Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һушә 14:1—9

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһоваја сары дөнүн (1—3)

    • Дилимизин мәдһләри (2)

  • Онлары хәјанәт азарындан сағалдаҹағам (4—9)

14  «Аллаһын Јеһоваја сары дөн, еј Исраил!+Ахы сән ҝүнаһларына ҝөрә бүдрәдин.   Бу сөзләрлә Јеһоваја сары дөнүн,Она белә дејин: “Ҝүнаһларымызы бағышла,+ савабларымызы гәбул ет,Әвәзиндә Сәнә дилимизин мәдһләрини + буға гурбанлары кими тәгдим едәҹәјик.   Ашшур бизи хилас етмәјәҹәк,+ Атлары чапмајаҹағыг,+Даһа әлләримизин ишинә: “Еј Аллаһымыз!” — демәјәҹәјик.Чүнки Сән јетимә мәрһәмәт ҝөстәрирсән”.+   Мән онлары хәјанәт азарындан сағалдаҹағам.+ Көнлүм онлары севәҹәк,+Чүнки онлара гаршы гәзәбим кечди.+   Мән Исраил үчүн бир шәбнәм олаҹағам,О, занбаг кими чичәк ачаҹаг,Ливан ағаҹларытәк көк салаҹаг,   Гол-будаг атаҹаг,Ҹалалы зејтун ағаҹынын ҹалалытәк олаҹаг,Ливан кими әтир сачаҹаг.   Онлар јенә дә онун көлҝәсиндә мәскән салаҹаглар, Буғда јетишдирәҹәк, мејнә кими тумурҹуглајаҹаглар.+ Онун шөһрәти Ливан шәрабы кими олаҹаг.   Әфраим дејәҹәк: “Даһа бу бүтләр нәјимә ҝәрәкдир?”+ Мән она ҹаваб верәҹәјәм, ҝөзүм үстүндә олаҹаг.+ Сых јарпаглы ардыҹ ағаҹытәк олаҹағам, Сизин үчүн бар ҝәтирәҹәјәм».   Һикмәтли кимдир? Гој бунлары баша дүшсүн. Ағыллы кимдир? Гој бунлары билсин. Ахы Јеһованын јоллары дүздүр,+Салеһләр о јолларла ҝедәҹәк.Гануну позанларса о јолларда бүдрәјәҹәк.

Һашијәләр