Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 7:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһова Мусаны ҹәсарәтләндирир (1—7)

  • Һарунун әсасы бөјүк илана чеврилир (8—13)

  • 1-ҹи бәла: су гана дөнүр (14—25)

7  Онда Јеһова Мусаја деди: «Сәни фирон үчүн аллаһ етмишәм, гардашын Һарун исә пејғәмбәрин олаҹаг.+  Сән бүтүн әмрләрими Һаруна сөјләјәҹәксән, о да фирона дејәҹәк вә фирон исраиллиләри өлкәсиндән бурахаҹаг.  Мән исә фиронун үрәјини даша дөндәрәҹәјәм.+ Мисирдә чохлу әламәтләр, мөҹүзәләр ҝөстәрәҹәјәм.+  Амма фирон сизә гулаг асмајаҹаг. Онда Мән әлими Мисирә гаршы галдырыб она ағыр ҹәзалар верәрәк ордуларымы, халгым Исраили орадан чыхараҹағам.+  Әлими Мисирә гаршы галдырыб исраиллиләри орадан чыхаранда мисирлиләр биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам».+  Муса илә Һарун Јеһованын әмрини јеринә јетирдиләр. Һәр шеји Онун дедији кими етдиләр.  Фиронла данышанда Муса сәксән, Һарун исә сәксән үч јашында иди.+  Јеһова Муса илә Һаруна деди:  «Фирон “мөҹүзә ҝөстәрин” десә, онда сән Һаруна де, әсасыны ҝөтүрүб фиронун габағында јерә атсын. Әса дөнүб бөјүк илана чевриләҹәк».+ 10  Беләҹә, Муса илә Һарун фиронун һүзуруна ҝәлдиләр вә Јеһованын әмрини олдуғу кими јеринә јетирдиләр. Һарун әсаны фиронун вә онун хидмәтчиләринин габағында јерә атды, әса дөнүб бөјүк илан олду. 11  Фирон да мүдрикләри вә ҹадуҝәрләри чағыртдырды. Мисирин каһинләри+ өз сеһрләри илә ејни шеји етдиләр.+ 12  Онлардан һәр бири өз әсасыны јерә атды вә әсалар дөнүб бөјүк иланлар олду. Амма Һарунун әсасы онларын әсасыны удду. 13  Лакин Јеһова неҹә демишдисә, елә дә олду, фирон инад еләјиб онлара гулаг асмады.+ 14  Јеһова Мусаја деди: «Фирон тәрслик едиб халгы бурахмыр.+ 15  Сән белә елә: сабаһ сәһәр фирон чаја ҝедәҹәк. Сән дә илана дөндәрдијин әсаны ҝөтүрүб Нил чајынын гырағына ҝет вә орада дуруб ону ҝөзлә.+ 16  О ҝәләндә де: “Мәни ибраниләрин Аллаһы Јеһова сәнин јанына ҝөндәриб.+ О тәләб едир ки, халгыны бурахасан, ҝедиб сәһрада Она ибадәт етсинләр. Сән исә табе олмурсан. 17  Буна ҝөрә дә Јеһованын сөзү беләдир: “Мәним Јеһова олдуғуму бундан биләҹәксән:+ әлимдәки әсаны Нил чајынын суларына вураҹағам, чај гана дөнәҹәк. 18  Чајдакы балыглар өләҹәк вә чај ијләнәҹәк. Мисирлиләр чајын сујуну ичә билмәјәҹәкләр”». 19  Сонра Јеһова Мусаја деди: «Һаруна белә де: “Әсаны әлинә ҝөтүр вә Мисирин суларына,+ чајларына, Нилдән ајрылан архлара, батаглыглара+ вә бүтүн чарһовузларына сары узат ки, сулар гана дөнсүн”. Бүтүн Мисир торпағында, һәтта чәлләкләрдә вә даш күпләрдә дә су гана чевриләҹәк». 20  Муса илә Һарун дәрһал Јеһованын дедији кими етдиләр: Һарун фиронун вә онун хидмәтчиләринин ҝөзү габағында әсаны галдырыб Нил чајынын сујуна вурду, су бүсбүтүн ган олду.+ 21  Чајдакы балыглар өлдү+ вә чај ијләнмәјә башлады. Мисирлиләр чајын сујуну ичә билмәдиләр.+ Бүтүн Мисир торпағында су гана чеврилди. 22  Лакин Мисирин каһинләри дә өз сеһрләри илә ејни шеји етдиләр.+ Беләҹә, Јеһованын дедији кими, фирон тәрслијиндән дөнмәди вә онлара гулаг асмады.+ 23  Фирон чыхыб сарајына ҝетди, баш верәнләри јенә дә веҹинә алмады. 24  Мисирлиләрин һамысы Нил чајынын гырагларында јери газыб су ахтармаға башладылар, чүнки чајын сујуну ичә билмирдиләр. 25  Јеһованын Нил чајынын сујуну гана дөндәрмәсинин үстүндән једди ҝүн кечди.

Һашијәләр