Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 29:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Фирона гаршы пејғәмбәрлик (1—16)

  • Мисир Бабилә мүкафатдыр (17—21)

29  Онунҹу илин онунҹу ајынын он икинҹи ҝүнүндә мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Бәни-адәм, үзүнү Мисир һөкмдары фирона тутуб она вә бүтүн Мисирә+ гаршы пејғәмбәрлик ет.  Сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Еј Мисир һөкмдары фирон,+ еј Нил архлары арасында узаныб“Нил мәним чајымдыр,ону мән өзүм үчүн јаратмышам”+ Дејән нәһәнҝ дәниз әждаһасы.+   Мән сәнин чәнәнә гармаг тахаҹағам, Нилин балыгларыны пулҹугларына јапышдыраҹағам. Сонра исә сәни пулҹугларына јапышан бүтүн Нил балыглары илә бирҝә чајдан чыхараҹағам.   Сәни дә, Нилин балыгларыны да сәһраја атаҹағам. Чөлүн дүзүндә галаҹагсыныз, галыгларынызы јығыб-јығышдыран олмајаҹаг.+ Сизи вәһши һејванлара, гушлара јем едәҹәјәм.+   Онда бүтүн мисирлиләр биләҹәк ки, Мән Јеһовајам,Чүнки дар ҝүндә онлар Исраил еви үчүн саман чөпүндән артыг бир шеј олмадылар.+   Онлар әлиндән јапышанда сән сыныб парчаландын,Онларын күрәјини јараладын. Сәнә сөјкәнәндә сындын,Онларын ајағы бурхулду”.+  Одур ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Үстүнә гылынҹ ҝөндәриб+ адамларын да, һејванларын да көкүнү кәсәҹәјәм.  Мисир чөл-бијабана чевриләҹәк.+ Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам. Чүнки сән: “Нил мәнимдир. Ону мән јаратмышам” дејирсән.+ 10  Одур ки, Мән сәнә вә сәнин Нилинә гаршыјам. Мән Мигдолдан+ Асвана,+ Һәбәш сәрһәдинә кими Мисири хараба гојаҹағам,+ гураг, кимсәсиз сәһраја чевирәҹәјәм. 11  Ора нә бир адамын, нә дә бир һејванын ајағы дәјмәјәҹәк.+ Гырх ил орада һеч ким јашамајаҹаг. 12  Мисири харабалардан да хараба едәҹәјәм. Шәһәрләри гырх ил виранәләрдән дә виранә олаҹаг.+ Мисирлиләри халгларын арасына сәпәләјәҹәјәм, пәрән-пәрән едиб өлкәләрә јајаҹағам”.+ 13  Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Гырх ил кечәндән сонра мисирлиләри сәпәләндикләри халгларын ичиндән јығаҹағам.+ 14  Мисирли әсирләри өз ата-баба јурдлары Патроса+ ҝәтирәҹәјәм. Орада онлар зәиф падшаһлыг гураҹаглар. 15  Мисир башга падшаһлыглардан зәиф олаҹаг, бир дә һеч бир халгын үстүндә ағалыг етмәјәҹәк.+ Онларын падшаһлығыны елә кичилдәҹәјәм ки, даһа халглары өзләринә табе етдирә билмәјәҹәкләр.+ 16  Мисир һеч вахт Исраил евинин ҝүвәнҹ јери олмајаҹаг.+ Һәмишә она баханда етдикләри хәта, көмәк үчүн мисирлиләрә үз тутдуглары јадларына дүшәҹәк. Онда исраиллиләр биләҹәкләр ки, Мән Күлли-Ихтијар Јеһовајам”». 17  Ијирми једдинҹи илин биринҹи ајынын биринҹи ҝүнү мәнә Јеһованын сөзү назил олду: 18  «Бәни-адәм, Бабил һөкмдары Навуходоносор+ Суру тутмаг үчүн ордусуна чох әзијјәт вериб. Һеч кимин башында түк галмајыб, чијинләринин дәриси сојулуб. Амма Сура+ ҝөрә чәкдикләри әзијјәт һеч олду, нә о, нә дә ордусу бундан бир хејир ҝөрмәди. 19  Одур ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Мисири Бабил падшаһы Навуходоносора+ верирәм. О, оранын сәрвәтини талајаҹаг, өлкәни гарәт едиб чохлу гәнимәт топлајаҹаг. Бу да онун ордусунун мүкафаты олаҹаг”. 20  Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир: “Она зәһмәтинин һаггы олараг Мисири верирәм, чүнки Мәнә ҝөрә о, Сурла дөјүшүб”.+ 21  Һәмин ҝүн Мән Исраил евинә ҝүҹ* верәҹәјәм.+ Сәнин исә дилини ачаҹағам ки, онларын гаршысында данышасан. Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам».

Һашијәләр

Һәрфән: бујнуз.