Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 40:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Чадыр гурулур (1—33)

  • Булуд Һүзур чадырыны бүрүјүр (34—38)

40  Јеһова Мусаја деди:  «Биринҹи ајын биринҹи ҝүнү Мүгәддәс чадыры, Һүзур чадырыны гур.+  Шәһадәт сандығыны ора гој+ вә пәрдә илә габағыны тут.+  Масаны ичәри ҝәтир+ вә она аид олан шејләри үстүнә дүз. Чырагданы да ҝәтириб чырагларыны јандыр.+  Сонра бухур үчүн олан гызыл гурбанҝаһы+ Шәһадәт сандығынын гаршысына гој вә чадырын ҝириш пәрдәсини ас.+  Јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһы+ Мүгәддәс чадырын, Һүзур чадырынын ҝириши илә үзбәүз гој.  Чәни Һүзур чадыры илә гурбанҝаһын арасында гој вә ичинә су төк.+  Сонра чадырын һәјәтини дүзәлт.+ Һәјәтин ҝириш пәрдәсини ас.+  Мәсһ јағыны+ ҝөтүрүб Мүгәддәс чадыры вә ичиндәки һәр шеји мәсһ ет.+ Чадыры вә бүтүн аваданлығыны мүгәддәс ет. Беләликлә, о мүгәддәс олаҹаг. 10  Јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһы вә онун бүтүн аваданлығыны мәсһ ет. Ону мүгәддәс ет. Беләликлә, о, сон дәрәҹә мүгәддәс гурбанҝаһ олаҹаг.+ 11  Бундан сонра чәни вә алтлығыны мәсһ ет. Ону мүгәддәс ет. 12  Һаруну вә оғулларыны Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтир. Гој онлар су илә јујунсунлар.+ 13  Сонра Һарунун әјнинә мүгәддәс палтарлары ҝејиндир,+ ону мәсһ ет+ вә мүгәддәс ет ки, Мәнә каһин гисминдә хидмәт етсин. 14  Сонра онун оғулларыны ҝәтириб палтарларыны ҝејиндир.+ 15  Онлары да аталары кими мәсһ ет ки,+ Мәнә каһин кими хидмәт етсинләр. Онларын мәсһ едилмәси каһинлијин һәмишәлик онларын нәслинә верилдијини тәсдиг едәҹәк».+ 16  Муса Јеһованын әмр етдији бүтүн шејләри јеринә јетирди,+ неҹә демишдисә, елә дә етди. 17  Беләликлә, икинҹи илин биринҹи ајынын биринҹи ҝүнүндә Мүгәддәс чадыр гурулду.+ 18  Муса чадыры бу ҹүр гурду: әввәлҹә ојуглу алтлыглары+ дүздү, үстүнә чәрчивәләри+ гојду, шүвүлләри+ кечиртди, сүтунлары гојду 19  вә Јеһованын она тапшырдығы кими, үзәринә өртүјү+ салды, онун да үстүндән үст өртүјү+ салды. 20  Бундан сонра сандығын+ ичинә Шәһадәт лөвһәләрини+ гојду, сандығын шүвүлләрини+ кечиртди вә гапағыны+ үстүнә гојду.+ 21  Шәһадәт сандығыны чадыра ҝәтирди вә аракәсмә пәрдәни+ асыб сандығын габағыны тутду.+ Јеһова неҹә демишдисә, елә дә етди. 22  Сонра Һүзур чадырынын ичиндә, шимал тәрәфдә, пәрдәнин бајыр тәрәфиндә масаны+ гојду 23  вә Јеһованын өнүндә олсун дејә, чөрәкләри+ масанын үстүнә гојду. Јеһова неҹә демишдисә, елә дә етди. 24  Сонра Һүзур чадырынын ҹәнуб тәрәфиндә, маса илә үзбәүз чырагданы+ гојду 25  вә Јеһованын өнүндә чыраглары јандырды.+ Јеһова неҹә демишдисә, елә дә етди. 26  Бундан сонра Һүзур чадырында пәрдәнин габағына гызыл гурбанҝаһы+ гојду ки, 27  үстүндә әтирли бухур+ јандырылсын.+ Јеһова неҹә демишдисә, елә дә етди. 28  Ахырда чадырын ҝириш пәрдәсини+ асды. 29  Бундан сонра о, Һүзур чадырынын ҝиришинин јанына јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһы+ гојду ки, үстүндә јандырма гурбаны+ вә тахыл тәгдимәси тәгдим олунсун. Јеһова неҹә демишдисә, елә дә етди. 30  Һүзур чадыры илә гурбанҝаһын арасына чән гојуб ичинә јујунмаг үчүн су төкдү.+ 31  Муса, Һарун вә оғуллары әл-ајагларыны онун сују илә јујурдулар. 32  Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, онлар Һүзур чадырына ҝедәндә, јахуд гурбанҝаһа јахынлашанда јујунурдулар.+ 33  Ән ахырда чадыры вә гурбанҝаһы дөврәјә алан һәјәти+ дүзәлтди вә һәјәтин ҝириш пәрдәсини асды.+ Беләҹә, Муса ишини баша вурду. 34  Булуд Һүзур чадырыны бүрүдү вә чадыр Јеһованын ҹалалы илә долду.+ 35  Булуд чадырын үстүндән чәкилмәдијиндән вә чадыр Јеһованын ҹалалы илә долдуғундан Муса чадыра ҝирә билмирди.+ 36  Булуд чадырын үстүндән галханда исраиллиләр дүшәрҝәни јығыб јола дүшүрдүләр. Бүтүн сәфәрләри бојунҹа онлар белә едирдиләр.+ 37  Анҹаг нә гәдәр ки булуд галхмырды, онлар олдуглары јердә галырдылар.+ 38  Бүтүн сәфәрләри бојунҹа исраиллиләрин ҝөзләри ҝүндүзләр чадырын үстүндә Јеһованын булудуну, ҝеҹәләр исә алов ҝөрүрдү.+

Һашијәләр