Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 5:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дәбурә илә Бәрәгин зәфәр нәғмәси (1—31)

    • Улдузлар Сисара гаршы вурушур (20)

    • Гишон чајы дашыр (21)

    • Јеһованы севәнләр ҝүнәш кимидир (31)

5  О ҝүн Дәбурә+ Әбнамын оғлу Бәрәглә+ бирҝә бу нәғмәни охуду:+   «Исраиллиләр сачларыны ачыб төкдү, ҹәнҝә һазыр олду,Халг шөвглә дөјүшә атылды,+Јеһоваја алгыш един!   Сиз, еј падшаһлар, ешидин, еј һакимләр, гулаг верин! Јеһованы нәғмәләрдә тәрәннүм едәҹәјәм, Исраилин Аллаһы Јеһованы+ мәдһ едәҹәјәм.+   Јеһова, Сән Саирдән чыханда,+Әдум торпағындан ҝәләндәЈер титрәди, ҝөјләр суларыны бошалтды,Булудлар шырһашыр лејсан төкдү.   Дағлар Јеһованын габағында әриди*,+Сина Исраилин Аллаһы Јеһованын+ өнүндә дүзәнҝаһ олду.+   Әнат оғлу Шамгарын+ ҝүнләриндә,Јаилин+ дөврүндә јоллар бомбош галмышды,Јолчулар ара јолларла ҝедирди.   Исраил кәндләри кимсәсиз галмышды.Мән Дәбурә+ ајаға галхмаздан,Исраилдә бир анатәк мејдана чыхмаздан әввәл бир кәндли јох иди.+   Халг өзү үчүн јени аллаһлар сечди,+Дарвазалар ағзында мүһарибә башлады.+ Гырх мин исраилли арасындаБир галхан, бир низә ҝөзә дәјмирди.   Гәлбим Исраилин әмирләриләдир,+Халга гошулуб ҝедәнләрләдир.+ Алгыш един Јеһоваја! 10  Сиз, еј боз улаглара минәнләр,Баһалы халылар үстдә отуранлар,Еј јолларла ҝедәнләр,Фикир верин! 11  Гују башындан мал-гара суваранларын сәси ешидилирди.Онлар Јеһованын һагг ишләрини нәгл едирдиләр,Кәндлиләринин Исраилдәки һагг ишләриндән данышырдылар. Онда Јеһованын халгы дарвазалара ахышды. 12  Ојан, еј Дәбурә+, ојан! Ојан, ојан, нәғмә оху!+ Галх, еј Бәрәг!+ Әсирләрини апар, еј Әбнам оғлу! 13  Онда сағ галанлар әсилзадәләрин јанына ҝәлди,Јеһованын халгы голузорлулара гаршы чыхмаг үчүн јаныма ҝәлди. 14  Дәрәдә оланларын көкү Әфраимә ҝедиб чыхыр.Еј Бинјамин, онлар сәнинләдир, дөјүшчүләринин арасындадыр. Маһирдән+ әмирләр енди,Зәбулундан әлиндә әса дөјүшчү јығанлар* ҝәлди. 15  Јәсакир бәјләри Дәбурәнин јанында иди,Бәрәг+ дә Јәсакир кими онунла иди. Ону пај-пијада дәрәјә ҝөндәрдиләр.+ Рубән бөлүкләри гәрарсызлыг ичиндә иди. 16  Нә үчүн белиндә хурҹун отурубСүрүләр үчүн чалынан түтәк сәсинә гулаг асырдын?+ Рубән бөлүкләри гәрарсызлыг ичиндә иди. 17  Ҝилад Иорданын о тајындан чыхмады.+Бәс Дан нијә ҝәмиләрдә галды?+ Ашир дәниз саһилиндә бош-бикар отурду,Өз лиманларындан тәрпәнмәди.+ 18  Зәбулун һәјатыны өлүмүн пәнҹәсинә атды,Нифталы да+ ачыг тәпәләрдә+ белә етди. 19  Падшаһлар ҝәлди, онлар дөјүшдү.Сонра Кәнан падшаһлары вурушду+Танагда, Меҝиддо сулары јанында.+ Онлара гәнимәт ҝүмүш дүшмәди.+ 20  Улдузлар асимандан дөјүшдү,Өз јерләриндән Сисара гаршы вурушду. 21  Гишон чајы дүшмәнләри јујуб апарды,+Гәдим чај, Гишон чајы. Еј ҹаным, сән гүдрәтлини әзиб тапдаладын! 22  Ајғырлары дөрднала чапандаАтлар дырнағы илә јери дөјәҹләди.+ 23  Јеһованын мәләји деди: “Мәруза ләнәт олсун!Гој онун сакинләринә ләнәт олсун!Чүнки Јеһоваја көмәјә ҝәлмәдиләр,Јеһованын иҝидләринә гошулуб көмәјә ҝәлмәдиләр”. 24  Гадынлар арасында Јаил+,Гәни Һабирин+ арвады ән бәхтәвәрдир.О, чадырда јашајан гадынларын ән хошбәхтидир! 25  Сисар су истәди, о, сүд верди, Нәфис бајрам касасында она гајмаг верди.+ 26  Әлини узадыб чадыр мыхыны ҝөтүрдү,Сағ әлинә тохмаг алды. Тохмагла Сисарын башыны әзди,Мыхла ҝиҹҝаһларыны дәлиб дағытды.+ 27  О, Јаилин ајаглары алтына јыхылды, сәрилиб јердә галды,Гадынын ајаглары алтына јыхылды, јерә дөшәнди;Јыхылдығы јердә дә јенилди. 28  Пәнҹәрәдән гадын бојланырды,Сисарын анасы шәбәкәдән бахырды:“Ҝөрәсән, оғлумун арабасы һарада галды? Нијә атларынын ајаг таппылтысы ҝәлмир?”+ 29  Күбар ханымлардан ән ағыллысы ҹаваб верди,О өзү дә өз-өзүнә дејирди: 30  “Јәгин гәнимәти бөлүшдүрүрләр,Һәр ҹәнҝавәрә бир гыз, ики гыз верирләр,Гәнимәтдән Сисара әлван либаслар дүшүр.Гарәтчиләрин бојнуна бәзәк кими,Нахышлы, ал-әлван палтар, нахышлы ики палтар дүшүр”. 31  Еј Јеһова, гој бүтүн дүшмәнләрин мәһв олсун,+Сәни севәнләр исә әзәмәтлә доған ҝүнәш кими парласын!» Бундан сонра өлкә гырх ил динҹ јашады.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: сарсылды.
Диҝәр вариант: мирзә ләвазиматы ишләдәнләр.