Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 27:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сурун батмыш ҝәмиләри үчүн мәрсијә (1—36)

27  Мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Сур үчүн ағы дејиб+  она белә сөјлә:“Сән, еј дәнизин дарвазаларында јурд салан,Адаларын сакинләри илә тиҹарәт едән шәһәр!Күлли-Ихтијар Јеһованын сәнә сөзү будур: “Еј Сур, дејирсән “мән ејибсиз ҝөзәләм”.+   Сәнин әразиләрин дәнизин көксүндәдир.Усталар ҝөзәллијини камиллијә чатдырыблар.   Тахталарыны Сәнирин+ ағаҹындан,Дор ағаҹыны Ливанда битән сидрдән дүзәлдибләр.   Аварларын Башанын палыдларындан,Бурнун Киттим+ адаларындан ҝәтирилмиш фил сүмүјү илә нахышланмыш сәрв ағаҹындандыр.   Јелкәнин Мисирин ал-әлван кәтанындандыр.Ҝөјәртәнин үстүнә чәкилмиш өртүк Әлиша+ адасынын мави иплијиндән, бәнөвшәји јунундан тохунуб.   Аварчыларын Сидондан, Арваддан+ иди. Дәнизчиләрин өз пешәкар адамларын иди, еј Сур.+   Гајыгларындакы дәлмә-дешикләри тутанлар Ҝебалын+ сәриштәли усталары иди.+ Дәниздәки бүтүн ҝәмиләр вә дәнизчиләр ҝәлиб сәндә тиҹарәт едирдиләр. 10  Фарс, Луд вә Пут+ әсҝәрләри ордунда хидмәт едирди. Онлар сәнин ичиндә галханларыны вә дәбилгәләрини асардылар, сәнә әзәмәт ҝәтирәрдиләр. 11  Ордундакы арвадиләр диварларынын үстүндә, бүтүн дивар бојунҹа дајанардылар,Бүрҹләриндә әрәнләр дурарды. Онлар дәјирми галханларыны диварларын бојунҹа асардылар,Сәнин ҝөзәллијинә ҝөзәллик гатардылар. 12  Варын башындан ашдығындан Таршиш+ сәнинлә тиҹарәт едәрди.+ Малларынын әвәзиндә сәнә ҝүмүш, дәмир, галај вә гурғушун верәрдиләр.+ 13  Јавән, Тубал+, Мәшәг+ сәнинлә тиҹарәт едәрди, сәнә гуллар+, мис мәмулатлар вериб әвәзиндә мал аларды. 14  Түҹарма+ еви атлар, көһләнләр, гатырлар ҝәтириб мала дәјишәрди. 15  Дидан+ адамлары сәнинлә тиҹарәт едәрди. Бир чох адаларын сакинләри сәнин таҹирин иди. Онлар бәхшиш кими сәнә фил сүмүјү+, баһалы гара ағаҹ ҝәтирәрдиләр. 16  Мәһсулун бол олдуғундан Әдум сәнинлә тиҹарәт едәрди. Фирузә, бәнөвшәји јун, нахышлы әлван парчалар, әла нөв гумашлар, мәрҹанлар, јагутлар ҝәтириб әвәзиндә мал алардылар. 17  Јәһуда вә Исраил сәнинлә тиҹарәт едәрди, сәндән алдыглары малын әвәзиндә сәнә Миннит+ буғдасы, ҝөзәл, дадлы немәтләр, бал+, јағ, балзам+ верәрдиләр.+ 18  Мәһсулун бол олдуғундан, вар-дөвләтин башындан ашдығындан Дәмәшг+ сәнинлә тиҹарәт едәрди, әвәзиндә сәнә Һәлбун шәрабы, Заһар јуну верәрди. 19  Узаллы Јавән вә Вәдан дөјмә дәмир, дарчын*, әтирли гамыш вериб сәндән мал аларды. 20  Дидан+ јәһәр үчүн гумаш вериб сәндән мал аларды. 21  Әрәбләр, Гәдар+ башчылары сәнин таҹирләрин иди, онлар сәнә гоч, гузу, кечи ҝәтирәрдиләр.+ 22  Сәба вә Рәһма+ таҹирләри сәнинлә тиҹарәт едәрди. Онлар сәнә ҹүрбәҹүр ҝөзәл әтријјатлар, гијмәтли даш-гашлар, гызыл ҝәтириб әвәзиндә сәндән мал алардылар.+ 23  Сәба+, Ашшур+, Гилмад таҹирләри, еләҹә дә Һарран+, Ганеһ вә Әдән+ сәнинлә тиҹарәт едәрди. 24  Онлар сәнин базарында ипләрлә мөһкәм сарылмыш ҝөзәл-ҝөзәл әлбисәләр, мави гумашдан бүрүнҹәкләр, әлван нахышлы парчалар вә ал-әлван халчалар сатардылар. 25  Таршиш ҝәмиләри+ карван-карван сәнә мал дашыјарды.Беләҹә, сән ачыг дәнизин бағрында долуб-дашдын*. 26  Аварчыларын сәни ачыг дәнизләрә апардылар,Шәрг күләји сәни дәнизин бағрында парчалады. 27  Сән мәһв олдуғун ҝүн сәрвәтин,Вар-дөвләтин, малларын, ҝәмичиләрин, дәнизчиләрин, дәлмә-дешикләрини тутанлар,Таҹирләрин+, дөјүшчүләрин+,Ичиндәки һәр кәс ачыг дәнизин бағрына гәрг олаҹаг.+ 28  Ҝәмичиләринин фәрјады саһилләри титрәдәҹәк. 29  Бүтүн аварчылар, дәнизчиләр,Ҝәмичиләр ҝәмиләриндән дүшүб гуруда дајанаҹаглар. 30  Онлар налә чәкиб сәнә ҝөрә зүлүм-зүлүм ағлајаҹаглар,+Башларына торпаг төкәҹәк, күл ичиндә гыврылаҹаглар. 31  Башларыны кечәл едәҹәк, чула бүрүнәҹәк,Һөнкүртү чәкиб сәни аҹы-аҹы ағлајаҹаглар. 32  Сәнин үчүн јас тутаркән ағы дејиб мәрсијә охујаҹаглар: “Инди дәниздә сүкунәт ичиндә ујујан Сурун+ башына ҝәлән кимин башына ҝәлиб? 33  Малларын дәниздән ҝәләндә хејли адамы дојдурардын.+ Сәнин бөјүк вар-дөвләтин, малларын јер үзүнүн падшаһларыны варландырарды.+ 34  Инди исә дәниздә, дәрин сулар гојнунда парчаланмысан.+Бүтүн малларын, адамларын сәнинлә бирликдә суја гәрг олуб.+ 35  Адаларын сакинләри ҝөзләрини бәрәлдиб сәнә бахаҹаг,+Падшаһлары дәһшәтдән титрәјәҹәк,+ һамысынын рәнҝи гачаҹаг. 36  Халгларын таҹирләри башына ҝәләнләри ҝөрүб фит чалаҹаг. Ахырын бирдән ҝәләҹәк, өзү дә јаман ҝәләҹәк,Һәмишәлик мәһв олаҹагсан”».+

Һашијәләр

Чин дарчыны.
Диҝәр вариант: долу, шөһрәтли идин.