Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 38:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәҹуҹун Исраилә һүҹуму (1—16)

  • Јеһованын Јәҹуҹа гаршы гәзәби (17—23)

    • «Биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам» (23)

38  Јенә мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, үзүнү Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹа,+ Мәшәг вә Тубалын+ баш әмиринә тут вә она гаршы пејғәмбәрлик едиб+  сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Мән сәнә гаршыјам, еј Јәҹуҹ, еј Мәшәг вә Тубалын баш әмири!  Сәни јолундан гајтараҹағам. Сәнин чәнәләринә гармаг кечирәҹәјәм,+ сәни дәбдәбә илә ҝејинмиш, бөјүк вә кичик галханла силаһланмыш, гылынҹ ојнадан бөјүк издиһамла — ордунла,+ сүвариләринлә, атларынла бирҝә чәкиб сүрүјәҹәјәм.  Һәр бири сипәрлә, дәбилгә илә јарагланан Фарс, Һәбәш вә Пут,+  һәмчинин Ҝүмәрлә ордусу, уҹгар шималдан Түҹарма+ еви вә бүтүн ордусу — чохлу-чохлу халглар сәнинләдир.+  Һајды, һазыр олун! Сән дә, сәнинлә топлашан бүтүн ордулар да. Онлара сән башчылыг едәҹәксән.  Хејли вахт кечәндән сонра чағырылаҹагсан*. Узун илләр сонра халгларын ичиндән топланан, гылынҹдан гуртулараг чохдандыр хараба галмыш Исраил дағларында мәскунлашан, диҝәр халгларын арасындан чыхарылыб динҹлик ичиндә јашајан инсанларын торпағына сохулаҹагсан.+  Сән, бүтүн ордун вә сәнинлә бирҝә чохлу халглар туфантәк онларын үстүнә ҝәләҹәксиниз, өлкәни булуд кими өртәҹәксиниз”. 10  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “О ҝүн сәнин ағлына бәзи фикирләр ҝәләҹәк, пис нијјәтә дүшәҹәксән. 11  Дејәҹәксән: “Мүдафиәсиз кәндләри олан өлкәјә һәмлә едәҹәјәм.+ Динҹ јашајан, горху-һүркү билмәјән, диварлары, дарвазалары, ҹәфтәләри олмајан кәндләрдә јашајанларын үстүнә ҝәләҹәјәм”. 12  Сән чохлу гәнимәт, талан малы газанмаг ешгинә дүшәҹәксән. Бир заманлар виран галмыш, сонрадан мәскунлашмыш+ јерләрә һүҹум едәҹәксән, халгларын ичиндән топланмыш,+ инди вар-дөвләт, мал-мүлк јыған,+ дүнјанын мәркәзиндә јашајан халгын үстүнә гошун чәкәҹәксән. 13  Сәба+ илә Дидан,+ Таршиш+ таҹирләри илә дөјүшчүләри сәнә сөјләјәҹәкләр: “Чохлу гәнимәт, талан малы јығмаға ҝедирсән? Ордуну сәфәрбәр етмисән ки, гызыл-ҝүмүш ҝөтүрәсән, вар-дөвләт, мал-мүлк апарасан, чохлу гәнимәт әлә кечирәсән?” 14  Буна ҝөрә, еј бәни-адәм, Јәҹуҹа сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “О ҝүн баша дүшәҹәксән ки, халгым Исраил әмин-аманлыгда јашајыр.+ 15  Сән өз јериндән, узаг шималдан ҝәләҹәксән,+ јанында да чохлу халглардан атлара сүвар олмуш гошун-ләшкәр, бөјүк бир издиһам.+ 16  Өлкәни бүрүјән булудлар кими, халгым Исраилин үстүнә һүҹум чәкәҹәксән. Заманын сонунда сәни, еј Јәҹуҹ, өз өлкәмә гаршы галдыраҹағам ки,+ халгларын ҝөзү өнүндә мүгәддәслијими сәнин васитәнлә ҝөстәрим, гој һамысы Мәни танысын”.+ 17  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Гәдим ҝүнләрдә гулларым Исраил пејғәмбәрләринин дилилә һаггында данышдығым кәс сән дејилсәнми? О пејғәмбәрләр сәни онларын үстүнә ҝәтирәҹәјим барәдә илләр узуну пејғәмбәрлик едибләр”. 18  “Һәмин ҝүн, Јәҹуҹ Исраил торпағына сохулан ҝүн Мән гәзәбдән алышыб-јанаҹағам, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир.+ — 19  Гејзимлә, аловлу гәзәбимлә данышаҹағам. О ҝүн Исраил торпағында ҝүҹлү зәлзәлә олаҹаг. 20  Дәрјадакы балыглар, ҝөјдәки гушлар, мешәдәки һејванлар, јердә сүрүнән ҹанлылар, ҹүмлә ҹаһан өнүмдә зағ-зағ әсәҹәк, дағлар көкүндән гопаҹаг, гајалар парчаланаҹаг, диварлар јерә чөкәҹәк”. 21  “Бүтүн дағларымда Јәҹуҹун үстүнә ҝетмәјә гылынҹ чағыраҹағам, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — Һәр кәс өз гардашынын үстүнә гылынҹ чәкәҹәк.+ 22  Ону мүһакимә едәҹәјәм. Ҹанына азар салыб, үстүнә өлүм ҝөндәриб ону ҹәзаландыраҹағам.+ Онун да, гошунларынын да, онунла олан халгларын да үзәринә+ лејсан, долу,+ алов,+ күкүрд+ јағдыраҹағам. 23  Халгларын гаршысында Өзүмү уҹалдаҹағам, мүгәддәслијими ҝөстәрәҹәјәм, Өзүмү таныдаҹағам. Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам”.

Һашијәләр

Јахуд сәнә фикир вериләҹәк.