Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 17:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һурибдә сусузлугдан шикајәт (1—4)

  • Гајадан су чыхыр (5—7)

  • Әмалигәләр һүҹум едир вә мәғлуб олур (8—16)

17  Исраил иҹмасы Јеһованын әмри илә Тиһ сәһрасындан чыхды+ вә бир јердән о бири јерә көч едә-едә ҝәлиб Рәфдимдә+ дүшәрҝә салды.+ Амма халгын ичмәјә сују јох иди.  Ҹамаат: «Бизә ичмәјә су вер», — дејәрәк Муса илә далашмаға башлады.+ Муса исә онлара деди: «Нијә мәнимлә далашырсыныз? Нә үчүн Јеһованы сынајырсыныз?»+  Амма ҹамаат сусузлугдан јанырды, одур ки, ҝилејләниб Мусаја дејирдиләр:+ «Бизи Мисирдән нијә чыхармысан? Чыхармысан ки, өзүмүзү дә, балаларымызы да, һејванларымызы да сузундан өлдүрәсән?!»  Ахырда Муса Јеһоваја фәрјад етди: «Мән бу адамларла нејләјим? Бир аз да кечсә, мәни дашгалаг едәҹәкләр!»  Јеһова Мусаја деди: «Нил чајына вурдуғун әсаны әлинә ал, Исраилин ағсаггалларындан да бир нечәсини өзүнлә ҝөтүр.+ Онларла бирликдә халгын өнүндә Һурибә ҝет.  Орада Мән гајанын үстүндә сәнин өнүндә дајанаҹағам. Гајаја вурарсан, ондан су чыхаҹаг, халг да ондан ичәр».+ Муса Исраил ағсаггалларынын ҝөзү гаршысында белә дә етди.  О, һәмин јерин адыны Масаһ*+ вә Мәриба*+ гојду, чүнки исраиллиләр онунла далашмыш вә: «Јеһова бизим арамыздадыр, ја јох?» — дејәрәк Јеһованы сынамышдылар.+  Әмалигәләр+ ҝәлиб Рәфдимдә Исраил илә вурушду.+  Онда Муса Јушәјә деди:+ «Адам сеч, ҝедиб әмалигәләрлә дөјүш. Сабаһ мән, әлимдә Аллаһын әсасы, тәпәнин башында дураҹағам». 10  Јушә Мусанын дедији кими, ҝедиб әмалигәләрлә дөјүшдү.+ Муса исә Һарун вә Хурла бирликдә тәпәнин башына галхды.+ 11  Муса әлләрини јухарыда сахлајанда исраиллиләр үстүн ҝәлирди, әлләрини саланда исә әмалигәләр үстүн ҝәлирди. 12  Мусанын голлары тагәтдән дүшәндә ҝәтириб алтына даш гојдулар, Муса дашын үстүндә отурду. Һарун онун бир әлини, Хур исә о бири әлини тутуб сахлады. Ҝүн батана кими онун әлләри јухарыда галды. 13  Беләҹә, Јушә әмалигәләри вә онларын адамларыны мәғлуб едиб гылынҹдан кечирди.+ 14  Јеһова Мусаја деди: «Буну хатирә олараг китаба јаз вә Јушәјә белә де: “Мән јер үзүндән әмалигәләрин көкүнү кәсәҹәјәм, онларын ады јаддашлардан силинәҹәк”».+ 15  Муса гурбанҝаһ дүзәлтди вә адыны Јеһова-Нисси* гојуб деди: 16  «Јаһын тахтына әл узадыблар,+ буна ҝөрә дә Јеһова нәсилдән-нәслә әмалигәләрлә дөјүшәҹәк».+

Һашијәләр

Мәнасы: сынаг, имтаһан.
Мәнасы: мүнагишә.
Мәнасы: Јеһова нишанымдыр.