Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Үзејир 2:1—70

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүрҝүндән гајыданларын сијаһысы (1—67)

    • Мәбәд гуллугчулары (43—54)

    • Сүлејманын нөкәрләринин нәсли (55—57)

  • Мәбәд үчүн көнүллү тәгдимәләр (68—70)

2  Бунлар сүрҝүндә оланларын арасындан гајыдан әјаләт сакинләридир.+ Онлары Бабил падшаһы Навуходоносор Бабилә сүрҝүнә апармышды.+ Сонралар исә онлар Јерусәлимә вә Јәһудаја, һәр кәс өз шәһәринә гајытмышды.+  Онлар Зәрубабил+, Јешу,*+ Нәһәмја, Сәрәјаһ, Рәлај, Мәрдәһај, Билшән, Миспар, Бәгвај, Рәһум вә Бәәннаһ илә бирҝә гајытмышдылар. Исраилли кишиләрин сајы:+  Фаруш өвладлары 2172 нәфәр;  Шәфәтај өвладлары 372 нәфәр;  Әраһ+ өвладлары 775 нәфәр;  Јешу вә Јуаб нәслиндән Фәһат-Муаб өвладлары+ 2812 нәфәр;  Елам өвладлары+ 1254 нәфәр;  Зәтту өвладлары+ 945 нәфәр;  Зәккај өвладлары 760 нәфәр; 10  Бәнни* өвладлары 642 нәфәр; 11  Бәбај өвладлары 623 нәфәр; 12  Әзҹад өвладлары 1222 нәфәр; 13  Әдунигам өвладлары 666 нәфәр; 14  Бәгвај өвладлары 2056 нәфәр; 15  Адһин өвладлары 454 нәфәр; 16  Һизгијјә нәслиндән Атир өвладлары 98 нәфәр; 17  Бисај өвладлары 323 нәфәр; 18  Јураһ* өвладлары 112 нәфәр; 19  Һәшум өвладлары+ 223 нәфәр; 20  Ҹаббар* өвладлары 95 нәфәр; 21  Бејтләһм сакинләри 123 нәфәр; 22  Нәтуфаһ сакинләри 56 нәфәр; 23  Әнатут сакинләри+ 128 нәфәр; 24  Әзмут сакинләри 42 нәфәр; 25  Кирјат-Јарим, Кәфирә вә Биирот сакинләри 743 нәфәр; 26  Рама+ вә Ҝиба+ сакинләри 621 нәфәр; 27  Миһмас сакинләри 122 нәфәр; 28  Бејтел вә Ај+ сакинләри 223 нәфәр; 29  Нәба сакинләри+ 52 нәфәр; 30  Мәғбиш сакинләри 156 нәфәр; 31  о бири Еламын нәслиндән оланлар 1254 нәфәр; 32  Һарим өвладлары 320 нәфәр; 33  Лод, Һәдид вә Унуһ сакинләри 725 нәфәр; 34  Әриһа сакинләри 345 нәфәр; 35  Сәнаһ сакинләри 3630 нәфәр. 36  Каһинләр:+ Јешу+ нәслиндән Јадај+ өвладлары 973 нәфәр; 37  Иммир өвладлары+ 1052 нәфәр; 38  Фәшһур өвладлары+ 1247 нәфәр; 39  Һарим өвладлары+ 1017 нәфәр. 40  Лавилиләр:+ Худавијјә нәслиндән Јешу вә Гәдмаил өвладлары+ 74 нәфәр. 41  Мәзмур охујан+ Асәф өвладлары+ 128 нәфәр. 42  Дарваза кешикчиләринин нәслиндән+ Сәллум өвладлары, Атир өвладлары, Тәлмун+ өвладлары, Аггуб+ өвладлары, Хәтит өвладлары, Шубај өвладлары, ҹәми 139 нәфәр. 43  Мәбәд гуллугчулары:+ Зиһа оғуллары, Һәсуф оғуллары, Тәбаут оғуллары, 44  Гируз оғуллары, Сијаһ оғуллары, Фәдун оғуллары, 45  Ләбән оғуллары, Һагаб оғуллары, Аггуб оғуллары, 46  Һәгаб оғуллары, Салмај оғуллары, Һәнан оғуллары, 47  Гиддил оғуллары, Гаһар оғуллары, Рәја оғуллары, 48  Рәсин оғуллары, Нагуд оғуллары, Гәззәм оғуллары, 49  Үзза оғуллары, Фасиһ оғуллары, Бишај оғуллары, 50  Әсна оғуллары, Мәуним оғуллары, Нәфисим оғуллары, 51  Бағбуг оғуллары, Һагуф оғуллары, Хархур оғуллары, 52  Бәслут оғуллары, Мәһид оғуллары, Хәрша оғуллары, 53  Бәргуз оғуллары, Сисар оғуллары, Тәмаһ оғуллары, 54  Нази оғуллары, Һатиф оғуллары. 55  Сүлејманын нөкәрләринин нәсли: Сутај оғуллары, Сөфрәт оғуллары, Фәруд оғуллары,+ 56  Јалаһ оғуллары, Дәргун оғуллары, Гиддил оғуллары, 57  Шәфәтај оғуллары, Хәттил оғуллары, Фүкрат-Һәззәбајим оғуллары, Ами оғуллары. 58  Мәбәд гуллугчулары вә Сүлејманын нөкәрләринин нәслиндән оланлар, ҹәми 392 нәфәр. 59  Тәл-Мәлаһдан, Тәл-Һәршәдән, Кәррубдан, Әддундан вә Иммирдән ҝәлмиш, анҹаг мәншәләрини, һансы нәсилдән олдугларыны вә Исраил халгындан олуб-олмадыгларыны сүбут едә билмәјәнләр бунлардыр:+ 60  Дәлај өвладлары, Тубијјә өвладлары, Нагуд өвладлары, ҹәми 652 нәфәр. 61  Каһинләр нәслиндән: Һабај оғуллары, Һәггуз оғуллары+, ҝиладлы Бәрзиллајын гызларындан арвад алыб онларын адыны ҝөтүрән Бәрзиллај оғуллары+. 62  Бу адамлар һансы нәсилдән олдугларыны мүәјјән етмәк үчүн нәсилләринин адыны нәсил шәҹәрәләриндә ахтардылар, лакин тапмадылар. Буна ҝөрә дә каһинликдән мәһрум олдулар.+ 63  Вали* онлара деди ки, Урим вә Туммим* атан каһин+ олмајынҹа онлар сон дәрәҹә мүгәддәс јемәкләрдән јејә билмәзләр.+ 64  Бүтүн ҹамаатын сајы 42 360 нәфәр иди.+ 65  Бунлардан башга 7337 нәфәр гул-гарабаш, 200 нәфәр киши вә гадын мүғәнни вар иди. 66  Онларын 736 аты, 245 гатыры, 67  һәмчинин 435 дәвәси вә 6720 ешшәји вар иди. 68  Онлар Јеһованын Јерусәлимдәки евинә ҝәлиб чатанда нәсил башчыларындан бәзиләри Аллаһын евини әввәлки јериндә+ тикмәк үчүн көнүллү тәгдимәләр вердиләр.+ 69  Онлар имканларына ҝөрә бу иш үчүн олан хәзинәјә 61 000 гызыл дирһәм*, 5000 ҝүмүш мина*+ вә 100 дәст каһин либасы вердиләр. 70  Беләҹә, каһинләр, лавилиләр, халгын бир гисми, мәзмур охујанлар, дарваза кешикчиләри, мәбәд гуллугчулары вә галан исраиллиләр өз шәһәрләриндә мәскунлашдылар.+

Һашијәләр

Һг 1:1 вә Зк 3:1 ајәләриндә Јушә.
Нә 7:15 ајәсиндә Бәнја.
Нә 7:24 ајәсиндә Хариф.
Нә 7:25 ајәсиндә Ҝибјон.
Јахуд тиршата. Фарс империјасында вилајәт һакиминин титулу.
Дирһәм, адәтән, 8,4 г-лыг фарс гызыл дарикинә бәрабәр тутулур. Инҹилдәки дирһәмдән фәргләнир. Б14 әлавәсинә бах.
Төвратдакы (Ибрани Јазылары) мина 570 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.