Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 45:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүгәддәс пај вә шәһәр (1—6)

  • Сәрдара ајрылмыш саһә (7, 8)

  • Рәһбәрләр дүрүст олмалы 9—12)

  • Ҝәтирилән бәхшишләр вә сәрдар (13—25)

45  “Өлкәни ирс олараг бөлүшдүрдүјүнүз заман+ Јеһоваја да өлкәдән пај, мүгәддәс пај ајырмалысыныз.+ Онун узунлуғу 25 000 гулаҹ*, ени 10 000 гулаҹ олмалыдыр.+ Бүтүн бу саһә мүгәддәс олаҹаг.  Орада мүгәддәс јер үчүн 500 гулаҹ ениндә вә узунлуғунда дөрдбуҹаглы саһә,+ онун да һәр тәрәфиндә 50 гулаҹ ениндә отлаг олаҹаг.+  Сон дәрәҹә мүгәддәс јер олан мүгәддәс мәкан узунлуғу 25 000 гулаҹ, ени 10 000 гулаҹ олан әразидә јерләшәҹәк.  О, Јеһованын һүзурунда хидмәт едән каһинләрин,+ мүгәддәс мәкан хидмәтчиләринин торпағындан ајрылмыш мүгәддәс пај олаҹаг.+ Бурада онларын еви јерләшәҹәк. Бу мүгәддәс јердә һәмчинин мүгәддәс мәкан олаҹаг.  Мәбәд хидмәтчиләри олан лавилиләр үчүн 25 000 гулаҹ узунлуғунда, 10 000 гулаҹ ениндә саһә ајрылаҹаг+ вә онларын 20 јемәк отағы*+ олаҹаг.  Шәһәр үчүн 25 000 гулаҹ узунлуғунда (мүгәддәс паја мүвафиг), 5000 гулаҹ ениндә саһә ајырын.+ Бура бүтүн Исраил евинә мәхсус олаҹаг.  Мүгәддәс пајын вә шәһәр үчүн ајрылмыш саһәнин һәр ики тәрәфиндәки торпаглар сәрдара мәхсус олаҹаг. Торпаглар мүгәддәс пај вә шәһәр үчүн ајрылмыш саһәнин јан тәрәфләриндә, гәрбдә вә шәргдә олаҹаг. Бу торпаг золағынын гәрб сәрһәдиндән шәрг сәрһәдинәдәк узунлуғу гәбиләләрдән биринин пајына мүвафиг олаҹаг.+  Бу торпаглар Исраилдә сәрдара мәхсус олаҹаг. Мәним гојдуғум рәһбәрләр артыг халга зүлм етмәјәҹәк.+ Онлар Исраил евинә гәбиләләринә ҝөрә торпаг верәҹәкләр”.+  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Еј Исраил рәһбәрләри, сиз лап ағыны чыхартдыныз!” “Зүлмә, ҹәфаја сон гојун. Һагг-әдаләтдән јапышын,+ бәсдир халгымы талан етдиниз,+ — бәјан едир Күлли-Ихтијар Јеһова. — 10  Тәрәзиниз, ефа* вә бат* өлчүнүз дүзҝүн олсун!+ 11  Ефа вә бат өлчүсү сабит олмалыдыр. Бат да, ефа да һомерин* онда биринә бәрабәр олмалыдыр. Һомер өлчү ваһиди олаҹаг. 12  Шекел*+ 20 ҝераја* бәрабәр олмалыдыр; 20 шекел, үстәҝәл 25 шекел, үстәҝәл 15 шекел 1 манеһ* едәҹәк”. 13  “Бәхшиш олараг һәр һомер буғдадан вә һәр һомер арпадан ефанын алтыда бирини ҝәтирмәлисиниз. 14  Јағы батла өлчүб вермәлисиниз. Бат корун* онда бири гәдәрдир; 10 бат 1 һомердир, 1 һомер 10 бата бәрабәрдир. 15  Исраилдәки һејван сүрүләриндән һәр 200 гојундан бирини тәгдим етмәлисиниз. Бу бәхшишләр халг үчүн кәффарә олараг+ тахыл тәгдимәси,+ јандырма гурбаны,+ үнсијјәт гурбаны кими ҝәтириләҹәк”,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. 16  “Бүтүн өлкә ҹамааты бу бәхшиши Исраилин сәрдарына ҝәтирәҹәк.+ 17  Сәрдар исә бајрамлар вахты,+ тәзә ај мәрасиминдә, шәнбә ҝүнләриндә,+ Исраил евинин бүтүн бајрамларында+ јандырма гурбаны,+ тахыл тәгдимәси+ вә шәраб тәгдимәсинә ҝөрә ҹавабдеһлик дашыјаҹаг. Ҝүнаһ гурбаныны, тахыл тәгдимәсини, јандырма вә үнсијјәт гурбанларыны сәрдар тәмин едәҹәк ки, Исраил еви үчүн кәффарә верилсин”. 18  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Биринҹи ајын биринҹи ҝүнү сағлам, ҹаван буға ҝөтүрүб мүгәддәс мәканы пак един.+ 19  Каһин ҝүнаһ гурбанынын ганындан ҝөтүрүб мәбәдин јан тахтасына,+ гурбанҝаһын сәкисинин дөрд күнҹүнә, ичәри һәјәтин дарвазасынын јан тахтасына чәкмәлидир. 20  Сәһвән, јахуд билмәдән ҝүнаһ едән үчүн ајын једдинҹи ҝүнү буну етмәлисиниз.+ Һәмчинин мәбәд үчүн кәффарә вермәлисиниз.+ 21  Биринҹи ајын он дөрдүнҹү ҝүнү Пасха бајрамыны кечирин.+ Једди ҝүн мајасыз чөрәк јејин.+ 22  О ҝүн сәрдар өзү үчүн вә өлкәнин бүтүн ҹамааты үчүн ҝүнаһ гурбаны олараг ҹаван буға һазырлајаҹаг.+ 23  Једди ҝүн сүрән бајрамын һәр ҝүнүндә о,+ Јеһоваја јандырма гурбаны олараг 7 сағлам, ҹаван буға вә 7 сағлам гоч, еләҹә дә ҝүнаһ гурбаны олараг һәр ҝүн 1 тәкә һазырлајаҹаг. 24  Тахыл тәгдимәси кими һәр ҹаван буға үчүн вә һәр гоч үчүн 1 ефа тахыл, һәр ефа үчүн исә 1 һин* јағ версин. 25  Једдинҹи ајын он бешинҹи ҝүнү башлајан бајрамын једди ҝүнү әрзиндә+ дә сәрдар ејни ҝүнаһ гурбаныны, јандырма гурбаныны, тахыл тәгдимәсини вә јағы тәмин едәҹәк”».

Һашијәләр

Бурада сөһбәт узун гулаҹдан ҝедир. Б14 әлавәсинә бах.
Јахуд 20 отағы.
Јахуд мина. Б14 әлавәсинә бах.