Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 6:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраил дағларына гаршы пејғәмбәрлик (1—14)

    • Ијрәнҹ бүтләр алчалдылаҹаг (4—6)

    • Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам (7)

6  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, үзүнү Исраил дағларына тутуб онлара гаршы пејғәмбәрлик ет.  Онлара белә сөјлә: “Еј Исраил дағлары, Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзүнү динләјин. Күлли-Ихтијар Јеһованын дағлара, тәпәләрә, чајлара, дәрәләрә сөзү будур: “Мән үстүнүзә гылынҹ ҝөндәрәҹәјәм, сәҹдәҝаһларынызы* дармадағын едәҹәјәм.  Гурбанҝаһларыныз јерлә јексан олаҹаг, бухурданларыныз сындырылаҹаг,+ ҝәбәрдиләнләринизи ијрәнҹ бүтләринизин габағына сәрәҹәјәм.+  Исраиллиләрин ҹәсәдләрини ијрәнҹ бүтләринин габағына сәрәҹәјәм, сүмүкләринизи гурбанҝаһларынызын әтрафына сәпәләјәҹәјәм.+  Мәскунлашдығыныз һәр јердә шәһәрләриниз харабазара дөнәҹәк,+ сәҹдәҝаһларыныз дағыдылаҹаг, виранә галаҹаг.+ Гурбанҝаһларыныз учурулаҹаг, дашы-даш үстдә галмајаҹаг, ијрәнҹ бүтләриниз јох олаҹаг, бухурданларыныз сындырылаҹаг, әлинизин иши һеч олуб ҝедәҹәк.  Ҝөзүнүзүн габағында ҹамааты ҝәбәрдиб јерә сәрәҹәкләр.+ Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам.+  Амма бәзиләринизи сағ сахлајаҹағам. Өлкәләрә сәпәләнәндә бәзиләриниз гылынҹдан ҹаныны гуртараҹаг.+  Сағ галанлар әсир апарылдыглары халгларын арасында јашајанда Мәни јада салаҹаглар.+ Баша дүшәҹәкләр ки, Мәндән дөнән хәјанәткар үрәкләри, ијрәнҹ бүтләринә шәһвәтлә бахан ҝөзләри+ гәлбимә неҹә јара вуруб.+ Онда етдикләри шәр әмәлләрдән, мурдар ишләрдән ијрәнәҹәк, утаныб јерә ҝирәҹәкләр.+ 10  Биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам, башларына бу мүсибәти ҝәтирәҹәјими дејәндә онлары әбәс јерә һәдәләмирдим”.+ 11  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Әлинизлә башынызы тутун*, ајагларынызы јерә чырпын. Исраил евинин етдији бүтүн шәр ишләрә, мурдар әмәлләрә ҝөрә инләјиб-сызлајын. Чүнки онлар гылынҹдан кечириләҹәкләр, аҹлыгдан, хәстәликдән гырылаҹаглар.+ 12  Узагда оланын аманыны хәстәлик кәсәҹәк, јахында олан гылынҹа туш ҝәләҹәк. Бунлардан гуртулуб сағ галанларынса ахырына аҹлыг чыхаҹаг. Мән бүтүн гәзәбими онларын үстүнә төкәҹәјәм.+ 13  Ҝәбәрәнләрин ҹәсәдләри гурбанҝаһларынын әтрафында,+ һүндүр тәпәләрин башында, дағларын зирвәсиндә, ҝур јарпаглы ағаҹларын алтында, бөјүк ағаҹларын будаглары алтында — ијрәнҹ бүтләрини разы салмаг үчүн әтирли тәгдимәләр ҝәтирдикләри һәр јердә һәмин бүтләрин арасында јерә сәриләҹәк.+ Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам.+ 14  Әлими онлара гаршы галдырыб өлкәләрини виранә гојаҹағам, бүтүн јашајыш јерләри Диблаһ јахынлығындакы сәһрадан да бош, кимсәсиз галаҹаг. Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам”».

Һашијәләр

Һәрфән: јүксәкликләринизи.
Һәрфән: әлинизи әлинизә вурун. Кәдәр әламәти олараг едилән жест.