Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 10:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Чархларын арасындан ҝөтүрүлмүш од (1—8)

  • Кәррубларла чархларын тәсвири (9—17)

  • Јеһованын ҹалалы мәбәддән араланыр (18—22)

10  Бахыб ҝөрдүм ки, кәррубларын башы үстүндәки фәзадан јухарыда ҝөрүнүшҹә тахты хатырладан, ҝөј јагута бәнзәр бир шеј вар.+  Аллаһ кәтан палтарлы адама+ деди: «Кәррубларын алтындакы чархларын+ арасына ҝир, кәррубларын арасындан ики овуҹ көз+ ҝөтүрүб шәһәрин үстүнә сәп».+ Ҝөрдүм ки, һәмин адам ора ҝирди.  Адам ора ҝирәндә кәррублар мәбәдин сағында дурмушдулар. Бу вахт булуд ичәри һәјәтә долду.  Јеһованын ҹалалы+ кәррубларын үстүндән галхыб мәбәдин астанасына ҝәлди. Мәбәд тәдриҹән булудла долду.+ Һәјәти исә Јеһованын ҹалалынын нуру бүрүмүшдү.  Кәррубларын ганадларынын сәси бајыр һәјәтдә ешидилирди. Бу сәс Гадир Аллаһын сәсинә охшајырды.+  Сонра О, кәтан палтарлы адама бујурду: «Чархларын, кәррубларын арасындан од ҝөтүр». О ҝириб чархларын биринин јанында дурду.  Кәррублардан бири әлини узадыб кәррубларын арасындан+ бир аз од ҝөтүрдү вә кәтан палтарлынын+ овуҹларына гојду. О да оду ҝөтүрүб ҝетди.  Кәррубларын ганадларынын алтында, санки, инсан әли вар иди.+  Бахыб кәррубларын јанында дөрд чарх ҝөрдүм, һәр кәррубун јанында бир чарх. Чархлар хризолит дашы кими бәрг вурурду.+ 10  Чархларын ҝөрүнүшүнә ҝәлинҹә, дөрдү дә бир-биринә охшајырды, санки, чарх ичиндә чарх вар иди. 11  Онлар һәрәкәт едәндә саға-сола дөнмәдән дөрд сәмтин һәр биринә ҝедә билирдиләр, чүнки баш бахан тәрәфә ҝедирдиләр. Ҝедәндә истигамәти дәјишмирдиләр. 12  Кәррубларын бәдәни, бели, әлләри, ганадлары, еләҹә дә чархлар, һәр кәррубун јанындакы чарх ҝөзлә долу иди.+ 13  Мән чархлара хитаб едән бир сәс ешитдим: «Чархлар, ирәли!» 14  Кәррубларын һәр биринин дөрд үзү вар иди. Биринҹиси кәрруб, икинҹиси инсан, үчүнҹүсү шир, дөрдүнҹүсү исә гартал үзү иди.+ 15  Бунлар Кәбәр чајынын јанында ҝөрдүјүм+ мәхлуглар иди. Кәррублар јухары галхырдылар. 16  Кәррублар ирәлиләјәндә чархлар онларын јаны илә ирәлиләјирди. Кәррублар јердән јүксәјә галхмаг үчүн ганадларыны галдыранда чархлар нә дөнмүр, нә дә онларын јанындан ајрылмырды.+ 17  Кәррублар дајананда чархлар да дајанырды, кәррублар галханда чархлар да онларла бирҝә галхырды, чүнки мәхлуглары һәрәкәтә ҝәтирән руһ чархлары да һәрәкәтә ҝәтирирди*. 18  Сонра Јеһованын ҹалалы+ мәбәдин кандарынын үстүндән араланыб кәррубларын үстүндә дурду.+ 19  Бу вахт кәррубларын ганадларыны галдырыб јердән араландыгларыны ҝөрдүм. Онлар галханда чархлар да онларын јанында галхды. Онлар Јеһованын евинин шәрг дарвазасынын ағзында дајандылар. Исраилин Аллаһынын ҹалалы онларын үстүндә иди.+ 20  Бунлар Кәбәр чајынын јанында, Исраилин Аллаһынын тахтынын алтында ҝөрдүјүм мәхлуглар иди.+ Ондан билдим ки, онлар кәрруб имиш. 21  Дөрдүнүн дә дөрд үзү, дөрд ганады, ганадларынын да алтында, санки, инсан әли вар иди.+ 22  Үзләри Кәбәр чајынын јанында ҝөрдүјүм кими иди.+ Кәррубларын һәр бири дүз ирәли ҝедирди.+

Һашијәләр

Һәрфән: мәхлугларын руһу чархларда иди.