Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 4:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Кәнани падшаһы Јавин Исраилә зүлм верир (1—3)

  • Гадын пејғәмбәр Дәбурә вә һаким Бәрәг (4—16)

  • Јаил орду башчысы Сисары өлдүрүр (17—24)

4  Әһудун вәфатындан сонра исраиллиләр јенә дә Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрмәјә башладылар.+  Јеһова да онлары Һәзурда һөкмранлыг едән Кәнан падшаһы Јавинә тәслим етди.+ Онун ордусунун башчысы Сисар иди. О, Һарошет-Гуимдә+ јашајырды.  Јавинин 900 дәрјазлы ҹәнҝ арабасы вар иди.+ О, дүз ијирми ил исраиллиләрә ган уддурду.+ Ахырда исраиллиләр Јеһоваја фәрјад етмәјә башладылар.+  О вахт Исраилдә Ләфдутун арвады пејғәмбәр Дәбурә+ һакимлик едирди.  О, Әфраим дағлыг бөлҝәсиндә, Рама+ илә Бејтел+ арасында, Дәбурәнин хурма ағаҹлары алтында отурурду. Исраиллиләр Аллаһын һөкмләрини өјрәнмәк үчүн онун јанына ҝәлирдиләр.  Дәбурә хәбәр ҝөндәриб Әбнам оғлу Бәрәги+ Гәдәс-Нифталыдан+ чағыртдырды вә она деди: «Исраилин Аллаһы Јеһова белә бујурур: “Галх, Табур дағына јүрүш ет. Өзүнлә Нифталы вә Зәбулундан 10 000 нәфәр ҝөтүр.  Мән Јавинин ордусунун башчысы Сисары ҹәнҝ арабалары вә гошунлары илә бирҝә Гишон чајына+ — сәнин јанына ҝәтириб сәнә тәслим едәҹәјәм”».+  Бәрәг она деди: «Сән мәнимлә ҝетсән, ҝедәрәм, әҝәр ҝетмәсән, ҝетмәјәҹәјәм».  Дәбурә деди: «Ҝетмәјинә ҝедәрәм. Амма бил ки, бу јүрүшдән шөһрәт сәнә ҝәлмәјәҹәк. Чүнки Јеһова Сисары гадын әлинә верәҹәк».+ Дәбурә галхыб Бәрәглә Гәдәсә+ ҝетди. 10  Бәрәг Зәбулун вә Нифталыны Гәдәсә һајлады.+ Онун ардынҹа 10 000 адам ҝетди. Дәбурә дә онунла ҝетди. 11  О заманлар гәни Һабир диҝәр гәниләрдән+, јәни Мусанын гајынатасы Һубабын+ өвладларындан ајрылыб Гәдәсдә, Сәнаннимдәки бөјүк ағаҹын јахынлығында чадыр салмышды. 12  Сисара хәбәр чатды ки, Әбнам оғлу Бәрәг Табур дағына галхыб.+ 13  Сисар бүтүн ҹәнҝ арабаларыны — 900 дәрјазлы арабасыны вә бүтүн гошунларыны дәрһал Һарошет-Гуимдән Гишон чајына топлады.+ 14  Дәбурә Бәрәгә деди: «Галх, чүнки бу ҝүн Јеһованын Сисары сәнә тәслим едәҹәји ҝүндүр. Бил, Јеһова сәнин өнүндә ҝедир». Бәрәг 10 000 нәфәрлә Табур дағындан енди. 15  Јеһова Сисары, онун бүтүн ҹәнҝ арабаларыны вә ордусуну чашгынлыға салыб+ Бәрәгин гылынҹына верди. Сисар исә арабасындан дүшүб гачмаға үз гојду. 16  Бәрәг ҹәнҝ арабаларыны вә гошунлары Һарошет-Гуимәдәк тәгиб етди. Беләҹә, Сисарын бүтүн ордусу гылынҹдан кечирилди, бир нәфәр дә сағ галмады.+ 17  Сисар исә гачыб гәни Һабирин арвады+ Јаилин+ чадырына ҝәлди, чүнки Һәзур падшаһы Јавинлә+ гәни Һабирин еви арасында сүлһ вар иди. 18  Јаил Сисарын гаршысына чыхыб деди: «Бујур, ағам, ҝәл ичәри. Горхма». О, чадыра ҝирди. Гадын онун үстүнү јорғанла өртдү. 19  Сонра Сисар гадындан хаһиш еләди: «Сусузлугдан јанырам, мәнә бир ичим су вер». Гадын сүд тулуғуну ачыб она верди+ вә јенидән үстүнү өртдү. 20  Сисар она деди: «Чадырын ағзында дур. Кимсә ҝәлиб сорушса ки, бурада адам вар, ја јох, дејәрсән јохдур». 21  Сисар чох јорулдуғундан дәрин јухуја ҝетди. Һабирин арвады Јаил әлинә чадыр мыхы вә тохмаг ҝөтүрүб сакитҹә она јахынлашды, мыхы ҝиҹҝаһына елә зәрблә вурду ки, мых онун башыны дәлиб јерә ҝирди вә о өлдү.+ 22  Бәрәг Сисары тәгиб едә-едә ора ҝәлиб чыхды. Јаил онун габағына чыхыб деди: «Ҝәл ахтардығын адамы сәнә ҝөстәрим». Бәрәг онунла ичәри ҝирәндә ҝөрдү ки, Сисар өлүб, ҝиҹҝаһында мых јерә сәрилиб. 23  Беләликлә, о ҝүн Аллаһ Кәнан падшаһы Јавини исраиллиләрә табе етди.+ 24  Исраиллиләрин голу ҝет-ҝедә Кәнан падшаһы Јавинә гаршы гүввәтләнди,+ ахырда онлар Кәнан падшаһы Јавини мәһв етдиләр.+

Һашијәләр