Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 2:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын мәләји хәбәрдарлыг едир (1—5)

  • Јушәнин өлүмү (6—10)

  • Исраили гуртармаг үчүн һакимләр ҝөндәрилир (11—23)

2  Јеһованын мәләји+ Ҝилгалдан+ Буһимә ҝәлиб деди: «Мән сизи Мисирдән чыхартдым, ата-бабаларыныза анд ичиб сөз вердијим дијара ҝәтирдим.+ Үстәлик, дедим: “Сизинлә кәсдијим әһди һеч вахт позмајаҹағам.+  Сиз дә бу торпағын сакинләри илә әһд бағламајын,+ онларын гурбанҝаһларыны дармадағын един”.+ Анҹаг сиз сөзүмү гулагардына вурдунуз.+ Нијә белә етдиниз?  Буна ҝөрә дә дејирәм: “Онлары өнүнүздән говмајаҹағам,+ онлар сизин үчүн тор,+ аллаһлары исә тәлә олаҹаг”».+  Јеһованын мәләји бу сөзләри исраиллиләрә дејәндә халгын арасында шивән гопду.  Буна ҝөрә дә о јери Буһим* адландырдылар. Халг орада Јеһоваја гурбан ҝәтирди.  Јушә халгы јола салды. Һәр кәс өз торпаг пајыны тутмаг үчүн ирсинә ҝетди.+  Халг Јушәнин дөврүндә, еләҹә дә Јушәдән сонра галан вә Јеһованын Исраил үчүн етдији мөһтәшәм ишләри ҝөрән ағсаггалларын дөврүндә Јеһоваја ибадәт етди.+  Јеһованын гулу Нун оғлу Јушә јүз он јашында вәфат етди.+  Ону ирс алдығы торпагда, Әфраим дағлыг бөлҝәсиндәки Тимнат-Һарәсдә,+ Ҹааш дағындан шималда дәфн етдиләр.+ 10  Бүтүн о нәсил өлүб әҹдадларына говушду*. Онлардан сонра Јеһованы танымајан, Онун Исраил үчүн етдији ишләрдән бихәбәр олан јени нәсил пејда олду. 11  Исраиллиләр Јеһованын бәјәнмәдији пис ишләр ҝөрмәјә вә Бааллара ситајиш етмәјә башладылар.+ 12  Бунунла да Јеһованы, онлары Мисирдән чыхаран аталарынын Аллаһыны атыб+ башга аллаһлары, әтраф халгларын аллаһларыны тутдулар,+ онлара сәҹдә едиб Јеһованы тәһгир етдиләр.+ 13  Онлар Јеһованы атдылар, Баал вә Әштурәт бүтләринә ситајиш етдиләр.+ 14  Онда Јеһованын исраиллиләрә гәзәби күкрәди, онлары таланчыларын басгынына мәруз гојду.+ Онлары әтрафдакы јағылара верди*+ вә халг дүшмәнләрин гаршысында аҹиз галды.+ 15  Һара ҝедирдиләрсә, Јеһованын әли онлара гаршы галхырды. Јеһова неҹә демишди вә Јеһова неҹә анд ичмишди,+ елә дә едирди, онларын башына бәлалар ҝәтирирди.+ Халг зүлм чәкирди.+ 16  Буна ҝөрә Јеһова һакимләр ҝөндәрирди. Онлар да халгы басгынчыларын әлиндән гуртарырды.+ 17  Анҹаг халг һакимләрә дә гулаг асмырды. Башга аллаһлара ситајиш едәрәк Аллаһа хәјанәт едирди. Исраиллиләр Јеһованын әмрләринә табе олан әҹдадларынын+ јолундан тез сапдылар, ата-бабаларына охшамадылар. 18  Јеһова онлара һакимләр ҝөндәрирди.+ Јеһова һакимләрин һәр биринә дајаг олур, онларын дөврүндә халгы дүшмәнләрдән гуртарырды. Чүнки зүлмкарларын вә залым ганичәнләрин әлиндән халгын етдији фәрјад+ әршә галханда Јеһованын онлара јазығы ҝәлирди*.+ 19  Амма елә ки һаким өлүрдү, халг башга аллаһлара үз тутуб онлара ситајиш едәрәк аталарындан да бешбетәр давранырды.+ Онлар өз әмәлләриндән вә инадларындан әл чәкмирдиләр. 20  Ахырда Јеһованын Исраилә гәзәби аловланды+ вә О деди: «Мадам ки бу халг ата-бабалары илә бағладығым әһди позду,+ Мәним итаәтимдән чыхды,+ 21  Мән дә Јушәнин өлүмүндән сонра галан халгларын һеч бирини онларын өнүндән говмајаҹағам.+ 22  Бунунла Исраили сынагдан кечирәҹәјәм, ҝөрүм онлар аталары кими, Јеһованын јолу илә ҝедәҹәкләр, ја јох».+ 23  Беләликлә, Јеһова бу халглары дәрһал говмајыб сахлады, онлары Јушәјә тәслим етмәди.

Һашијәләр

Мәнасы: ағлашанлар.
Ибраниләрдә өлүмү бәдии диллә тәсвир едән ифадә.
Һәрфән: сатды.
Јахуд Јеһова тәәссүф едирди.