Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јәһја

Фәсилләр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Мүндәриҹат

 • 1

  • Сөз инсан олуб (1—18)

  • Вәфтизчи Јәһјанын шәһадәти (19—28)

  • Иса Аллаһын Гузусудур (29—34)

  • Исанын илк шаҝирдләри (35—42)

  • Филип вә Натанаил (43—51)

 • 2

  • Ганәдә тој; су шәраба чеврилир (1—12)

  • Иса мәбәди тәмизләјир (13—22)

  • Иса һәр кәсин үрәјини ҝөрүр (23—25)

 • 3

  • Иса вә Никодем (1—21)

   • Јенидән доғулма (3—8)

   • Аллаһ дүнјаны севир (16)

  • Јәһјанын Иса барәдә сон шәһадәти (22—30)

  • «Јухарыдан ҝәлән» (31—36)

 • 4

  • Иса вә сәмәријјәли гадын (1—38)

   • Руһа вә һәгигәтә ујғун ибадәт (23, 24)

  • Хејли сәмәријјәли Исаја иман ҝәтирир (39—42)

  • Иса наибин оғлуну сағалдыр (43—54)

 • 5

  • Бејтзатада хәстә сағалыр (1—18)

  • Иса Атасындан сәлаһијјәт алыр (19—24)

  • Өлүләр Исанын сәсини ешидәҹәк (25—30)

  • Иса һагда шәһадәт едән (31—47)

 • 6

  • Иса 5000 адамы дојурур (1—15)

  • Иса сујун үстү илә јеријир (16—21)

  • Иса ҝөјдән ҝәлән чөрәкдир (22—59)

  • Исанын сөзләри чохларына пис ҝәлир (60—71)

 • 7

  • Иса Чардаглар бајрамында (1—13)

  • Иса бајрамда вәз едир (14—24)

  • Мәсиһ һагда мүхтәлиф фикирләр (25—52)

 • 8

  • Аллаһ Иса барәдә шәһадәт верир (12—30)

   • Иса дүнјанын нурудур (12)

  • Ибраһимин өвладлары (31—41)

   • «Һәгигәт сизи азад едәҹәк» (32)

  • Иблисин өвладлары (42—47)

  • Иса вә Ибраһим (48—59)

 • 9

  • Иса анаданҝәлмә кору сағалдыр (1—12)

  • Фәрисиләр сағалмыш кишини сорғу-суала чәкирләр (13—34)

  • Фәрисиләр кордурлар (35—41)

 • 10

  • Чобан вә гојун ағылы (1—21)

   • Иса јахшы чобандыр (11—15)

   • Башга гојунлар (16)

  • Һәср етмә бајрамында (22—39)

   • Јәһудиләр инанмыр (24—26)

   • Мәним гојунларым сәсимә гулаг асырлар (27)

   • Оғул Ата илә вәһдәтдәдир (30, 38)

  • Иорданын о тајындакылар иман ҝәтирир (40—42)

 • 11

  • Илазәрин өлүмү (1—16)

  • Иса Марта илә Мәрјәмә тәсәлли верир (17—37)

  • Иса Илазәри дирилдир (38—44)

  • Исаја гаршы суи-гәсд һазырланыр (45—57)

 • 12

  • Мәрјәм Исанын ајағына јағ төкүр (1—11)

  • Исанын тәнтәнәли ҝириши (12—19)

  • Иса өләҹәјини хәбәр верир (20—37)

  • Јәһудиләрин имансызлығы илә пејғәмбәрлик јеринә јетир (38—43)

  • Иса дүнјаны хилас етмәјә ҝәлиб (44—50)

 • 13

  • Иса шаҝирдләрин ајағыны јујур (1—20)

  • Иса Јәһуданын сатгын олдуғуну дејир (21—30)

  • Јени әмр (31—35)

   • «Аранызда мәһәббәт олса» (35)

  • Бутрус Исаны данаҹаг (36—38)

 • 14

  • Иса Аллаһа јахынлашмағын јеҝанә јолудур (1—14)

   • Јол, һәгигәт вә һәјат мәнәм (6)

  • Иса мүгәддәс руһу верәҹәјини вәд едир (15—31)

   • Ата мәндән үстүндүр (28)

 • 15

  • Һәгиги мејнә мәсәли (1—10)

  • Мәсиһ кими севмәк (11—17)

   • Ән үстүн мәһәббәт (13)

  • Дүнја Исанын шаҝирдләринә нифрәт едәҹәк (18—27)

 • 16

  • Исанын шаҝирдләри өлүм тәһлүкәси илә үз-үзә (1—4а)

  •  Мүгәддәс руһун фәалијјәти (4б—16)

  • Шаҝирдләрин кәдәри севинҹә дөнәҹәк (17—24)

  • Иса дүнјаја галиб ҝәлди (25—33)

 • 17

  • Исанын һәвариләрлә сон дуасы (1—26)

   • Аллаһы танымаг әбәди һәјат демәкдир (3)

   • Мәсиһиләр дүнјаја мәхсус дејилләр (14—16)

   • «Һәгигәт Сәнин сөзүндүр» (17)

   • «Сәнин адыны ачдым» (26)

 • 18

  • Јәһуда Исаны сатыр (1—9)

  • Бутрус гылынҹыны ишә салыр (10, 11)

  • Исаны Һәннанын јанына апарырлар (12—14)

  • Бутрус Исаны даныр (15—18)

  • Иса Һәннанын өнүндә (19—24)

  • Бутрус икинҹи вә үчүнҹү дәфә Исаны даныр (25—27)

  • Иса Пилатын өнүндә (28—40)

   • «Падшаһлығым бу дүнјадан дејил» (36)

 • 19

  • Исаны гамчылајырлар, әлә салырлар (1—7)

  • Пилат Исаны сорғу-суала чәкир (8—16а)

  • Исаны Голготада дирәкдә едам едирләр (16б—24)

  • Иса анасынын гејдинә галыр (25—27)

  • Исанын өлүмү (28—37)

  • Исанын дәфни (38—42)

 • 20

  • Сәрдабә бошдур! (1—10)

  • Иса Мәҹдәлли Мәрјәмә ҝөрүнүр (11—18)

  • Иса шаҝирдләринә ҝөрүнүр (19—23)

  • Томас шүбһә едир, сонра инаныр (24—29)

  • Бу тумарын мәгсәди (30, 31)

 • 21

  • Иса шаҝирдләринә ҝөрүнүр (1—14)

  • Бутрус Исаны севдијини дејир (15—19)

   • «Гузуларымы бәслә» (17)

  • Исанын севимли шаҝирдинин ҝәләҹәји (20—23)

  • Јекун (24, 25)