Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 47:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәбәддән ахан чај (1—12)

    • Су ҝет-ҝедә дәринләшир (2—5)

    • Өлү дәнизин сулары шәфа тапыр (8—10)

    • Батаглыг јерләр шәфа тапмыр (11)

    • Гида вә шәфа үчүн ағаҹлар (12)

  • Өлкәнин сәрһәдләри (13—23)

47  Сонра о адам мәни мәбәдин ҝиришинә ҝәтирди.+ Мәбәдин үзү шәргә бахдығындан онун кандарынын алтындан шәргә тәрәф су ахырды.+ Су мәбәдин сағ тәрәфинин алтындан, гурбанҝаһын ҹәнуб тәрәфиндән ашағыја ахырды.  Сонра о, мәни шимал дарвазасындан+ бајыра чыхартды, шәргә бахан бајыр дарвазаја ҝәтирди.+ Орада сағ тәрәфдән су ахырды.  О адам әлиндә өлчү ипи шәргә тәрәф ҝедиб+ 1000 гулаҹ* өлчдү вә мәни судан кечиртди. Су топугдан иди.  Сонра јенә 1000 гулаҹ өлчүб мәни судан кечиртди. Су диздән иди. О, јенә 1000 гулаҹ өлчүб мәни судан кечиртди. Су белдән иди.  Даһа 1000 гулаҹ өлчәндә су әмәлли-башлы чај олмушду. Мән ону кечә билмәдим. Су елә дәрин иди ки, ону ҝәрәк үзүб кечәјдин, ајагла кечмәк мүмкүн дејилди.  О, мәндән сорушду: «Еј бәни-адәм, ҝөрүрсән?» О, мәни ҝәздирди, сонра ҝери, чајын кәнарына ҝәтирди.  Гајыдыб ҝәләндә ҝөрдүм ки, чајын гырағында, һәр ики тәрәфдә чохлу ағаҹлар вар.+  О, мәнә деди: «Бу су шәргә ахыр. Әрәбәни+ кечиб дәнизә төкүләҹәк, дәнизин суларына гарышанда+ онлар шәфа тапаҹаг.  Чајын ахдығы һәр јердә ҹанлы мәхлуглар гајнашаҹаг, төкүлдүјү јердә чохлу балыг олаҹаг. Дәнизин сују шәфа тапаҹаг, чај ахдығы һәр јерә һәјат ҝәтирәҹәк. 10  Балыгчылар Ејн-Ҝедидән+ Ејн-Еглајимә гәдәр саһил бојунҹа дураҹаглар. Орада торлары сәрмәк үчүн јер олаҹаг. Орада Бөјүк дәниздәки*+ кими ҹүрбәҹүр балыглар олаҹаг. 11  Онун лилли, батаглыг саһәләри олаҹаг, онлар шәфа тапмајаҹаг, шоранлыг олаҹаг.+ 12  Чајын һәр ики саһилиндә јемәли мејвә ҝәтирән ағаҹлар битәҹәк. Јарпаглары солмајаҹаг, мејвәләри түкәнмәјәҹәк. Һәр ај тәзә мејвә ҝәтирәҹәкләр, чүнки мүгәддәс мәкандан ахан су онлары сувараҹаг.+ Ағаҹларын мејвәләри гида олаҹаг, јарпаглары шәфа верәҹәк».+ 13  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: «Исраилин он ики гәбиләси арасында ирс олараг бу торпағы бөлүшдүрәҹәксиниз. Јусифә ики пај дүшәҹәк.+ 14  Торпаг сизин ирсиниз олаҹаг вә һәр кәсә ејни пај дүшәҹәк. Мән бу торпағы ата-бабаларыныза вермәји анд ичмишдим,+ инди исә о, ирс олараг сизә верилир. 15  Өлкәнин шимал сәрһәди беләдир: Бөјүк дәниздән Һетлун+ јолу илә Садада,+ 16  Һәмәсә,+ Беротаја,+ Дәмәшглә Һәмәс арасында јерләшән Сибрајимә, Һәвран+ јахынлығында јерләшән Һасир-Һаттихуна узаныр. 17  Беләликлә, сәрһәд дәниздән башлајыб Дәмәшг сәрһәди илә шимала, Һазар-Ејнәнә+ вә Һәмәс сәрһәдинә гәдәр узанаҹаг.+ Бу, шимал сәрһәдидир. 18  Шәрг тәрәфи Һәвранла Дәмәшг арасындан вә Ҝиладла+ Исраил торпағы арасындан Иордан чајы бојунҹа узанаҹаг. Сәрһәддән шәргдәки дәнизә* гәдәр мәсафәни өлчүн. Бу, шәрг сәрһәдидир. 19  Ҹәнуб сәрһәди Тамардан Мәрибат-Гәдисин суларына,+ орадан Вадијә*, орадан да Бөјүк дәнизә гәдәр олаҹаг.+ Бу, ҹәнуб сәрһәдидир. 20  Гәрбдә Бөјүк дәниз сәрһәд олаҹаг, о, ҹәнуб сәрһәдиндән Ләбу-Һәмәслә+ үзбәүз јерә гәдәр узанаҹаг. Бу, гәрб сәрһәдидир». 21  «Бу торпағы аранызда, Исраилин он ики гәбиләси арасында бөлүшдүрүн. 22  Ону һәм өзүнүз үчүн, һәм дә аранызда јашајаркән ушаглары олан јаделлиләр үчүн ирс кими бөлүшдүрүн. Бу јаделлиләрә јерли исраиллиләр кими јанашын. Исраил гәбиләләри арасында сизинлә бирликдә онларын да мирасы олаҹаг. 23  Јаделлијә јашадығы гәбиләнин әразисиндә ирс вермәлисиниз», — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир.

Һашијәләр

Бурада сөһбәт узун гулаҹдан ҝедир. Б14 әлавәсинә бах.
Аралыг дәнизи.
Өлү дәниз.
Мисир вадиси.