум: Бабилин сүгуту (26—31)

 • 6

  • Мәмурлар Дәнјала гәсд гурур (1—9)

  • Дәнјал дуадан галмыр (10—15)

  • Дәнјал ширләр гујусунда (16—24)

  • Дара Аллаһы уҹалдыр (25—28)

 • 7

  • Дөрд һејван һагда јуху (1—8)

   • Балаҹа бујнуз пејда олур (8)

  • «Әзәлдән Вар Олан әјләшди» (9—14)

   • Инсан оғлу падшаһ олду (13, 14)

  • Дәнјала рөјаларын мәнасы ачылыр (15—28)

   • Дөрд һејван дөрд падшаһдыр (17)

   • Мүгәддәс бәндәләр падшаһлығы алаҹаг (18)

   • «Он бујнуз» (24)

 • 8

  • Гоч вә тәкә (1—14)

   • Кичик бујнуз өзүнү уҹа тутур (9—12)

   • Ики мин үч јүз ахшам вә сәһәр (14)

  • Ҹәбрајыл вәһји ачыглајыр (15—27)

   • Гочла тәкәнин мәнасы (20, 21)

   • Вәһмли падшаһ галхыр (23—25)

 • 9

  • Дәнјалын төвбә дуасы (1—19)

   • Виранлыг мүддәти: 70 ил (2)

  • Ҹәбрајыл Дәнјалын јанына ҝәлир (20—23)

  • 70 һәфтә һагда пејғәмбәрлик (24—27)

   • 69 һәфтәдән сонра Мәсиһин зүһуру (25)

   • Мәсиһ һәлак олаҹаг (26)

   • Шәһәрин вә мүгәддәс мәканын мәһви (26)

 • 10

  • Аллаһ елчиси Дәнјалын јанында (1—21)

   • Микајыл мәләјин көмәјинә ҝәлир (13)

 • 11

  • Фарс вә Јунаныстан падшаһлары (1—4)

  • Ҹәнуб вә шимал падшаһлары (5—45)

   • Верҝијыған (20)

   • Әһдин өндәри һәлак олаҹаг (22)

   • Истеһкамлар аллаһынын уҹалдылмасы (38)

   • Ҹәнуб вә шимал падшаһлары чәкишир (40)

   • Шәргдән вә шималдан һәјәҹанлы хәбәрләр (44)

 • 12

  • Ахырзаман; Дәнјалын мүкафаты (1—13)

   • Микајыл ајаға галхаҹаг (1)

   • Ағыллы адамлар парлајаҹаг (3)

   • Һәгиги билик чохалаҹаг (4)

   • Дәнјал галхаҹаг (13)