Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Үзејир 9:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраиллиләрин јаделлиләрлә никаһы (1—4)

  • Үзејирин ҝүнаһлара ҝөрә дуасы (5—15)

9  Бүтүн бунлардан сонра башчылар мәнә јахынлашыб дедиләр: «Исраил халгы, каһинләр вә лавилиләр әтраф халглардан — кәнаниләрдән, һетләрдән, фәризиләрдән, јәбусиләрдән, әмуниләрдән, муабиләрдән, мисирлиләрдән+, амориләрдән+ вә онларын ијрәнҹ әмәлләриндән+ узаг дурмајыблар.  Онларын гызларындан өзләринә вә оғулларына арвад алыблар.+ Мүгәддәс нәсил+ әтраф халгларла гарышыб+. Бу хәјанәтдә башчылар вә мәмурлар өндә ҝедирләр».  Бу хәбәри ешидәндә јахамы ҹырыб сач-саггалымы јолдум вә сарсынты ичиндә јерә чөкдүм.  Ахшам тахыл тәгдимәси вахтынадәк беләҹә отурдум.+ Бу арада, Исраилин Аллаһынын сөзләринә еһтирам бәсләјән адамлар әсирликдән гајыданларын хәјанәти илә әлагәдар әтрафыма топлашды.  Ахшам тахыл тәгдимәси вахты ҝәлди.+ Јахам ҹырыг, пәришан һалда отурдуғум јердән галхдым. Диз чөкүб әлләрими Аллаһым Јеһоваја ачдым  вә дедим: «Еј Аллаһым, Сәнин һүзурунда хәҹаләт чәкирәм, башымы галдырмаға утанырам. Аллаһым, тәгсирләримиз башымыздан ашыр, ҝүнаһларымыз ҝөјләрә чатыб.+  Ата-бабаларымызын дөврүндән бу ҝүнә кими бөјүк ҝүнаһлар етмишик.+ Ҝүнаһларымыза ҝөрә биз, падшаһларымыз, каһинләримиз јаделли падшаһлара тәслим едилдик, гылынҹ+, әсарәт+, талан+, рүсвајчылыг уҹбатындан зүлм чәкдик. Бу зүлмү инди дә чәкирик.+  Инди исә, еј Аллаһымыз Јеһова, бизә бир анлыг лүтф ҝөстәрдин. Еј Аллаһымыз, бизи мәһв олмаға гојмадын, мүгәддәс мәканында бизә тәһлүкәсиз бир јер вердин+ ки, ҝөзүмүз парласын, көләликдә икән бир гәдәр дирчәләк.  Биз көләјик,+ амма Сән, еј Аллаһымыз, бизи көләликдә тәрк етмәдин, Фарс шаһларынын өнүндә бизә лүтф ҝөстәрдин.+ Бизи дирчәлтдин ки, Сәнин евини тикәк,+ онун харабалыгларыны абад едәк, Јәһуда вә Јерусәлимдә өзүмүзү, санки, мөһкәм диварлар архасында һисс едәк. 10  Еј Аллаһымыз, бүтүн бунлардан сонра нә дејәк? Сәнин әмрләрини поздуг. 11  Сән пејғәмбәр гулларын васитәсилә бизә бујурмушдун: “Саһиб олаҹағыныз о торпаг мурдар торпагдыр, чүнки сакинләри натәмиздир, ораны башдан-баша ијрәнҹ әмәлләри илә, мурдарлыглары илә булашдырыблар.+ 12  Одур ки, нә онларын оғулларына гыз верин, нә дә оғулларыныза онлардан гыз алын.+ Һеч вахт онларын әмин-аманлығы вә рифаһы үчүн чалышмајын.+ Онда сиз мөһкәмләнәр, торпағын немәтләриндән јејәр вә о торпаға һәмишәлик саһиб олуб ону оғулларыныза ирс гојарсыныз”. 13  Сән, еј Аллаһымыз, бизимлә тәгсирләримизә ҝөрә рәфтар етмәдин,+ бурада олан бизләрә сағ галмаға изин вердин.+ Шәр әмәлләримиз, ағыр ҝүнаһымыз уҹбатындан башымыза ҝәлән бу гәдәр мүсибәтдән сонра 14  һансы һагла јенә Сәнин әмрләрини позуруг, ијрәнҹ әмәлләр едән халгларла гоһум олуруг?+ Инди сән бизә гәзәбләнмәзсән? Бир нәфәри дә сағ сахламајыб һамымызы мәһв етмәзсән? 15  Еј Исраилин Аллаһы Јеһова, Сән адилсән!+ Чүнки биз бу ҝүнә гәдәр сағ галмышыг. Будур, ҝүнаһлы һалда Сәнин гаршындајыг. Бу әмәллә Сәнин һүзурунда дурмаг мүмкүн дејил».+

Һашијәләр