Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәггај 2:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

 • Икинҹи мәбәд әзәмәтлә долаҹаг (1—9)

  • «Бүтүн халглары силкәләјәҹәјәм» (7)

  • Халгларын ләл-ҹәваһираты ҝәләҹәк (7)

 • Мәбәдин бәрпасы; Аллаһ халгына бәрәкәт верир (10—19)

  • Мүгәддәслик башга шејә кечмир (10—14)

 • Зәрубабил үчүн хәбәр (20—23)

  • Сәни мөһүр үзүјү едәҹәјәм (23)

2  Једдинҹи ајын ијирми биринҹи ҝүнү Һәггај+ пејғәмбәр васитәсилә Јеһованын сөзү назил олду:  «Јәһуда валиси+ Шәәлтиил оғлу Зәрубабилә,+ баш каһин Јәһусадиг+ оғлу Јушәјә+ вә халгын сағ галанларына белә сөјлә:  “Аранызда бу евин әввәлки әзәмәтини ҝөрәнләрдән ким галыб?+ Бәс евин индики һалына нә дејирсиниз? Сизә елә ҝәлмир ки, әввәлки илә мүгајисәдә бу ев һеч нәдир?”+  Јеһова бәјан едир: “Еј Зәрубабил, мәрд ол! Еј баш каһин Јәһусадиг оғлу Јушә, мәрд ол!” Јеһова бәјан едир: “Еј мәмләкәт әһли, мәрд олун+ вә ишләјин!” Ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир: “Мән сизинләјәм!+  Мисирдән чыхан заман сизә вердијим вәди хатырлајын,+ руһум араныздадыр*.+ Горхмајын!”»+  «Ордулар Аллаһы Јеһова дејир: “Аз галыб, јери вә ҝөјү, дәнизи вә гуруну бир дә силкәләјәҹәјәм”.+  “Бүтүн халглары силкәләјәҹәјәм. Халгларын ләл-ҹәваһири ҝәләҹәк+ вә Мән бу еви әзәмәтлә долдураҹағам”,+ — дејир ордулар Аллаһы Јеһова.  “Гызыл да, ҝүмүш дә Мәнимдир”, — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова.  “Бу евин ҝәләҹәк әзәмәти әввәлкиндән бөјүк олаҹаг”,+ — дејир ордулар Аллаһы Јеһова. “Бу јерә әмин-аманлыг верәҹәјәм”,+ — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова». 10  Даранын һакимијјәтинин икинҹи или, доггузунҹу ајын ијирми дөрдүнҹү ҝүнүндә Һәггај+ пејғәмбәрә Јеһованын сөзү назил олду: 11  «Ордулар Аллаһы Јеһова дејир ки, каһинләрдән ганун барәдә соруш:+ 12  “Бир адам палтарынын әтәјиндә мүгәддәс әт дашыјаркән палтары чөрәјә, шорбаја, шәраба, јаға, јахуд башга һансыса әрзаға дәјәрсә, бунлар мүгәддәс олар?”» Каһинләр: «Јох!» — дејә ҹаваб вердиләр. 13  Һәггај сөзүнә давам етди: «Бәс ҹәсәдә дәјиб мурдарланан адам бу шејләрдән биринә тохунарса, һәмин шеј мурдар олар?»+ Каһинләр буна: «Бәли, мурдар олар!» — дејә ҹаваб вердиләр. 14  Онда Һәггај деди: «Јеһова бәјан едир: “Бу халг, бу үммәт ҝөзүмдә бу ҹүрдүр. Бүтүн ишләри вә тәгдим етдикләри һәр шеј беләдир, мурдардыр!” 15  “Бу ҝүндән етибарән ҹидди дүшүнүн: Јеһованын мәбәдиндә дашы даш үстә гојмаздан әввәл+ 16  вәзијјәт неҹә иди? О вахтлар ким тахыл тајасынын јанына ијирми өлчү тахыл үчүн ҝәлирдисә, он өлчү чыхырды; ким әлли өлчү шәраб чәкмәк үчүн шәраб чәнинә јахынлашырдыса, ијирми өлчү чыхырды.+ 17  Мән сизи, бүтүн ишләринизи сәмум јели, киф+ вә долу илә вурдум. Јенә дә һеч бириниз Мәнә тәрәф дөнмәдиниз”, — бәјан едир Јеһова. 18  “Бу ҝүн доггузунҹу ајын ијирми дөрдүнҹү ҝүнү, Јеһованын мәбәдинин тәмәлинин гојулдуғу ҝүндүр.+ Бу ҝүндән етибарән, ҹидди дүшүнүн. Јахшы-јахшы дүшүнүн: 19  тахыл анбарында дән галыб?+ Үзүм, әнҹир, нар вә зејтун ағаҹларында бәһрә вар? Бу ҝүндән етибарән Мән сизә бәрәкәт верәҹәјәм!”»+ 20  Ајын ијирми дөрдүнҹү ҝүнүндә Јеһованын сөзү Һәггаја икинҹи дәфә назил олду:+ 21  «Јәһуда валиси Зәрубабилә де: “Мән јери-ҝөјү силкәләјәҹәјәм.+ 22  Падшаһларын тахтыны девирәҹәјәм, халгларын сәлтәнәтләринин гүдрәтини јох едәҹәјәм.+ Ҹәнҝ арабасыны вә ону сүрәнләри јыхаҹағам, атлар јыхылаҹаг, сүвариләрин һәр бирини өз гардашынын гылынҹы јерә сәрәҹәк”».+ 23  Ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир: «“Еј Шәәлтиил оғлу Зәрубабил+, еј Мәним гулум! О ҝүн сәни ҝөтүрүб мөһүр үзүјү едәҹәјәм, — Јеһова бәјан едир, — чүнки Мән сәни сечмишәм”, — ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: Мисирдән чыхан заман сизә вердијим вәди вә руһумун аранызда дурдуғу вахты хатырлајын.