Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 31:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мисирин сүгуту; бој-бухунлу сидр (1—18)

31  Он биринҹи илин үчүнҹү ајынын биринҹи ҝүнүндә мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, Мисир һөкмдары фирона вә онун ҹәми адамларына белә де:+“Әзәмәтдә кимә бәнзәјирсән?   Бир ашшурлу, Ливанда битән бир сидр вар иди.О, бој-бухунлу иди, әтрафа көлҝә салан сыхјарпаглы ҝөзәл будаглары вар иди,Башы булудлара дирәнирди.   Ону сулар бәсләди, дәрин су гајнаглары бөјүтдү. Сулар ағаҹын дөрд тәрәфинә јајылды,Архлар һәндәвәрдәки бүтүн ағаҹлары сулады.   Она ҝөрә дә о, бүтүн ағаҹлардан һүндүрә галхды. Гајнаглардакы сујун боллуғунданШахә вериб голлу-будаглы олду.   Ҝөјдә учан гушлар онун будагларында јува гурарды,Чөл һејванлары шахәләри алтында балалајарды,Бөјүк-бөјүк халглар көлҝәсинә сығынарды.   Көкләри бол сулардан су ичдији үчүн будаглары узун,Гамәти ҝөзәл бир ағаҹ олду.   Аллаһын бағындакы+ һеч бир сидр онунла мүгајисәјә ҝәлмәзди. Ардыҹ ағаҹларынын будаглары онункуна чатмазды,Чинар ағаҹлары белә, онун шахәләри јанында һеч нә иди. Аллаһын бағындакы ағаҹларын һеч бири ҝөзәлликдә она тај дејилди.   Мән ону јарпаглары сых, ҝөзәл бир ағаҹ етдим.Әдәндә, Аллаһын бағындакы бүтүн ағаҹлар она һәсәд апарарды”. 10  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “О, һүндүрә галхды, башы булудлара дирәнди, бој-бухунуна ҝөрә үрәји гүрурланды. 11  Одур ки, ону халгларын гүдрәтли һөкмдарына тәслим едәҹәјәм,+ о да она ҝүнаһларынын аҹысыны чәкдирәҹәк. Бәдхаһлығына ҝөрә Мән ондан үз чевирәҹәјәм. 12  Јаделлиләр, халгларын ән амансызы ону кәсәҹәк, дағларда атыб ҝедәҹәк, јарпаглары дәрәләрә сәпәләнәҹәк, будаглары сыныб јер үзүнүн гајнагларына төкүләҹәк.+ Дүнјанын бүтүн халглары онун көлҝәсиндән чыхыб ҝедәҹәк. 13  Ҝөјдә учан гушлар онун јерә сәрилмиш ҝөвдәсиндә, чөл һејванлары будагларында мәскән салаҹаг.+ 14  Бу, она ҝөрәдир ки, бир дә сулар кәнарында битән ағаҹ белә бој-бухун атмасын, башы булудлара дирәнмәсин, бол су ичән ағаҹлардан һеч бири булудларадәк уҹалмасын. Онларын һамысы мәһв едиләҹәк, гәбрә* ҝедән бәшәр өвладлары илә бирликдә јерин алтына ҝөмүләҹәк”. 15  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Онун Мәзара* ендији ҝүн ҹамааты јаса бүрүјәҹәјәм. Дәрин су гајнагларынын ҝөзүнү бағлајаҹағам, чајларынын габағыны кәсәҹәјәм ки, бол сулар ахмасын. Бу ағаҹа ҝөрә Ливаны зүлмәтә гәрг едәҹәјәм, мешәнин бүтүн ағаҹлары гурујаҹаг. 16  Мән ону гәбрә ҝедәнләрлә бәрабәр Мәзара* ендирәндә онун јыхылмасындан гопан ҝурулту халглары ләрзәјә ҝәтирәҹәк. Јерин алтында Әдәнин бүтүн ағаҹлары,+ Ливанын бол суварылан ән ҝөзәл, ән јахшы ағаҹлары тәскинлик тапаҹаг. 17  Бу ағаҹлар онунла, халглар арасында онун көлҝәсиндә јашајан+ һавадарлары илә бирҝә Мәзара*, гылынҹа туш оланларын+ јанына енибләр”. 18  “Әдәндәки һансы ағаҹ әзәмәтдә, вүгарда сәнә тај олуб?+ Амма сән Әдән ағаҹлары илә бирҝә јерин алтына ҝөмүләҹәксән. Гылынҹа туш ҝәлән сүннәтсизләрин јанында ујујаҹагсан. Бәли, фиронун вә онун ҹәми адамларынын агибәти белә олаҹаг”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир».

Һашијәләр

Јахуд чухура.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.