Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Үзејир 3:1—13

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гурбанҝаһ тикилир; гурбанлар ҝәтирилир (1—7)

  • Мәбәдин бәрпасы башланыр (8, 9)

  • Мәбәдин тәмәли гојулур (10—13)

3  Једдинҹи ај+ чатанда өз шәһәрләриндә јашајан исраиллиләр бир нәфәр кими Јерусәлимдә топлашды.  Јәһусадиг оғлу Јешу+ илә онун каһин јолдашлары вә Шәәлтиил+ оғлу Зәрубабиллә+ гардашлары Аллаһын гулу Мусанын Ганунунда јазылдығы кими,+ јандырма гурбанлары ҝәтирмәк үчүн Исраилин Аллаһына гурбанҝаһ тикдиләр.  Онлар әтраф халглардан+ горхсалар да, гурбанҝаһы әввәлки јериндә тикдиләр. Онун үзәриндә Јеһоваја сәһәр вә ахшам јандырма гурбаны+ тәгдим етмәјә башладылар.  Сонра јазылдығы кими, Чардаглар бајрамы кечирдиләр.+ Бајрам ҝүнләриндә һәр ҝүн тәләб олунан сајда јандырма гурбанлары ҝәтирирдиләр.+  О вахтдан етибарән даими јандырма гурбаны ҝәтирдиләр,+ һәмчинин тәзә ај мәрасимләриндә,+ Јеһоваја һәср олунмуш бајрамларда+ тәгдимәләр, еләҹә дә Јеһоваја сәмими-гәлбдән көнүллү тәгдимә+ ҝәтирәнләрин гурбанларыны тәгдим етдиләр.  Онлар једдинҹи ајын биринҹи ҝүнүндән+ етибарән, Јеһоваја јандырма гурбаны ҝәтирмәјә башладылар. Һәрчәнд Јеһованын мәбәдинин бүнөврәси һәлә гојулмамышды.  Онлар дашкәсәнләрә+ вә сәнәткарлара+ пул өдәдиләр; Фарс шаһы Курушун вердији ихтијарла+ дәниз јолу илә Ливандан Јаффаја сидр тирләри ҝәтирмәк үчүн сидонлулара вә сурлулара әрзаг, ички вә јағ вердиләр.+  Аллаһын Јерусәлимдәки евинә ҝәлишләринин икинҹи илинин икинҹи ајында Шәәлтиил оғлу Зәрубабил, Јәһусадиг оғлу Јешу, онларын диҝәр гардашлары, каһинләрлә лавилиләр вә әсирликдән Јерусәлимә гајыдан галан ҹамаат+ ишә башлады. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан лавилиләри Јеһованын евиндәки ишләрә нәзарәтчи гојдулар.  Беләликлә, Аллаһын евиндәки ишчиләрә бирликдә нәзарәт едәнләр бунлар иди: Јәһуда* өвладларындан Јешу, оғуллары вә гардашлары, Гәдмаил вә оғуллары, һәмчинин лавили Һәнадад оғуллары+, онларын оғуллары вә гардашлары. 10  Бәнналар Јеһованын мәбәдинин тәмәлини гојанда+ Исраил падшаһы Давудун вердији ҝөстәришә ујғун олараг, рәсми либас ҝејмиш каһинләр кәрәнајларла+ вә лавилиләрдән Асәф өвладлары синҹләрлә Јеһованы мәдһ етмәк үчүн ајаға галхдылар.+ 11  «О, кәрамәтлидир, Исраилә гаршы мәһәббәти әбәдидир»,+ — дејәрәк нөвбә илә+ Јеһованы мәдһ етмәјә вә Она һәмд сөјләмәјә башладылар. Бүтүн халг исә уҹа сәслә һајгырараг Јеһованы мәдһ етди, чүнки Јеһованын евинин тәмәли гојулмушду. 12  Әввәлки еви ҝөрмүш+ јашлы нәсилдән олан бир чох каһин, лавили, нәсил башчысы евин тәмәлинин гојулдуғуну ҝөрәндә һөнкүр-һөнкүр ағламаға башлады, галанлары исә севинҹдән һајгырырды.+ 13  Севинҹ вә ағлашма сәсләрини бир-бириндән ајырмаг мүмкүн дејилди. Ҹамаат елә һајгырырды ки, сәсләри чох-чох узагларда ешидилирди.

Һашијәләр

Үз 2:40 ајәсиндә Худавијјә. Нә 7:43 ајәсиндә Худав.