Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 35:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шәнбә илә бағлы ҝөстәришләр (1—3)

  • Чадыр үчүн бәхшишләр (4—29)

  • Аллаһ Бәсалил вә Өһлүјаба Өз руһундан верир (30—35)

35  Муса бүтүн Исраил иҹмасыны топлајыб онлара деди: «Јеһова бу ҝөстәришләрә әмәл етмәји әмр едир:+  нә ишиниз варса, алты ҝүн әрзиндә ҝөрүн. Једдинҹи ҝүн исә мүгәддәсдир, Јеһоваја һәср олунмуш хүсуси ҝүн, истираһәт үчүн тәјин олунан шәнбәдир.+ Шәнбә ҝүнүндә иш ҝөрән адам өлдүрүлмәлидир.+  Шәнбә ҝүнү һеч бир евдә оҹаг галанмамалыдыр».  Сонра Муса бүтүн халга хитаб едиб деди: «Јеһова белә әмр едир:  Јеһоваја бәхшиш ҝәтирин.+ Үрәјиндән Јеһоваја бәхшиш вермәк кечән адамлар гој бунлары ҝәтирсин:+ гызыл, ҝүмүш, мис,  ҝөј иплик, бәнөвшәји јун, ал-гырмызы иплик, зәриф кәтан, кечи түкү,+  гырмызы бојанмыш гоч дәриси, суити дәриси, акасија ағаҹы,  чыраг үчүн јағ, мәсһ јағы вә әтирли бухур үчүн балзам,+  дөшлүк вә синәбәнд үчүн дамарлы әгиг дашы вә башга дашлар.+ 10  Араныздан баҹарыглы+ адамлар ҝәлсин, Јеһованын тапшырдығы һәр шеји: 11  Мүгәддәс чадыры вә өртүјүнү, гармагларыны, чәрчивәләрини, шүвүлләрини, сүтунларыны, ојуглу алтлыгларыны; 12  Шәһадәт сандығыны,+ шүвүлләрини+, гапағыны+ вә пәрдәни+; 13  масаны+, шүвүлләрини вә бүтүн ләвазиматыны, һүзур чөрәјини+; 14  чырагданы+, бүтүн аваданлығыны, чырагларыны вә јағыны;+ 15  бухур гурбанҝаһыны+ вә шүвүлләрини; мәсһ јағыны вә әтирли бухуру+; чадырын ҝириш пәрдәсини; 16  јандырма гурбаны үчүн гурбанҝаһы+ вә мис шәбәкәни, шүвүлләрини вә бүтүн аваданлығыны; чәни вә алтлығыны;+ 17  һәјәтин парча чәпәрини,+ дирәкләрини вә ојуглу алтлыгларыны; һәјәтин ҝириш пәрдәсини; 18  чадырын вә һәјәтин мыхларыны вә онларын ипләрини;+ 19  мүгәддәс мәканда хидмәт заманы ҝејиләҹәк зәриф тохунушлу ҝејимләри,+ каһин Һарунун мүгәддәс ҝејимләрини+ вә оғулларынын каһинлик палтарларыны һазырласынлар». 20  Бундан сонра бүтүн Исраил иҹмасы Мусанын јанындан ҝетди 21  вә үрәјиндән кечән һәр кәс Һүзур чадыры, орадакы хидмәт вә мүгәддәс ҝејимләр үчүн Јеһоваја бәхшишләр ҝәтирди.+ 22  Кишили-гадынлы, үрәји сөвг едән һәр кәс санҹаглар, сырғалар, үзүкләр вә башга ләл-ҹәваһират, еләҹә дә ҹүрбәҹүр гызыл әшјалар ҝәтирди. Һәр кәс өз гызыл тәгдимәсини* Јеһоваја тәгдим етди.+ 23  Кимдә ҝөј вә ал-гырмызы иплик, бәнөвшәји јун, зәриф кәтан, кечи түкү, гырмызы бојанмыш гоч дәриси, суити дәриси вар идисә, ҝәтириб верди. 24  Јеһоваја бәхшиш олараг ҝүмүш вә мис ҝәтирәнләр дә, өзүндә олан акасија ағаҹындан иш үчүн ҝәтириб тәгдим едәнләр дә вар иди. 25  Баҹарыглы гадынларын+ һамысы өз әлләри илә ҝөј вә ал-гырмызы иплик, бәнөвшәји јун вә зәриф кәтан әјириб ҝәтирдиләр. 26  Һәмчинин үрәји сөвг едән бүтүн баҹарыглы гадынлар кечи түкү әјирдиләр. 27  Ағсаггаллар дөшлүјә вә синәбәндә тахмаг үчүн дамарлы әгиг дашы вә башга дашлар,+ 28  балзам, чыраг үчүн јағ, мәсһ јағы+ вә әтирли бухур+ ҝәтирдиләр. 29  Кишили-гадынлы, үрәјиндән кечән һәр кәс Јеһованын Муса васитәсилә тапшырдығы иш үчүн бәхшиш ҝәтирди. Исраиллиләр Јеһова үчүн олан бу тәгдимәләри көнүллү олараг ҝәтирдиләр.+ 30  Сонра Муса исраиллиләрә деди: «Јеһова Јәһуда гәбиләсиндән олан Хур оғлу Урун оғлу Бәсалили сечиб.+ 31  Она Өз руһундан бәхш едиб һикмәт, дәрракә, билик вериб ки, һәр ҹүр иши усталыгла ҝөрә билсин, 32  ҝөзәлликләр јаратсын, гызыл, ҝүмүш вә мислә ишләмәји, 33  даш-гаш јонуб сағанаға салмағы, ағаҹдан һәр ҹүр әшја дүзәлтмәји баҹарсын. 34  Аллаһ она вә Дан гәбиләсиндән олан Әхишама оғлу Өһлүјаба өјрәтмәк габилијјәти вериб.+ 35  Онлара баҹарыг вериб ки,+ әлләриндән һәр ҹүр сәнәткарлыг, нахыш ишләмә, ҝөј вә ал-гырмызы ипликлә, бәнөвшәји јун вә зәриф кәтанла тохумаг вә диҝәр тохуҹулуг ишләри ҝәлсин. Бу адамлар һәр бир иши ҝөрәҹәк, ҹүрбәҹүр ҝөзәлликләр јарадаҹаглар.

Һашијәләр

Јахуд өз гызылыны јелләтмә тәгдимәси олараг.