Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 25:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүгәддәс чадыр үчүн бәхшишләр (1—9)

  • Сандыг (10—22)

  • Маса (23—30)

  • Чырагдан (31—40)

25  Сонра Јеһова Мусаја деди:  «Исраиллиләрә де Мәним үчүн бәхшиш ҝәтирсинләр. Үрәји сөвг едән һәр кәсдән бәхшиш алын.+  Онлардан бу кими бәхшишләр алын: гызыл+, ҝүмүш+, мис+,  ҝөј иплик, бәнөвшәји јун, ал-гырмызы иплик, зәриф кәтан, кечи түкү,  гырмызы бојанмыш гоч дәриси, суити дәриси, акасија ағаҹы,+  чыраг үчүн јағ,+ мәсһ јағы+ вә әтирли бухур үчүн балзам,+  дөшлүк+ вә синәбәнд+ үчүн дамарлы әгиг дашы вә башга дашлар.  Мәним үчүн мүгәддәс чадыр дүзәлдин. Мән аранызда мәскән салаҹағам.+  Чадыры* вә онун бүтүн аваданлығыны ҝөстәрдијим нүмунәјә әсасән дүзәлдин.+ 10  Акасија ағаҹындан сандыг дүзәлдин: узунлуғу ики гулаҹ* јарым, ени гулаҹ јарым, һүндүрлүјү гулаҹ јарым.+ 11  Она һәм ичәридән, һәм дә чөлдән халис гызыл чәкин.+ Кәнарларына гызылдан нахышлы һашијә дүзәлдин.+ 12  Гызылдан дөрд әдәд төкмә һалга дүзәлдиб сандығын дөрд ајағынын үстүнә бәркидин, икисини бир тәрәфинә, галан икисини о бири тәрәфинә. 13  Акасија ағаҹындан шүвүлләр дүзәлдиб үстүнү гызылла өртүн.+ 14  Шүвүлләри сандығын јан тәрәфләриндәки һалгалардан кечирин ки, ону дашыја биләсиниз. 15  Шүвүлләр һәмишә һалгаларда галмалы, һеч вахт чыхарылмамалыдыр.+ 16  Сандығын ичинә сәнә верәҹәјим Шәһадәт лөвһәләрини гојарсан.+ 17  Халис гызылдан ики гулаҹ јарым узунлуғунда, гулаҹ јарым ениндә гапаг дүзәлдин.+ 18  Гапағын һәр ики гырағы үчүн дөјмә гызылдан бир кәрруб дүзәлдин.+ 19  Кәррублары дүзәлдиб һәрәсини гапағын бир гырағына гојун. 20  Кәррубларын ганадлары јухарыја тәрәф ачылыб гапағын үстүнү өртмәлидир.+ Онлар гаршы-гаршыја гојулмалы, үзләри исә гапаға бахмалыдыр. 21  Гапағы сандығын ағзына гој.+ Сәнә верәҹәјим Шәһадәт лөвһәләрини исә сандыға гој. 22  Мән гапағын үстүндә сәнә ҝөрүнүб орадан сәнинлә данышаҹағам.+ Исраиллиләрә чатдыраҹағын бүтүн фәрманлары сәнә Шәһадәт сандығынын үстүндәки кәррубларын арасындан билдирәҹәјәм. 23  Һәмчинин акасија ағаҹындан ики гулаҹ узунлуғунда, јарым гулаҹ ениндә, гулаҹ јарым һүндүрлүјүндә бир маса дүзәлдин.+ 24  Үстүнә халис гызыл чәкин. Гырагларына гызылдан нахышлы һашијә вурун. 25  Масаја дөрд бармаг* ениндә чәрчивә вурун. Чәрчивәнин гырағына да нахышлы һашијә дүзәлдин. 26  Маса үчүн гызылдан дөрд һалга дүзәлдин вә масанын дөрд күнҹүнә, ајагларын бәркидилдији јерә вурун. 27  Һалгалар чәрчивәјә јахын олмалыдыр. Масаны дашымаг лазым ҝәләндә шүвүлләри һалгалардан кечириб масаны ҝөтүрәрсиниз. 28  Шүвүлләри акасија ағаҹындан дүзәлдин, үстүнә дә гызыл чәкин. Масаны бу шүвүлләрлә дашыјаҹаглар. 29  Маса үчүн нимчәләр, ҹамлар, еләҹә дә шәраб тәгдимәсини төкмәк үчүн долчалар вә касалар дүзәлдин. Онлар халис гызылдан олмалыдыр.+ 30  Мәним өнүмдән, масанын үстүндән һүзур чөрәји һеч вахт әскик олмамалыдыр.+ 31  Халис дөјмә гызылдан чырагдан дүзәлдин.+ Онун алтлығы, ҝөвдәси, голлары, тумурҹуглары, гөнчәләри вә ҝүлләри бир бүтөв олмалыдыр.+ 32  Чырагданын ҝөвдәсиндән алты гол ајрылмалыдыр — үчү бир тәрәфдән, үчү диҝәр тәрәфдән. 33  Һәр ики тәрәфдәки голларда тумурҹуг вә гөнчәләрлә нөвбәләшән, бадам чичәјинә бәнзәр үч ҝүл олмалыдыр. Чырагданын ҝөвдәсиндән ајрылан алты гол бу ҹүр олмалыдыр. 34  Чырагданын ҝөвдәсиндә дә тумурҹуг вә гөнчәләрлә нөвбәләшән, бадам чичәјинә бәнзәр дөрд ҝүл олмалыдыр. 35  Чырагданын ҝөвдәсиндән ајрылан алты голун һәр ҹүтүнүн алтында бир тумурҹуг олмалыдыр. 36  Тумурҹуглар, голлар, үмумијјәтлә, чырагдан бүтөв бир гызыл парчасындан, халис, дөјмә гызылдан дүзәлдилмәлидир.+ 37  Чырагдан үчүн једди чыраг дүзәлдин. Чыраглар јананда габаг тәрәфи ишыгландырмалыдыр.+ 38  Машалар вә хәкәндазлар халис гызылдан олмалыдыр.+ 39  Чырагдан вә онун бүтүн аваданлығы бир талант* халис гызылдан дүзәлдилмәлидир. 40  Диггәтли ол ки, һәр шеј сәнә дағда ҝөстәрилән нүмунәјә ујғун дүзәлдилсин.+

Һашијәләр

Исраиллиләрин ибадәт чадыры. Бу чадыр бәзән Һүзур чадыры да адланыр.
Гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Тәх. 7,4 см. Б14 әлавәсинә бах.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.