Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һакимләр 14:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һаким Шимшон филиштли гыза вурулур (1—4)

  • Шимшон шири өлдүрүр (5—9)

  • Шимшон тојунда тапмаҹа дејир (10—19)

  • Шимшонун арвады башгасына верилир (20)

14  Шимшон Тимнаһа ҝетди. Орада бир филиштли гыз ҝөрдү.  О, ата-анасынын јанына гајыдыб деди: «Ҝөзүм Тимнаһда бир филиштли гызы тутуб, ону мәнә алын».  Ата-анасы деди: «Мәҝәр гоһумларымызын арасындан, елимиздән бир гыз тапа билмәдин+ ки, ҝедиб сүннәтсиз филиштлиләрдән гыз алырсан?» Лакин Шимшон исрар едиб атасына деди: «Ону мәнә ал. О, әсил мәнә лазым олан адамдыр».  Шимшонун ата-анасы баша дүшмүрдү ки, бу иш Јеһовадандыр, чүнки О, филиштлиләри ҹәзаландырмаг үчүн мәгам ҝөзләјирди. Һәмин вахт Исраил филиштлиләрин табелијиндә иди.+  Бир ҝүн Шимшон ата-анасы илә Тимнаһа ҝетди. Тимнаһын үзүм бағларынын јахынлығында ҝөрдү ки, бир шир нәрилдәјәрәк онун үстүнә ҝәлир.  Јеһованын руһу она ҝүҹ верди+ вә о, јалын әллә шири оғлаг кими шаггалајыб ики јерә бөлдү. Амма валидејнләринә бу барәдә һеч нә демәди.  Сонра ҝедиб гызла данышды. Гыз һәлә дә Шимшонун ҝөзүндә мүнасиб иди.+  Бир мүддәт сонра гызы өз евинә ҝәтирмәк үчүн Шимшон ора ҝедирди.+ О, јолуну дәјишиб ширин лешинә бахмаға ҝетди. Лешдә ары сүрүсү вә бал вар иди.  О, балы сыјырыб овуҹуна алды вә јејә-јејә ата-анасынын јанына ҝәлди. Балдан онлара јемәјә верди. Амма балы ширин лешиндән јығдығыны демәди. 10  Шимшонун атасы гызы ҝөрмәјә ҝетди. О өзү исә орада зијафәт гурду, чүнки, адәтән, ҹаванлар белә едирдиләр. 11  Шимшон ҝәләндә она отуз нәфәр сағдыш-солдыш гошдулар. 12  Онда Шимшон онлара деди: «Ҝәлин сизә бир тапмаҹа дејим. Әҝәр зијафәтин једди ҝүнү әрзиндә тапмаҹанын ачмасыны тапыб мәнә десәниз, сизә отуз кәтан палтар вә отуз дәст либас верәҹәјәм. 13  Јох әҝәр тапмасаныз, сиз мәнә отуз кәтан палтар вә отуз дәст либас верәҹәксиниз». Онлар дедиләр: «Бујур, тапмаҹаны де». 14  Шимшон онлара деди: «Јејәндән чыхды јемәли шеј,Ҝүҹлүдән чыхды ширин шеј».+ Онлар үч ҝүн тапмаҹанын ҹавабыны тапа билмәдиләр. 15  Дөрдүнҹү ҝүн Шимшонун арвадына дедиләр: «Бир фәндлә әриндән тапмаҹанын ҹавабыны бизим үчүн өјрән.+ Јохса сәни дә, атанын евини дә јандыраҹағыг. Бизи бура сојмаг үчүн чағырмысыныз?» 16  Гыз Шимшонун гаршысында ағлајыб деди: «Сән мәни севмирсән, мәндән зәһлән ҝедир.+ Мәним халгыма тапмаҹа сөјләмисән, амма ҹавабыны мәнә демирсән». Шимшон она ҹаваб верди: «Һеч ата-анама демәмишәм, сәнә дејәҹәјәм?» 17  Гыз зијафәтин једдинҹи ҝүнүнә гәдәр ағлајыб ҝөзүнүн јашыны төкдү. Нәһајәт једдинҹи ҝүн Шимшон ҹавабы она деди, чүнки гыз онун ҹаныны боғаза јығмышды. Гыз да ҝедиб тапмаҹанын ҹавабыны өз халгына сөјләди.+ 18  Једдинҹи ҝүн ҝүнәш батмаздан әввәл* шәһәрин кишиләри она дедиләр: «Балдан ширин нә вар?Ширдән ҝүҹлү нә вар?»+ Шимшон ҹаваб верди: «Әҝәр мәним дүјәмлә шумламасајдыныз,+Тапмаҹамын ҹавабыны тапмаздыныз». 19  Онда Јеһованын руһу Шимшона ҝүҹ верди.+ О, Ашкелона+ ҝетди вә оранын ҹамаатындан отуз нәфәри өлдүрүб палтарларыны ҝөтүрдү. Либаслары апарыб тапмаҹанын ҹавабыны тапанлара верди.+ Сонра һирсли-һирсли чыхыб атасынын евинә ҝетди. 20  Шимшонун арвадыны+ онун сағдыш-солдышларындан биринә вердиләр.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: једдинҹи ҝүн Шимшон ҝәрдәјә ҝирмәздән әввәл.