Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 28:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

 • Сур һөкмдарына гаршы пејғәмбәрлик (1—10)

  • «Мән аллаһам» (2, 9)

 • Сур һөкмдары үчүн ағы (11—19)

  • Сән Әдәндә идин (13)

  • «Горујуҹу кәрруб идин» (14)

  • Пислијә гәдәм гојдун (15)

 • Сидона гаршы пејғәмбәрлик (20—24)

 • Исраил бәрпа едиләҹәк (25, 26)

28  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду:  «Бәни-адәм, Сур һөкмдарына де ки, Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Сәнин үрәјин гүрурланыб.+ Өзүн барәдә: “Мән аллаһам. Дәнизин көксүндә аллаһ тахтында отурмушам”,+ — дејирсән. Анҹаг сән өзүнү аллаһ сајсан да, аллаһ дејилсән,Ади бәшәрсән.   Сәнә елә ҝәлир ки, Дәнјалдан да мүдриксән,+ Сәндән ҝизли сирр јохдур.   Ағлынла, бәсирәтинлә өзүнә сәрвәт топламысан.Елә бир уҹдан хәзинәнә гызыл-ҝүмүш јығырсан.+   Баҹарыгла апардығын тиҹарәт сәнә бөјүк сәрвәт газандырыб.+Топладығын сәрвәт сәни гүрурлу едиб”.  Ҝөр Күлли-Ихтијар Јеһова нә дејир: “Үрәјиндә өзүнү аллаһ сајдығын үчүн   Јаделлиләри, ән вәһши халглары сәнин үстүнә салаҹағам,+Онлар ағлынын ҝөзәллијинә гылынҹ чәкәҹәк,Парлаг әзәмәтини мурдарлајаҹаг.+   Онлар сәни чухура* салаҹаг.Дәнизин бағрында амансызҹасына гәтлә јетириләҹәксән.+   Сәни өлдүрәнләрә дә “мән аллаһам” дејәҹәксән? Онда сәни мурдарлајанларын әлиндә аллаһ јох, ади бәшәр олаҹагсан”. 10  “Јаделлиләрин әлиндә сүннәтсизләр кими өләҹәксән.Буну Мән дејирәм”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир». 11  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду: 12  «Сур һөкмдары үчүн ағы оху, еј бәни-адәм. Она сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Сән камиллик тәҹәссүмү идин,Һикмәтин һәдсиз,+ ҝөзәллијин ејибсиз иди.+ 13  Сән Әдәндә, Аллаһын бағында идин. Ҹүрбәҹүр баһалы дашларла,Јагут, топаз, јәшәм,Хризолит, дамарлы әгиг, нефрит, ҝөј јагут, фирузә+, зүмрүдлә бәзәнмишдин.Дашларын сағанағы гызылдан иди. Онлар сән јаранан ҝүн дүзәлдилмишди. 14  Сән мәсһ олунмуш горујуҹу кәрруб идин, сәни Мән тәјин етмишдим. Сән Аллаһын мүгәддәс дағында идин,+ јанар дашлар арасында ҝәзирдин. 15  Јарадылдығын ҝүндән бүтүн әмәлләриндә гүсурсуз идин,Та о вахта гәдәр ки, пислијә гәдәм гојдун.+ 16  Тиҹарәтинин бөјүклүјү+ сәни зоракылыгла долдурду,Ҝүнаһ етмәјә башладын.+ Она ҝөрә дә сәни мурдар бир шеј кими Аллаһын дағындан атаҹағам,Еј горујуҹу кәрруб, сәни јанар дашларын арасындан чыхарыб мәһв едәҹәјәм.+ 17  Ҝөзәллијин сәни гүрурлу етди.+ Парлаг әзәмәтин һикмәтини һеч етди.+ Сәни јерә атаҹағам,+ Һөкмдарлар гаршысына чыхараҹағам ки, сәнә тамаша етсинләр. 18  Сән ағыр ҝүнаһ ишләјиб, тиҹарәтдә әјрилик едиб ибадәтҝаһларыны мурдарладын. Ичинә од вуруб сәни јандыраҹағам.+ Сәни јердә, сәнә тамаша едәнләрин ҝөзү гаршысында күлә дөндәрәҹәјәм. 19  Сәни таныјан халглар ҝөзләрини бәрәлдиб сәнә бахаҹаглар.+ Ахырын бирдән ҝәләҹәк, өзү дә јаман ҝәләҹәк,Һәмишәлик мәһв олаҹагсан”».+ 20  Јенә мәнә Јеһованын сөзү назил олду: 21  «Бәни-адәм, үзүнү Сидона+ чевир вә она гаршы пејғәмбәрлик ет. 22  Де ки, Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Еј Сидон, Мән сәнә гаршы галхмышам. Сәнин ичиндә шәрәфләнәҹәјәм.Сәни ҹәзаландыранда, сәнин васитәнлә мүгәддәслијим уҹаланда һамы биләҹәк ки, Мән Јеһовајам. 23  Сәнин үстүнә бәла ҝөндәрәҹәјәм, күчәләриндә ган су јеринә ахаҹаг. Һәр тәрәфдән үстүнә гылынҹ ҝәләндә мејитләр орталыгда сәрилиб галаҹаг.Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам.+ 24  Артыг Исраил евинин јан-јөрәсиндә онлара һәгарәтлә јанашан халглар, далајан гангаллар, аҹы тиканлар+ олмајаҹаг. Онда һамы биләҹәк ки, Мән Күлли-Ихтијар Јеһовајам”. 25  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Мән халглар ичинә сәпәләнмиш Исраил халгыны бир јерә топлајанда+ онларын васитәсилә халгларын ҝөзүндә мүгәддәслијими уҹалдаҹағам.+ Онда онлар гулум Јагуба вердијим+ дијарда+ јурд салаҹаглар. 26  Орада әмин-аманлыгда јашајаҹаг,+ евләр тикәҹәк, үзүм бағлары салаҹаглар.+ Онлара һәгарәтлә јанашан әтраф халглары ҹәзаландыранда+ онлар динҹлик ичиндә өмүр сүрәҹәкләр. Онда биләҹәкләр ки, Мән онларын Аллаһы Јеһовајам”».

Һашијәләр

Јахуд гәбрә.