• 1

  • Саламлар (1—5)

  • Башга мүждә олмајаҹаг (6—9)

  • Булусун тәблиғ етдији мүждәнин мәнбәји Аллаһдыр (10—12)

  • Булусун иман ҝәтирмәси вә хидмәти (13—24)

 • 2

  • Булус Јерусәлимдәки һәвариләрлә ҝөрүшүр (1—10)

  • Булус Бутруса (Кифаја) ирад тутур (11—14)

  • Инсан јалныз иман сајәсиндә салеһ сајылыр (15—21)

 • 3

  • Ганунун тәләбләринин иҹрасы вә иман (1—14)

   • Салеһ иманы сајәсиндә јашајаҹаг (11)

  • Вәд Ибраһимә Гануна ҝөрә верилмәмишди (15—18)

   • Ибраһимин өвлады Мәсиһ (16)

  • Ганун вә онун мәгсәди (19—25)

  • Имана ҝөрә Аллаһын оғуллары (26—29)

   • Ибраһимин өвладлары, Мәсиһә мәхсус оланлар (29)

 • 4

  • Нөкәр јох, оғуллар (1—7)

  • Булус галатијалылара ҝөрә нараһатдыр (8—20)

  • Һәҹәр вә Сара — ики әһд (21—31)

   • Сәмави Јерусәлим — азад анамыз (26)

 • 5

  • Мәсиһи азадлығы (1—15)

  • Руһун ҝөстәрдији јол (16—26)

   • Ҝүнаһлы бәдәнин әмәлләри (19—21)

   • Руһун бәһрәси (22, 23)

 • 6

  • Бир-биринизин јүкүнү дашыјын (1—10)

   • Инсан нә әкәрсә, ону да бичәҹәк (7, 8)

  • Сүннәтин әһәмијјәти јохдур (11—16)

   • Јени хилгәт (15)

  • Јекун (17, 18)