Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һушә 2:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Хаин Исраилин ҹәзасы (1—13)

  • Јеһова халгыны гәбул едәҹәк (14—23)

    • «Мәни әрим дејә чағыраҹагсан» (16)

2  Гардашларыныза: “Мәним халгым*”,+ Баҹыларыныза: “Мәрһәмәт ҝөрмүш гадын*”,+ дејин.   Ананызы тәнбеһ един, тәнбеһ един,Чүнки о, Мәним арвадым дејил,+ Мән дә онун әри дејиләм. Гој фаһишәлијиндән әл чәксин,Хәјанәти дөшләри арасындан чыхарыб атсын.   Јохса ону сојундуруб лүт анаданҝәлмә едәҹәјәм,Ону сәһраја,Гураг торпаға дөндәрәҹәјәм,Сусуз гојуб өлдүрәҹәјәм.   Балаларына мәрһәмәт ҝөстәрмәјәҹәјәм,Чүнки онлар зина өвладларыдыр.   Аналары зина едиб.+ Онлары бәтниндә ҝәздирән гадын абырсызлыг едиб.+О дејирди: “Ојнашларымын далынҹа ҝедәҹәјәм.+Чөрәјими, сујуму,Јунуму, кәтанымы, јағымы, ичкими онлар верир”.   Буна ҝөрә тиканлы чәпәрлә онун јолуну кәсәҹәјәм,Габағында дашдан һасар һөрәҹәјәм ки,Јолларыны тапа билмәсин.   О, ојнашларынын далынҹа гачаҹаг, амма чатмајаҹаг,+Онлары ахтараҹаг, амма тапмајаҹаг. Онда дејәҹәк: “Ҝедим, биринҹи әримин јанына гајыдым,+Чүнки о вахт ҝүзәраным индикиндән јахшы иди”.+   О анламады ки,Она тахылы, тәзә шәрабы, јағы верән Мән идим,+Баала сәрф етдији гызыл-ҝүмүшү башындан төкән Мән идим.+   Буна ҝөрә дә онунла башга ҹүр давранаҹағам.Бичин вахты тахылымы, јығым вахты шәрабымы әлиндән алаҹағам,+Чылпаг бәдәнини өртән јунуму, кәтанымы дартыб алаҹағам. 10  Ојнашларынын ҝөзү өнүндә ејиб јерләрини ачаҹағам,Һеч ким ону әлимдән ала билмәјәҹәк.+ 11  Онун бүтүн шадлыгларына, бајрамларына,+Тәзә ај мәрасимләринә, шәнбәләринә, бүтүн шәнликләринә сон гојаҹағам. 12  “Бунлар ојнашларымын мәнә вердији һаггдыр” дедији мејнәләри, Әнҹир ағаҹларыны мәһв едәҹәјәм,Онлары мешәлијә чевирәҹәјәм,Чөл һејванлары онлары јејиб дағыдаҹаг. 13  Баал бүтләринә гурбан ҝәтирдији+ ҝүнләрә ҝөрә онунла һагг-һесаб чәкәҹәјәм.О заманлар о, сырғасыны, бәр-бәзәјини тахыб ојнашларынын далынҹа дүшүрдү,Мәни исә унутмушду»+, — дејә бәјан едир Јеһова. 14  «Буна ҝөрә ону дилә тутубСәһраја апараҹағам,Үрәјини әлә алаҹағам. 15  Бундан сонра онун үзүмлүкләрини вә Ахор+ дәрәсини бир үмид гапысы кими она гајтараҹағам.+Орада о, ҝәнҹлик чағларында олдуғу кими,Мисир дијарындан чыхдығы чағларда олдуғу кимиМәнә һај верәҹәк.+ 16  О ҝүн Мәни артыг ағам* јох,Әрим дејә чағыраҹагсан», — бәјан едир Јеһова. 17  «Баал бүтләринин адыны онун дилиндән силәҹәјәм,+Онларын ады бир даһа хатырланмајаҹаг.+ 18  О ҝүн халгымын јахшылығы үчүн чөл һејванларыјла,Ҝөјдәки гушларла, јердә сүрүнәнләрлә әһд бағлајаҹағам.+О дијарда ох-каманы, гылынҹ вә мүһарибәни јох едәҹәјәм,+Онлары әмин-аманлыгда јашадаҹағам.+ 19  Әбәди Мәним оласан дејәДоғрулуг вә әдаләтлә,Мәһәббәт вә мәрһәмәтлә+ сәнинлә нишанланаҹағам. 20  Мән сәнинлә сәдагәтлә нишанланаҹағам,Сән дә Јеһованы таныјаҹагсан».+ 21  Јеһова бәјан едир: «О ҝүн һај верәҹәјәм,Мән ҝөјләрә һај верәҹәјәм,Ҝөјләр дә јерә һај верәҹәк.+ 22  Јер тахыла, тәзә шәраба, јаға һај верәҹәк,Онлар исә Јизраилә+ һај верәҹәк. 23  Мән ону Өзүм үчүн тохум кими торпаға әкәҹәјәм.+Мәрһәмәт ҝөрмәјәнә* мәрһәмәт ҝөстәрәҹәјәм,Халгым олмајана*: “Сән халгымсан”, — дејәҹәјәм,+ Онлар да: “Сән Аллаһымызсан”, — дејәҹәкләр».+

Һашијәләр

1:9 һашијәсинә бах.
1:6 һашијәсинә бах.
Ибр. Баал.
1:6 һашијәсинә бах.
1:9 һашијәсинә бах.