Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 26:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүгәддәс чадыр (1—37)

    • Чадырын гумашы (1—14)

    • Чәрчивәләр вә алтлыглар (15—30)

    • Пәрдәләр (31—37)

26  Мүгәддәс чадыры+ зәриф кәтан ипликдән, ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан тохунмуш он парча гумашдан дүзәлдин. Үзәринә кәрруб тәсвирләри ишләјин.+  Һәр парча 28 гулаҹ* узунлуғунда, 4 гулаҹ* ениндә олмалыдыр. Онларын һамысы ејни өлчүдә олмалыдыр.+  Парчалары беш-беш бир-биринә бирләшдирин.  Алынан һәр ики парчанын гырағына, парчаларын бир-биринә бирләшәҹәји јерә ҝөј ипликдән илҝәкләр тикин,  һәр парчаја 50 илҝәк. Онлары елә тикин ки, парчалар бирләшәндә гаршы-гаршыја олсунлар.  Гызылдан 50 гармаг дүзәлдин вә онларла ики парчаны бирләшдирин ки, бүтөв бир чадыр әмәлә ҝәлсин.+  Һәмчинин чадырын өртүјү үчүн кечи түкүндән+ 11 парча гумаш дүзәлдин.+  Һәр парча 30 гулаҹ узунлуғунда, 4 гулаҹ ениндә олмалыдыр. Он бири дә ејни өлчүдә олмалыдыр.  Беш парчаны бир бирләшдирин, алты парчаны бир. Чадырын габаг тәрәфиндә алтынҹы парчаны гатлајын. 10  Һәр ики һиссәнин гырағына дүшән золағын кәнарына, һиссәләрин бирләшдији јерә 50 илҝәк тикин. 11  Мисдән 50 гармаг дүзәлдин вә илҝәкләрә салыб өртүјү бирләшдирин ки, бүтөв парча алынсын. 12  Өртүјүн артыг галан һиссәләрини салладарсыныз. Золағын артыг галан јарысыны чадырын архасындан салладын. 13  Јан тәрәфләрдән бир гулаҹ узунлуғунда артыг галан парча да саллансын, елә ки, чадыры өртсүн. 14  Бундан әлавә, өртүјүн үстүндән салмаг үчүн гырмызы бојанмыш гоч дәрисиндән, онун да үстүндән салмаг үчүн суити дәрисиндән өртүк дүзәлдин.+ 15  Чадыр үчүн акасија ағаҹындан дикинә гојулаҹаг чәрчивәләр дүзәлдин.+ 16  Һәр чәрчивә он гулаҹ узунлуғунда вә гулаҹ јарым ениндә олмалыдыр. 17  Һәр чәрчивәдә јанашы ики чыхынты олмалыдыр. Чадырын бүтүн чәрчивәләри белә дүзәлдилмәлидир. 18  Чадырын ҹәнуб тәрәфи үчүн, јәни ҹәнуба бахан тәрәфи үчүн 20 чәрчивә дүзәлдин. 19  Бу 20 чәрчивәнин алтына гојмаг үчүн ҝүмүшдән ојуглу 40 алтлыг дүзәлдин, һәр чәрчивәнин ики чыхынтысы үчүн ики алтлыг.+ 20  Чадырын диҝәр тәрәфи, шимала бахан тәрәфи үчүн 20 чәрчивә 21  вә ҝүмүшдән ојуглу 40 алтлыг дүзәлдин, һәр чәрчивәнин ики чыхынтысы үчүн ики алтлыг. 22  Чадырын гәрбә бахан арха тәрәфи үчүн 6 чәрчивә дүзәлдин.+ 23  Чадырын ики арха күнҹүндә дајаг олаҹаг ики чәрчивә дүзәлдин. 24  Онлар ашағыда башлајан вә јухарыда, биринҹи һалганын јанында бирләшән ики бәрабәр һиссәдән ибарәт олмалыдыр. Чәрчивәләрин икиси дә бу ҹүр олмалыдыр. Бунлар күнҹ дајағыдыр. 25  Беләҹә, чәрчивә, һәрәсинин дә алтында ики дәнә олмагла 16 ојуглу ҝүмүш алтлыг олмалыдыр. 26  Акасија ағаҹындан шүвүлләр дүзәлдин: чадырын бир тәрәфиндәки чәрчивәләр үчүн 5 шүвүл,+ 27  о бири тәрәфиндәки чәрчивәләр үчүн 5 шүвүл, гәрбә бахан арха тәрәфдәки чәрчивәләр үчүн дә 5 шүвүл. 28  Чәрчивәләрин ортасындан кечән шүвүл бир башдан о бири баша узанмалыдыр. 29  Чәрчивәләрин үстүнә гызыл чәкин.+ Һалгаларыны гызылдан дүзәлдин. Шүвүлләр бу һалгалардан кечәҹәк. Шүвүлләрин дә үстүнә гызыл чәкин. 30  Чадыры сәнә дағда ҝөстәрилән нүмунәјә әсасән дүзәлдин.+ 31  Ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан вә зәриф кәтан ипликдән пәрдә+ тохујун, үзәринә кәрруб тәсвирләри ишләјин. 32  Онлары акасија ағаҹындан олан, үстү гызылла өртүлмүш сүтунлардан асын. Сүтунлар ојуглу ҝүмүш алтлыглар үстүндә дурмалы, гармаглары гызылдан олмалыдыр. 33  Пәрдәни гармагларын алтындан асын вә Шәһадәт сандығыны+ ҝәтириб пәрдәнин архасына гојун. Пәрдә Мүгәддәс јерлә+ Ән мүгәддәс јери ајыраҹаг.+ 34  Ән мүгәддәс јердә Шәһадәт сандығынын гапағыны онун ағзына гојун. 35  Масаны пәрдәнин бајыр тәрәфинә гојун. Чадырын ҹәнуб тәрәфиндә, маса илә үзбәүз чырагданы гојун;+ маса исә шимал тәрәфдә олмалыдыр. 36  Чадырын ҝиришинә асмаг үчүн ҝөј вә ал-гырмызы ипликдән, бәнөвшәји јундан вә зәриф кәтан ипликдән пәрдә тохујун.+ 37  Пәрдә үчүн акасија ағаҹындан беш сүтун дүзәлдин, үстүнә гызыл чәкин. Гармаглары гызылдан олмалыдыр. Сүтунлар үчүн мисдән ојуглу беш төкмә алтлыг дүзәлдин.

Һашијәләр

12,5 м. Б14 әлавәсинә бах.