Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Јушә

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Јеһова Јушәни руһландырыр (1—9)

   • Төвраты оху (8)

  • Халг Иорданы кечмәјә һазырлашыр (10—18)

 • 2

  • Јушә Әриһаја ики кәшфијјатчы ҝөндәрир (1—3)

  • Раһаб кәшфијјатчылары ҝизләдир (4—7)

  • Кәшфијјатчылар Раһаба анд ичир (8—21а)

   • Ал рәнҝли кәндир (18)

  • Кәшфијјатчылар Јушәнин јанына гајыдыр (21б—24)

 • 3

  • Исраиллиләр Иорданы кечир (1—17)

 • 4

  • Нишанә дашлар (1—24)

 • 5

  • Ҝилгалда сүннәт (1—9)

  • Пасха гејд едилир; манна кәсилир (10—12)

  • Јеһованын ордусунун әмири (13—15)

 • 6

  • Әриһанын диварлары дағылыр (1—21)

  • Раһаб вә аиләси гуртулур (22—27)

 • 7

  • Ај сакинләри исраиллиләри мәғлуб едир (1—5)

  • Јушәнин дуасы (6—9)

  • Исраиллиләрин мәғлуб олмағынын сәбәби (10—15)

  • Ахан ифша олунур, ону дашгалаг едирләр (16—26)

 • 8

  • Јушә Ај шәһәринә гаршы пусгу гурур (1—13)

  • Ај әлә кечирилир (14—29)

  • Төврат Ејбал дағында охунур (30—35)

 • 9

  • Фәрасәтли ҝибјонлулар сүлһ истәјирләр (1—15)

  • Ҝибјонлуларын фәндинин үстү ачылыр (16—21)

  • Ҝибјонлулар одун јараҹаг, су чәкәҹәкләр (22—27)

 • 10

  • Исраиллиләр Ҝибјону мүдафиә едир (1—7)

  • Јеһова Исраил үчүн дөјүшүр (8—15)

   • Дүшмәнләрин үстүнә долу јағыр (11)

   • Ҝүнәш дајаныр (12—14)

  • Исраиллиләрә һүҹум едән беш падшаһ өлдүрүлүр (16—28)

  • Ҹәнубдакы шәһәрләр зәбт олунур (29—43)

 • 11

  • Шималдакы шәһәрләр зәбт олунур (1—15)

  • Јушәнин зәбт етдији әразиләр (16—23)

 • 12

  • Иорданын шәргиндәки мәғлуб падшаһлар (1—6)

  • Иорданын гәрбиндәки мәғлуб падшаһлар (7—24)

 • 13

  • Зәбт едилмәмиш әразиләр галыб (1—7)

  • Иорданын шәргиндәки торпагларын бөлүнмәси (8—14)

  • Рубәнин ирси (15—23)

  • Ҹадын ирси (24—28)

  • Мәнәссәнин шәргдәки ирси (29—32)

  • Лавилиләрин ирси Јеһовадыр (33)

 • 14

  • Иорданын гәрбиндәки торпагларын бөлүнмәси (1—5)

  • Калиб Һәбруну ирс алыр (6—15)

 • 15

  • Јәһуданын ирси (1—12)

  • Калиб гызына торпаг верир (13—19)

  • Јәһудаја мәхсус шәһәрләр (20—63)

 • 16

  • Јусиф өвладларынын ирси (1—4)

  • Әфраимин ирси (5—10)

 • 17

  • Мәнәссәнин гәрбдәки ирси (1—13)

  • Јусиф өвладларына верилән әлавә торпаглар (14—18)

 • 18

  • Галан әразиләрин Шилода бөлҝүсү (1—10)

  • Бинјаминин ирси (11—28)

 • 19

  • Шәмунун ирси (1—9)

  • Зәбулунун ирси (10—16)

  • Јәсакирин ирси (17—23)

  • Аширин ирси (24—31)

  • Нифталынын ирси (32—39)

  • Данын ирси (40—48)

  • Јушәнин ирси (49—51)

 • 20

  • Сығынаҹаг шәһәрләр (1—9)

 • 21

  • Лавилиләр үчүн ајрылан шәһәрләр (1—42)

   •  Һарун өвладлары үчүн (9—19)

   • Галан кәһатлылар үчүн (20—26)

   • Һирсәнлиләр үчүн (27—33)

   • Мерарлылар үчүн (34—40)

  • Јеһованын вердији вәдләр јеринә јетди (43—45)

 • 22

  • Шәргдәки гәбиләләр евләринә гајыдыр (1—8)

  • Иордан бөлҝәсиндә гурбанҝаһ тикилир (9—12)

  • Гурбанҝаһын мәгсәди (13—29)

  • Наразылыг һәлл едилир (30—34)

 • 23

  • Јушә Исраилин башчылары илә видалашыр (1—16)

   • Јеһованын вәдләриндән һеч бири боша чыхмады (14)

 • 24

  • Јушә Исраилин тарихини нәгл едир (1—13)

  • Јеһоваја гуллуг етмәјә чағырыш (14—24)

   • «Мән исә аиләмлә бирликдә Јеһоваја ибадәт едәҹәјәм» (15)

  • Јушә Исраиллә әһд кәсир (25—28)

  • Јушә вәфат едир, дәфн олунур (29—31)

  • Јусифин сүмүкләри Сиһамда дәфн едилир (32)

  • Әлјазар вәфат едир, дәфн олунур (33)