Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һушә 7:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әфраимин шәр әмәлләри (1—16)

    • Аллаһын торундан гача билмәјәҹәкләр (12)

7  «Һәр дәфә Исраилә шәфа вермәк истәјәндәӘфраимин тәгсири,+Сәмәријјәнин шәр әмәлләри+ үзә чыхыр. Онлар һијлә ишләдир,+Оғрулар евләрә ҝирир, гулдур дәстәләри күчәләрдә сојғунчулуг едир.+   Һеч дүшүнмүрләр ки, Мән онларын шәр әмәлләрини јадыма салаҹағам.+ Әмәлләри онлары бүрүјүб,Ҝөзүмүн гаршысындадыр.   Шәр әмәлләри илә падшаһы,Һијләләри илә башчылары севиндирирләр.   Һамысы зинакардыр,Чөрәкчинин галадығы,Хәмир аҹыјанадәк даһа гурдаламадығы соба кими алышыб јанырлар.   Падшаһымызын шад ҝүнүндә башчылары азар тутду,Шәрабдан гызышдылар.+ Падшаһ ришхәндчиләрлә әл-әлә верди.   Онлар соба кими алышыб-јанан үрәкләри илә јахынлашырлар*. Чөрәкчи бүтүн ҝеҹәни јатыр,Сәһәр исә соба ҝур-ҝур јаныр.   Һамысы соба кими гызышыб,Өз һакимләрини удурлар. Бүтүн падшаһлары јыхылды.+Онларын һеч бири Мәни чағырмыр.+   Әфраим халглара гајнајыб-гарышыр.+ О, бир үзү чиј галмыш көкәдир.   Гүввәтини јадлар апарды,+ о исә билмәди. Сачы ағарды, онунса хәбәри олмады. 10  Исраилин тәкәббүрү она гаршы шәһадәт едир.+Бунунла белә, онлар Аллаһлары Јеһоваја сары дөнмәдиләр,+Ону ахтармадылар. 11  Әфраим сәфеһ ҝөјәрчинә бәнзәјир, ағылсыздыр.+ О, Мисири чағырды,+ Ашшура ҝетди.+ 12  Һара ҝетсәләр, торуму онларын үстүнә атаҹағам. Онлары ҝөј гушлары кими јерә салаҹағам. Иҹмаларына билдирмишдим, одур ки, онлары ҹәзаландыраҹағам.+ 13  Онлар Мәндән гачдылар, вај онларын һалына! Мәнә аси олдулар, гој мәһв олсунлар! Онлары гуртармаг истәјирдим, онларса Мәнә бөһтан атдылар.+ 14  Јатагларында зар-зар ағладылар,Амма Мәни үрәкдән көмәјә чағырмадылар.+ Тахыл вә тәзә шәрабдан өтрү өзләрини јараладылар,Мәндән үз дөндәрдиләр. 15  Мән онлары тәрбијә етдим, голларына гүввәт вердим,Онларса Мәнә гаршыдырлар, һеј гәсд гурурлар. 16  Онлар дөндүләр, амма али олана* тәрәф јох.Бошалмыш каман кими јарарсыздырлар.+ Башчылары дикбаш-дикбаш данышдыгларына ҝөрә гылынҹдан кечириләҹәк. Буна ҝөрә онлары Мисир торпағында әлә салаҹаглар».+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: фитнә-фәсадла јахынлашырлар, үрәкләри соба кимидир.
Јәни али динә.