Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Ата вә аси оғуллар (1—9)

  • Јеһова заһири ибадәтә нифрәт едир (10—17)

  • Арамыздакы мәсәләләри һәлл едәк (18—20)

  • «Салеһлик шәһәри», «Садиг шәһәр» (21—31)

 • 2

  • Јеһованын дағы уҹалаҹаг (1—5)

   • Гылынҹлардан ҝаваһын дүзәлдәҹәкләр (4)

  • Јеһованын ҝүнүндә гүррәлиләр алчалыр (6—22)

 • 3

  • Рәһбәрләр халгы јолдан чыхарыр (1—15)

  • Сионун әдалы гызларына һөкм (16—26)

 • 4

  • Једди гадын бир кишидән јапышаҹаг (1)

  • Јеһованын ҹүҹәртдији фиданын ҹалалы (2—6)

 • 5

  • Јеһованын үзүм бағы һаггында нәғмә (1—7)

  • Үзүм бағына чыхарылан һөкм (8—24)

  • Аллаһ Өз халгына гәзәбләнир (25—30)

 • 6

  • Јеһова Өз мәбәдиндә Әшијаја ҝөрүнүр (1—4)

   • «Мүгәддәсдир, мүгәддәсдир, мүгәддәсдир» (3)

  • Әшијанын додаглары пакланыр (5—7)

  • Әшија тапшырыг алыр (8—10)

   • «Мән ҝедәрәм! Мәни ҝөндәр!» (8)

  • «Еј Јеһова, нә вахтадәк?» (11—13)

 • 7

  • Әһәз падшаһа хәбәр (1—9)

   • Шаарјашуб (3)

  • Имануил (10—17)

  • Вәфасызлығын аҹы нәтиҹәләри (18—25)

 • 8

  • Ашшур истиласы јахынлашыр (1—8)

   • Маһир-Шәлал-Һәш-Баз (1—4)

  • Горхмајын, Аллаһ бизимләдир! (9—17)

  • Әшија вә өвладлары нишанәдир (18)

  • Ҹинләрә јох, гануна мүраҹиәт (19—22)

 • 9

  • Ҹәлилә торпағында парлаг ишыг (1—7)

   • Сүлһ әмири (6—7)

  • Аллаһын әли Исраилә гаршыдыр (8—21)

 • 10

  • Аллаһын әли Исраилә гаршыдыр (1—4)

  • Ашшур Аллаһын гәзәб дәјәнәјидир (5—11)

  • Ашшур ҹәзасыз галмајаҹаг (12—19)

  • Јагуб евиндән галанлар гајыдаҹаг (20—27)

  • Аллаһ Ашшуру мүһакимә едәҹәк (28—34)

 • 11

  • Јәссәнин фиданынын һакимијјәти (1—10)

   • Гурдла гузу бир јердә (6)

   • Дүнја илаһи биликлә долаҹаг (9)

  • Сағ галанлар топланаҹаг (11—16)

 • 12

  • Шүкран нәғмәси (1—6)

   • Јаһ, Јеһова ҝүҹүмдүр (2)

 • 13

  • Бабилә гаршы һөкм (1—22)

   • Јеһованын ҝүнү јахындыр! (6)

   • Мадалылар Бабили девирәҹәк (17)

   • Бабил мәскунлашмајаҹаг (20)

 • 14

  • Исраил өз јурдунда јашајаҹаг (1, 2)

  • Бабил падшаһына мәсхәрә (3—23)

   • Улдузтәк парлајан ҝөјдән дүшәҹәк (12)

  • Јеһованын әли ашшурлуну вураҹаг (24—27)

  • Филиштлиләрә гаршы һөкм (28—32)

 • 15

  • Муаба гаршы һөкм (1—9)

 • 16

  • Һөкмүн давамы (1—14)

 • 17

  • Дәмәшгә гаршы һөкм (1—11)

  • Јеһова үммәтләри тәнбеһ едәҹәк (12—14)

 • 18

  • Һәбәшистан әлејһинә хәбәр (1—7)

 • 19

  • Мисирә гаршы һөкм (1—15)

  • Мисир Јеһованы таныјаҹаг (16—25)

   • Мисирдә Јеһованын адына гурбанҝаһ (19)

 • 20

  • Мисир вә Һәбәш үчүн әламәт (1—6)

 • 21

  • Дәниз сәһрасына гаршы һөкм (1—10)

   • Ҝөзәтчи гүлләсиндә ҝөзәтчи (8)

   • Бабил јыхылды! (9)

  •  Думаһа вә сәһраја гаршы һөкм (11—17)

   • «Ај ҝөзәтчи, бу ҝеҹә нә олду?» (11)

 • 22

  • Вәһј дәрәси барәдә һөкм (1—14)

  • Сәбна говулур, Әлјаким ҝәтирилир (15—25)

   • Символик мых (23—25)

 • 23

  • Сур барәдә һөкм (1—18)

 • 24

  • Јеһова дијары бомбош гојаҹаг (1—23)

   • Јеһова Сионда падшаһ олду (23)

 • 25

  • Аллаһ халгына бол немәтләр верир (1—12)

   • Әла шәрабдан зијафәт (6)

   • Өлүмү мәһв едәҹәк (8)

 • 26

  • Ҝүвәнҹ вә гуртулуш нәғмәси (1—21)

   • Јаһ, Јеһова әбәди гајадыр (4)

   • Јерин сакинләри салеһлији өјрәнирләр (9)

   • Өлүләрин јашајаҹаг (19)

   • Ичәри отаглара ҝириб ҝизләнин (20)

 • 27

  • Јеһова ливјатаны өлдүрүр (1)

  • Үзүм бағы Исраил һагда нәғмә (2—13)

 • 28

  • Әфраим әјјашларынын вај һалына (1—6)

  • Каһин вә пејғәмбәрләр сәндәләјир (7—13)

  • Өлүмлә бағланмыш әһд (14—22)

   • Сионда ҝушә дашы (16)

   • Јеһованын гејри-ади иши (21)

  • Јеһованын вердији тәрбијә (23—29)

 • 29

  • Әрјилин вај һалына (1—16)

   • «Халг Мәнә дилдә јахынлашыр» (13)

  • Карлар ешидәҹәк; корлар ҝөрәҹәк (17—24)

 • 30

  • Мисирин көмәји пучдур (1—7)

  • Ҹамаат вәһји рәдд едир (8—14)

  • «Етибар сизин ҝүҹүнүз оларды» (15—17)

  • Јеһованын халгына ҝөстәрдији лүтф (18—26)

   • Бөјүк Нәсиһәтчи Јеһова (20)

   • «Јол будур» (21)

  • Ашшура гаршы һөкмүн иҹрасы (27—33)

 • 31

  • Әсил көмәк Аллаһдандыр (1—9)

   • Мисир атлары ҹисимдир (3)

 • 32

  • Адил падшаһ вә рәһбәрләр (1—8)

  • Архајын гадынлара хәбәрдарлыг (9—14)

  • Руһун јағдырдығы немәтләр (15—20)

 • 33

  • Салеһләр үчүн әдаләт вә үмид (1—24)

   • Јеһова Һаким, Ганунверән вә Падшаһдыр (22)

   • «Хәстәјәм» дејән олмајаҹаг (24)

 • 34

  • Јеһова халглардан интигам алаҹаг (1—8)

  • Әдум виранә галаҹаг (9—17)

 • 35

  • Ҹәннәт бәрпа едиләҹәк (1—7)

   • Корлар ҝөрәҹәк, карлар ешидәҹәк (5)

  • Гуртулмушлар Мүгәддәслик јолунда (8—10)

 • 36

  • Синахериб Јәһуданы истила едир (1—3)

  • Рәбсаг мејдан охујур (4—22)

 • 37

  • Һизгијјә Аллаһдан көмәк диләјир (1—7)

  • Синахериб Јерусәлими һәдәләјир (8—13)

  • Һизгијјәнин дуасы (14—20)

  • Аллаһын ҹавабы (21—35)

  • Мәләк 185 000 ашшурлуну гырыр (36—38)

 • 38

  • Һизгијјә хәстәләнир; сағалыр (1—22)

   • Шүкран нәғмәси (10—20)

 • 39

  • Бабилдән ҝәлмиш елчиләр (1—8)

 • 40

  • Халг үчүн тәсәлли (1—11)

   • Чөллүкдә сәс (3—5)

  • Аллаһын әзәмәти (12—31)

   • Халглар бир дамла су кими (15)

   • Аллаһ јерин даирәси үзәриндә (22)

   • Һәр улдуз ады илә чағырылыр (26)

   • Аллаһ јорулмур (28)

   • Јеһоваја ҝүвәнәнләрин ҝүҹү (29—31)

 • 41

  • Ҝүндоғандан галхан фатеһ (1—7)

  • Аллаһын гулу Исраил (8—20)

   • «Достум Ибраһим» (8)

  • Јеһова бүтләрә мејдан охујур (21—29)

 • 42

  • Аллаһын гулу вә тапшырығы (1—9)

   • «Мән Јеһовајам. Адым будур» (8)

  • Јеһованын шәнинә јени нәғмә (10—17)

  • Исраил кардыр, кордур (18—25)

 •  43

  • Јеһова халгыны топлајыр (1—7)

  • Сахта аллаһларын мәһкәмәси (8—13)

   • «Шаһидләримсиниз» (10, 12)

  • Бабилдән гуртулуш (14—21)

  • «Ҝәл иддиамызы ортаја гојаг» (22—28)

 • 44

  • Аллаһ халгына немәтләр верир (1—5)

  • Јеһовадан башга Аллаһ јохдур (6—8)

  • Инсан әлинин иши олан бүтләр пучдур (9—20)

  • Исраилин Гуртарыҹысы (21—23)

  • Куруш васитәсилә бәрпа (24—28)

 • 45

  • Куруш Бабили тутаҹаг (1—8)

  • Ҝил дулусчу илә чәкишмәз (9—13)

  • Халглар Исраили таныјаҹаг (14—17)

  • Аллаһын ишләри вә вәһјләри етибарлыдыр (18—25)

   • Јери јашајыш үчүн јарадыб (18)

 • 46

  • Бабил бүтләри вә Исраилин Аллаһы (1—13)

   • Аллаһ ҝәләҹәкдән хәбәр верир (10)

   • Ҝүндоғандан јыртыҹы гуш (11)

 • 47

  • Бабилин сүгуту (1—15)

   • Мүнәҹҹимләр ифша едилир (13—15)

 • 48

  • Исраил сафлашдырылыр (1—11)

  • Јеһова Бабилә гаршы галхаҹаг (12—16а)

  • Аллаһын өјүдү хејирлидир (16б—19)

  • Бабилдән чыхын! (20—22)

 • 49

  • Јеһованын гулунун тапшырығы (1—12)

   • Халглар үчүн нур (6)

  • Исраил үчүн тәсәлли (13—26)

 • 50

  • Исраилин ҝүнаһлары башына бәладыр (1—3)

  • Јеһованын итаәткар гулу (4—11)

   • Арифләрин дили (4)

 • 51

  • Сион Әдән бағы кими олаҹаг (1—8)

  • Халигин Сиона вердији тәсәлли (9—16)

  • Јеһованын гәзәб ҹамы (17—23)

 • 52

  • Ојан, еј Сион (1—12)

   • Мүждәчиләрин гәдәмләри ҝөзәлдир (7)

   • Сионун ҝөзәтчиләри сәс-сәсә вериб (8)

   • Мүгәддәс әшјалары дашыјанлар пак олмалыдыр (11)

  • Јеһованын гулу јүксәләҹәк (13—15)

   • Әҹаиб һала салынмышды (14)

 • 53

  • Јеһованын гулунун әзабы, өлүмү вә дәфни (1—12)

   • Она һәгарәт едирдиләр (3)

   • Азар-безарымызы чәкирди (4)

   • Кәсмәјә апарылан гојун (7)

   • Чохларынын ҝүнаһыны дашыды (12)

 • 54

  • Сонсуз Сионун чохлу оғуллары (1—17)

   • Јеһова Сионун әридир (5)

   • Сион оғуллары Јеһовадан елм алаҹаг (13)

   • Сиона гаршы силаһлар јарарсыздыр (17)

 • 55

  • Һавајы јемәјә дәвәт (1—5)

  • Јеһованы вә сөзүнү ахтарын (6—13)

   • Аллаһын јоллары инсан јолларындан уҹадыр (8, 9)

   • Аллаһын сөзү мәгсәдинә чатаҹаг (10, 11)

 • 56

  • Јаделлиләрлә хәдимләр үчүн немәтләр (1—8)

   • Һамы үчүн дуа еви (7)

  • Кор ҝөзәтчиләр, лал итләр (9—12)

 • 57

  • Салеһләрин вә садиг адамларын вәфаты (1, 2)

  • Исраилин руһани фаһишәлији (3—13)

  • Фағырлара тәсәлли (14—21)

   • Пис адамлар дәниз кимидир (20)

   • Шәр адамлар сүлһ ҝөрмәјәҹәк (21)

 • 58

  • Һәгиги вә сахта оруҹ (1—12)

  • Шәнбәнин ҝәтирдији севинҹ (13, 14)

 • 59

  • Аллаһ ҝүнаһлара ҝөрә халгындан үз дөндәриб (1—8)

  • Етираф (9—15а)

  • Аллаһ төвбәкарлары гуртарыр (15б—21)

 • 60

  • Јеһованын ҹалалы Сион үзәриндә (1—22)

   • Ҝөјәрчинтәк јувасына учанлар (8)

   • Мис јеринә гызыл (17)

   • Кичикдән мин нәфәр (22)

 • 61

  • Һәлимләрә мүждә верән (1—11)

   • Јеһованын илтифат или (2)

   • Бөјүк салеһлик ағаҹлары (3)

   • Јаделлиләрин көмәји (5)

   • Јеһованын каһинләри (6)

 • 62

  • Сионун јени ады (1—12)

 •  63

  • Јеһова халглардан гисас алыр (1—6)

  • Кечмишдәки хејирхаһлығы (7—14)

  • Төвбә дуасы (15—19)

 • 64

  • Дуанын давамы (1—12)

   • Јеһова дулусчумуздур (8)

 • 65

  • Јеһованын бүтпәрәстләрә һөкмү (1—16)

   • Бәхт вә Тале аллаһлары (11)

   • Мәним гулларым јејәҹәк (13)

  • Јени ҝөјләр вә јени јер (17—25)

   • Евләр тикиләҹәк; бағлар салынаҹаг (21)

   • Наһаг јерә әлләшмәјәҹәкләр (23)

 • 66

  • Әсил вә сахта дин (1—6)

  • Ана Сион вә оғуллары (7—17)

  • Јерусәлимдә ибадәтә топлашанлар (18—24)