Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Үзејир 8:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Үзејирлә гајыданларын сијаһысы (1—14)

  • Сәфәрә һазырлыг (15—30)

  • Бабилдән чыхыб Јерусәлимә ҝәлирләр (31—36)

8  Шаһ Артаксерксин+ һакимијјәти заманы мәнимлә бирҝә Бабилдән чыхан вә нәсилләринә ҝөрә гејдә алынан нәсил башчылары бунлардыр:  Фәнһас+ нәслиндән Һирсәм, Исамар+ нәслиндән Дәнјал, Давуд нәслиндән Һәттуш;  Фаруш нәслиндән олан Сәкәнја өвладларындан Зәкәријјә вә онунла бирҝә гејдә алынан 150 киши;  Фәһат-Муаб нәслиндән+ Зараһја оғлу Илјәһәнај вә онунла бирҝә 200 киши;  Зәтту нәслиндән+ Јаһәзил оғлу Сәкәнја вә онунла бирҝә 300 киши;  Адһин нәслиндән+ Јонатан оғлу Әбәд вә онунла бирҝә 50 киши;  Елам нәслиндән+ Әтәлја оғлу Јашај вә онунла бирҝә 70 киши;  Шәфәтај нәслиндән+ Микајыл оғлу Зәбәдја вә онунла бирҝә 80 киши;  Јуаб нәслиндән Јәһјил оғлу Әбдија вә онунла бирҝә 218 киши; 10  Бәнни нәслиндән Јусфија оғлу Сәлимәт вә онунла бирҝә 160 киши; 11  Бәбај нәслиндән+ Бәбај оғлу Зәкәријјә вә онунла бирҝә 28 киши; 12  Әзҹад нәслиндән+ Һаггатан оғлу Јуһәнна вә онунла бирҝә 110 киши; 13  Әдунигам нәслиндән+ сонунҹулар: Әлфәлит, Јаәл, Шәмај вә онларла бирҝә 60 киши; 14  Бәгвај нәслиндән+ Утај илә Зәббуд вә онларла бирҝә 70 киши. 15  Онлары Әһаваја ахан чајын+ кәнарына топладым вә биз дүшәрҝә салыб үч ҝүн орада галдыг. Амма халгы вә каһинләри јохлајанда онларын арасында лавилиләрдән һеч кими тапмадым. 16  Онда хәбәр ҝөндәриб башчылардан Әлјәзәри, Әрјили, Шәмајы, Әлнәтаны, Јариби, Әлнәтаны, Натаны, Зәкәријјәни вә Мәшулламы, мүәллимләрдән Јәһјариби вә Әлнәтаны чағырдым. 17  Сонра онлара әмр етдим ки, Гасифјәдә башчы олан Иддунун јанына ҝетсинләр. Иддуја вә онун мәбәд гуллугчулары олан Гасифјәдәки гардашларына десинләр ки, Аллаһымызын еви үчүн бизә хидмәтчиләр ҝәтирсинләр. 18  Аллаһымыз бизә јар олдуғу үчүн онлар Исраил оғлу Лавинин нәвәси Мәһлинин+ өвладларындан ағыллы бир адамы, Шәрбијаны+, онун оғулларыны вә гардашларыны, 18 нәфәри, 19  Һәшбијјәни, мерарлылардан+ Јашај илә гардашларыны вә онларын оғулларыны, 20 нәфәри, 20  һәмчинин Давудун вә әјанларын лавилиләрин гуллуғуна вердији мәбәд гуллугчулары арасындан адбаад сечилмиш 220 нәфәри јанымыза ҝәтирдиләр. 21  Сонра Аллаһымызын гаршысында өзүмүзү ашағы тутмаг үчүн, Ондан бизи, өвладларымызы, мал-мүлкүмүзү горумасыны, јолда бизә бәләдчилик етмәсини диләмәк үчүн Әһава чајынын кәнарында оруҹ елан етдим. 22  Шаһдан јолбоју бизи дүшмәндән горумаг үчүн әсҝәр вә атлылар истәмәјә үзүм ҝәлмәди, чүнки шаһа демишдик: «Аллаһымыз Она үз тутанлара јар олур,+ Ондан үз дөндәрәнләрә исә ҝүҹүнү вә гәзәбини ҝөстәрир».+ 23  Беләҹә, биз оруҹ тутдуг, Аллаһымыза јалвардыг, О да јалварышымызы ешитди.+ 24  Каһинләрин рәһбәрләриндән 12 нәфәри — Шәрбијаны, Һәшбијјәни+ вә онларын гардашларындан 10 нәфәри сечдим. 25  Сонра шаһын, онун мәсләһәтчиләринин, әјанларынын вә орадакы исраиллиләрин Аллаһымызын еви үчүн вердији әшјалары, гызылы, ҝүмүшү чәкиб онлара вердим.+ 26  Онлара чәкиб вердијим шејләр бунлардыр: 650 талант* ҝүмүш, 2 талант дәјәриндә 100 әдәд ҝүмүш әшја, 100 талант гызыл, 27  1000 дарик* дәјәриндә 20 әдәд гызыл масгура вә парлаг гырмызы рәнҝдә, гызыл гәдәр гијмәтли, јахшы мисдән 2 әдәд габ. 28  Сонра онлара дедим: «Сиз Јеһова үчүн мүгәддәссиниз,+ бу әшјалар да мүгәддәсдир. Бу ҝүмүш вә гызыл ата-бабаларынызын Аллаһы Јеһоваја верилән көнүллү тәгдимәдир. 29  Бунлары Јерусәлимдә, Јеһованын евинин отагларында*, каһинләрлә лавилиләрин рәһбәрләринин вә Исраил нәсилләринин башчыларынын өнүндә чыхарыб чәкәнә гәдәр бәрк-бәрк горујун».+ 30  Каһинләрлә лавилиләр онлара чәкилиб верилмиш гызыл-ҝүмүшү вә әшјалары Јерусәлимә, Аллаһымызын евинә апармаг үчүн ҝөтүрдүләр. 31  Биринҹи ајын он икинҹи ҝүнүндә+ Әһава чајынын+ кәнарындан Јерусәлимә јола дүшдүк. Бүтүн јолбоју Аллаһымыз бизә јар олду, бизи дүшмәнләрдән вә пусгулардан гуртарды. 32  Нәһајәт, Јерусәлимә ҝәлиб чатдыг,+ үч ҝүн орада галдыг. 33  Дөрдүнҹү ҝүн исә Аллаһымызын евиндә гызыл-ҝүмүшү вә әшјалары чәкиб+ Урјаһ оғлу каһин Мәримута+ вердик. Фәнһас оғлу Әлјазар, лавилиләрдән Јешу оғлу Јузабад+ вә Бәнја+ оғлу Нудај да онларын јанында иди. 34  Һәр шеј сајылыб чәкилди вә чәки гејдә алынды. 35  Сүрҝүндән гајыдан әсирләр Исраилин Аллаһына јандырма гурбанлары ҝәтирдиләр: 96 гоч+, 77 еркәк гузу, ҝүнаһ гурбаны олараг 12 тәкә+ вә бүтүн Исраил үчүн 12 буға+. Бунлар Јеһоваја ҝәтирилән јандырма гурбанлары иди.+ 36  Сонра шаһын әмрләрини ҹанишинләринә вә чајын* о тајындакы бөлҝәнин+ валиләринә чатдырдыг.+ Онлар халга вә Аллаһын евинә јардым етдиләр.+

Һашијәләр

Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Фарс гызыл сиккәси. Б14 әлавәсинә бах.
Јахуд јемәк отагларында.
Фәрат чајы.