Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 3:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Муса вә јанар кол (1—12)

  • Јеһова Өз адынын мәнасыны ачыр (13—15)

  • Јеһова Мусаја ҝөстәриш верир (16—22)

3  Муса Мәдјән каһини олан гајынатасы Јәтранын*+ сүрүсүнү отарарды. Бир ҝүн о, сүрүнү сәһранын гәрб тәрәфинә апараркән ҝәлиб Һурибә, Аллаһын дағына чыхды.+  Бу заман Јеһованын мәләји колун ортасындан галхан аловда она ҝөрүндү.+ Муса бахыб ҝөрдү ки, кол алов ичиндә олса да, јаныб күл олмур.  Муса деди: «Ҝедим бу гәрибә мәнзәрәјә јахындан бахым. Ҝөрүм кол нијә јаныб күл олмур».  Јеһова Аллаһ Мусанын кола тәрәф ҝәлдијини ҝөрүб колун ичиндән ону сәсләди: «Муса! Муса!» О: «Бәли!» — дејә ҹаваб верди.  Аллаһ деди: «Бура јахынлашма. Ајағындан сәндәли чыхар, чүнки дурдуғун јер мүгәддәсдир».  Аллаһ сөзүнә давам етди: «Мән атанын Аллаһы, Ибраһимин Аллаһы+, Исһагын+ вә Јагубун Аллаһыјам».+ Онда Муса үзүнү өртдү, чүнки Аллаһа бахмаға горхурду.  Јеһова деди: «Мисирдәки халгымын әзаб-әзијјәтини ҝөрүрәм. Онлары гул кими ишләдәнләрин әлиндән етдикләри фәрјадлары ешидирәм, нә чәкдикләриндән аҝаһам.+  Мән јерә ениб онлары мисирлиләрин әлиндән гуртараҹағам,+ онлары о торпагдан чыхарыб, ҝөзәл, ҝениш мәмләкәтә, сүд-бал ахан бир дијара,+ кәнаниләрин, һетләрин, амориләрин, фәризиләрин, һивиләрин вә јәбусиләрин јашадығы торпаға апараҹағам.+  Бәли, исраиллиләрин аһ-наләси ҝәлиб Мәнә чатыб, мисирлиләрин онлара неҹә зүлм вердијини ҝөрүрәм.+ 10  Буна ҝөрә дә сәни фиронун јанына ҝөндәрирәм, сән халгым Исраили Мисирдән чыхараҹагсан».+ 11  Муса исә Аллаһа деди: «Мән кимәм ки, фиронун јанына ҝедим, исраиллиләри Мисирдән чыхарым?» 12  Аллаһ деди: «Мән сәнинлә олаҹағам.+ Сәни Мәним ҝөндәрдијимә әламәт бу олаҹаг: халгы Мисирдән чыхардыгдан сонра ҝәлиб бу дағда+ бирликдә Мәнә, тәк олан Аллаһа ибадәт едәҹәксиниз». 13  Анҹаг Муса Аллаһдан сорушду: «Туталым, исраиллиләрин јанына ҝетдим вә онлара: “Мәни сизин јаныныза ата-бабаларынызын Аллаһы ҝөндәриб”, — дедим. Бәс онлар “Онун ады нәдир?”+ сорушсалар, онда нә ҹаваб верим?» 14  Аллаһ Мусаја деди: «Ким Истәсәм, Олаҹағам*»+ вә әлавә етди: «Исраиллиләрә белә дејәрсән: “Мәни сизин јаныныза Олаҹағам ҝөндәриб”».+ 15  Аллаһ Мусаја тәкрарән деди: «Исраиллиләрә белә сөјлә: “Мәни сизин јаныныза ата-бабаларынызын Аллаһы, Ибраһимин Аллаһы,+ Исһагын Аллаһы,+ Јагубун Аллаһы+ Јеһова* ҝөндәриб”. Адым әбәдилик будур,+ нәсилдән-нәслә Мәни бу адла јадда сахлајаҹаглар. 16  Инди исә ҝет, Исраил ағсаггалларыны топлајыб онлара де: “Ата-бабаларынызын Аллаһы, Ибраһимин, Исһагын вә Јагубун Аллаһы Јеһова мәнә ҝөрүнүб деди: “Сизин һалыныз вә Мисирдә нәләр чәкдијиниз нәзәримдән јајынмајыб+. 17  Одур ки, сизи мисирлиләрин зүлмүндән гуртарыб+ кәнаниләрин, һетләрин, амориләрин+, фәризиләрин, һивиләрин вә јәбусиләрин торпағына,+ сүд-бал ахан дијара+ апараҹағам”. 18  Исраил ағсаггаллары сәнин сөзүнә гулаг асаҹаглар.+ Бирликдә Мисир падшаһынын јанына ҝедиб падшаһа дејәрсиниз: “Ибраниләрин+ Аллаһы Јеһова бизимлә данышды. Риҹа едирик, изин вер, сәһрада үч ҝүн јол ҝедиб Аллаһымыз Јеһоваја гурбан ҝәтирәк”.+ 19  Амма билирәм ки, Мисир падшаһы өз хошуна сизи бурахмајаҹаг.+ 20  Буна ҝөрә дә әлими галдырыб Мисири вураҹағам, орада фөвгәлбәшәри һадисәләр төрәдәҹәјәм. Бундан сонра Мисир падшаһы сизи бурахаҹаг.+ 21  Елә едәҹәјәм ки, мисирлиләр сизә јахшы мүнасибәт ҝөстәрәҹәк, орадан әлидолу чыхаҹагсыныз.+ 22  Гој һәр гадын гоншусундан вә евиндә галан гадындан гызыл-ҝүмүш әшјалар, пал-палтар истәсин. Бунлары оғулларыныза, гызларыныза ҝејиндирәҹәксиниз. Мисирлиләрин вар-јохуну әлләриндән алаҹагсыныз».+

Һашијәләр

Руилин диҝәр ады.
Азәрбајҹан дилиндә бу ад Јәһва кими дә мәлумдур.