Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һушә 4:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын Исраиллә чәкдији һагг-һесаб (1—8)

    • Мәмләкәтдә Аллаһы танымырлар (1)

  • Исраилин бүтпәрәстлији вә позғунлуғу (9—19)

    • Јолдан чыхаран позғунлуг руһу (12)

4  Еј Исраил халгы, Јеһованын сөзүнү динлә.Јеһова бу дијарын сакинләри илә һагг-һесаб чәкәҹәк.+Чүнки бу мәмләкәтдә нә һәгигәт вар, нә хејирхаһлыг, бурада Аллаһы танымырлар.+   Сахта анд, јалан+, гатиллик+,Оғурлуг, зинакарлыг+ баш алыб ҝедир,Ган су јеринә ахыр.+   Буна ҝөрә дијар јас тутаҹаг,+Буранын сакинләри һалдан дүшәҹәк.Чөл һејванлары, ҝөјдәки гушлар,Һәтта дәниздәки балыглар тәләф олаҹаг.   «Гој һеч кәс мүбаһисә етмәсин, бири диҝәрини данламасын,+Чүнки халгын каһинлә сөз ҝүләшдирәнләрә охшајыр.+   Сән ҝүнүн ҝүнорта чағы бүдрәјәҹәксән,Ҝеҹә имиш кими пејғәмбәр дә сәнинлә бирҝә бүдрәјәҹәк. Сәнин ананы мәһв едәҹәјәм.   Халгым Мәни танымадығы үчүн мәһв олаҹаг. Мадам ки сән билији рәдд етдин,+Мән дә сәни бир каһиним кими рәдд едәҹәјәм.Мадам ки Аллаһынын ганунуну унутдун,+Мән дә сәнин өвладларыны унудаҹағам.   Каһинләр чохалдыгҹа, Мәнә гаршы ҝүнаһларыны да чохалтдылар.+ Мән онларын шәрәфини бишәрәфлијә чевирәҹәјәм*.   Онлар халгымын ҝүнаһы илә бәсләнир,Онун ҹинајәт етмәсини арзулајырлар.   Каһинин башына ҝәлән халгын да башына ҝәләҹәк,Тутдуглары јола ҝөрә онлардан һагг-һесаб сораҹағам,Әмәлләринин әвәзини верәҹәјәм.+ 10  Јејәҹәкләр, лакин дојмајаҹаглар.+ Позғунлуг едәҹәкләр, лакин артмајаҹаглар.+Чүнки Јеһоваја етина етмәдиләр. 11  Фаһишәлик, меј вә тәзә шәрабЈахшы нијјәтләри мәһв едир.+ 12  Мәним халгым тахта бүтләринә мүраҹиәт едир,Әсаларынын* сөзү илә отуруб-дурурлар.Чүнки позғунлуг руһу онлары јолдан чыхарыр,Позғунлугларына ҝөрә өз Аллаһларына табе олмурлар. 13  Дағларын башында гурбан кәсирләр,+Тәпәләрдә, палыд, ајыфындығы ағаҹларынын, һәр ири ағаҹын алтында+Гурбан түстүсү тәгдим едирләр,Чүнки онларын ҝөзәл көлҝәси вар. Буна ҝөрә гызларыныз фаһишәлик,Ҝәлинләриниз зина едир. 14  Мән гыз-ҝәлинләриниздән фаһишәлик,Зина етдикләри үчүн һесабат сормајаҹағам. Чүнки кишиләриниз фаһишәләрлә хәлвәтә чәкилир,Мәбәд фаһишәләрилә бирҝә гурбан ҝәтирирләр.Бу ҹүр дүшүнҹәсиз халг+ мәһв олаҹаг. 15  Еј Исраил, сән позғунлуг еләјирсән елә,+Бары Јәһуда ҝүнаһ ишләмәсин.+ Ҝилгала+ ҝетмәјин, Бејт-Авенә+ галхмајын,“Јеһоваја анд олсун!” — дејиб анд ичмәјин.+ 16  Исраил тәрс инәк кими инад едир.+ Һеч Јеһова онлары тоғлу кими ҝениш отлагда отарар? 17  Әфраим бүтләрдән јапышыб.+ Ејби јох! 18  Пивәләри гуртарандаПозғунлуға гуршанырлар. Онларын башчылары бинамуслуғу севир.+ 19  Күләк ону ганадлары илә совураҹаг.Гурбанларындан өтрү хәҹаләт чәкәҹәкләр».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: Мәним шәрәфими бишәрәфлијә дәјишдиләр.
Фалчы әсасы.