Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 38:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јандырма гурбаны үчүн гурбанҝаһ (1—7)

  • Мис чән (8)

  • Һәјәт (9—20)

  • Чадырын һазырланмасында истифадә олунан шејләрин сијаһысы (21—31)

38  Сонра о, јандырма гурбаны тәгдим етмәк үчүн акасија ағаҹындан ени вә узуну 5 гулаҹ*, һүндүрлүјү 3 гулаҹ олан дөрдбуҹаг шәклиндә гурбанҝаһ дүзәлтди.+  Онун һәр дөрд күнҹүндә бујнуз дүзәлтди. Бујнузлары гурбанҝаһла бир бүтөв иди. О, гурбанҝаһын үстүнә мис чәкди.+  Сонра гурбанҝаһын бүтүн ләвазиматыны — күрәкләри, ләјәнләри, јабалары, хәкәндазлары, һәмчинин күлү јығмаг үчүн габлары дүзәлтди. Ләвазиматын һамысыны мисдән дүзәлтди.  Гурбанҝаһ үчүн мис шәбәкә дә дүзәлтди, ону гурбанҝаһын ичинә, чәрчивәдән ашағыда јерләшдирди.  Шәбәкәнин һәр дөрд күнҹүнә шүвүлләри кечирмәк үчүн бир мис һалга бәркитди.  Сонра акасија ағаҹындан шүвүлләр дүзәлтди вә онларын үстүнә мис чәкди.  Гурбанҝаһы дашымаг үчүн олан шүвүлләри онун јанларындакы һалгалардан кечиртди. Гурбанҝаһы тахтадан, алтсыз сандыг шәклиндә дүзәлтди.  Сонра мисдән бир чән+ вә онун үчүн алтлыг дүзәлтди. Онлары Һүзур чадырынын ҝиришиндә хидмәт едән гадынларын ҝүзҝүләриндән* дүзәлтди.  Сонра о, һәјәтин ишләринә кечди.+ Һәјәтин ҹәнуб тәрәфи, јәни ҹәнуба бахан тәрәфи үчүн зәриф кәтандан 100 гулаҹ узунлуғунда парча чәпәр дүзәлтди.+ 10  Онун 20 дирәји вә мисдән 20 ојуглу алтлығы вар иди. Дирәкләрин гармаглары вә һалгалары ҝүмүшдән иди. 11  Шимал тәрәфин дә парча чәпәри 100 гулаҹ узунлуғунда иди. 20 дирәји вә 20 ојуглу алтлығы мисдән, гармаглары вә һалгалары исә ҝүмүшдән иди. 12  Гәрбә бахан тәрәфин парча чәпәри исә 50 гулаҹ узунлуғунда иди. Онун 10 дирәји, 10 ојуглу алтлығы вар иди, гармаглары вә һалгалары исә ҝүмүшдән иди. 13  Шәргә, ҝүндоғана бахан тәрәфдә һәјәтин ени 50 гулаҹ иди. 14  Ҝиришин сағ тәрәфиндә 15 гулаҹ узунлуғунда парча чәпәр, 3 дирәк вә 3 ојуглу алтлыг вар иди. 15  Ҝиришин сол тәрәфиндә дә 15 гулаҹ узунлуғунда парча чәпәр, 3 дирәк вә 3 ојуглу алтлыг вар иди. 16  Һәјәтин әтрафына чәкилән парча чәпәр зәриф кәтандан иди. 17  Дирәкләрин ојуглу алтлыглары мисдән, гармаглары вә һалгалары ҝүмүшдән иди. Дирәкләрин башына ҝүмүш чәкилди. Һәјәтин бүтүн дирәкләринин ҝүмүш бәндләри вар иди.+ 18  Һәјәтин ҝиришинин пәрдәси ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан, зәриф кәтан ипликдән тохунду. Онун узунлуғу 20 гулаҹ, ени һәјәтин парча чәпәри илә ејни өлчүдә, јәни 5 гулаҹ иди.+ 19  Онун 4 дирәји вә 4 ојма алтлығы мисдән дүзәлдилмишди. Дирәкләрин гармаглары ҝүмүшдән иди, башларына вә һалгаларына ҝүмүш чәкилди. 20  Чадырын вә һәјәтин бүтүн мыхлары мисдән иди.+ 21  Шәһадәт сандығынын јерләшдији Мүгәддәс чадырын дүзәлмәсинә сәрф олунан шејләрин сијаһысы тутулду.+ Буну Мусанын ҝөстәриши илә, лавилиләр каһин Һарунун оғлу Исамарын+ рәһбәрлији алтында етдиләр.+ 22  Јәһуда гәбиләсиндән олан Хур оғлу Урун оғлу Бәсалил+ Јеһованын Мусаја әмр етдији һәр шеји јеринә јетирди. 23  Онунла Дан гәбиләсиндән олан Әхишама оғлу Өһлүјаб+ да ишләјирди. Өһлүјаб һәм нахышчы, һәм дә ҝөј вә ал-гырмызы ипликлә, бәнөвшәји јунла вә зәриф кәтан ипликлә ишләјән сәнәткар иди. 24  Јелләтмә тәгдимәси олараг нә гәдәр гызыл ҝәтирилмишдисә, мүгәддәс мәканын дүзәлмәсинә о гәдәр гызыл сәрф олунду:+ мүгәддәс мәкан шекели илә 29 талант* 730 шекел*. 25  Иҹманын сијаһыја алынан үзвләринин вердији ҝүмүш мүгәддәс мәкан шекели илә 100 талант 1775 шекел иди. 26  Сијаһыја алынан ијирми вә ијирмидән јухары јашда олан 603 550 кишинин вердији јарым шекел мүгәддәс мәкан шекели илә јарым шекел иди.+ 27  Мүгәддәс мәканын ојуглу алтлыгларыны вә пәрдә үчүн олан ојуглу алтлыглары төкмәјә 100 талант ҝүмүш сәрф олунду, 100 алтлыға 100 талант, һәр алтлыг үчүн 1 талант.+ 28  О, 1775 шекел ҝүмүшдән сүтун үчүн гармаглар дүзәлтди, сүтунларын башына ҝүмүш чәкди вә бир-бири илә бирләшдирди. 29  Тәгдим едилән мис 70 талант 2400 шекел чәкисиндә иди. 30  Бунунла о, Һүзур чадырынын ҝиришиндәки ојуглу алтлыглары, мис гурбанҝаһы, онун шәбәкәсини, гурбанҝаһын бүтүн ләвазиматыны, 31  һәјәтин ојуглу алтлыгларыны, һәјәтин ҝиришинин ојуглу алтлыгларыны вә чадырла һәјәтин бүтүн мыхларыны+ дүзәлтди.

Һашијәләр

27:1 һашијәсинә бах.
Метал ҝүзҝү.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.