Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 13:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бүтүн илкинләр Јеһоваја мәхсусдур (1, 2)

  • Мајасыз чөрәк бајрамы (3—10)

  • Бүтүн илкин оғланлар вә еркәк һејванлар Аллаһа һәср олунур (11—16)

  • Аллаһ Исраили Гырмызы дәнизә тәрәф апарыр (17—20)

  • Булуд сүтуну вә алов сүтуну (21, 22)

13  Јеһова јенә Муса илә данышыб деди:  «Исраиллиләрин ичиндә киши ҹинсиндән олан бүтүн илкинләри Мәним үчүн ајырын. Илк доғулан оғлан ушаглары, еләҹә дә һејванларын еркәк балаларындан биринҹиси Мәнә мәхсусдур».+  Муса халга деди: «Мисирдән, көләлик евиндән чыхдығыныз бу ҝүнү унутмајын.+ Јеһова сизи Өз гүввәтли әли илә орадан чыхарды.+ Буна ҝөрә дә мајалы һеч нә јемәјин.  Сиз бу ҝүн, әвив* ајында бурадан чыхырсыныз.+  Јеһова сизи кәнаниләрин, һетләрин, амориләрин, һивиләрин вә јәбусиләрин торпағына,+ ата-бабаларыныза анд ичиб сизә вермәји вәд етдији сүд-бал ахан дијара ҝәтирәндә бу ајда бу ајини иҹра един.+  Једди ҝүн мајасыз чөрәк јејин.+ Једдинҹи ҝүн Јеһованын шәрәфинә бајрам кечирилмәлидир.  Једди ҝүн мајасыз чөрәк јејилмәлидир;+ јан-јөрәниздә мајалы һеч нә сахламајын.+ Јашадығыныз әразинин һеч бир јериндә мајалыг хәмир олмамалыдыр.  Һәмин ҝүн гој һәр кәс өз оғлуна белә десин: “Бунлары Јеһованын мәнә јахшылыг едиб Мисирдән чыхардығына ҝөрә едирәм”.+  Гој бу бајрам, санки, әлиниздә, алнынызда нишан олуб сизә о һадисәни хатырлатсын,+ беләҹә, Јеһованын гануну дилиниздән дүшмәсин. Ахы Јеһова ҝүҹлү әли илә сизи Мисирдән чыхарыб. 10  Һәр ил бу вахт бу ҝөстәришә әмәл един.+ 11  Јеһова сизи кәнаниләрин торпағына, анд ичиб сизә вә ата-бабаларыныза вермәји вәд етдији дијара ҝәтирәндә+ 12  илк доғулан оғлан ушагларынын, еләҹә дә саһиб олдуғунуз һејванларын биринҹи еркәк балаларынын һамысыны Јеһоваја һәср един. Еркәк һејванлар Јеһоваја мәхсусдур.+ 13  Ешшәјин биринҹи баласынын әвәзинә гојун вериб ону сатын алмалысыныз. Алмасаныз, бојнуну сындырмалысыныз. Илк доғулан оғулларынызы сатын алмалысыныз.+ 14  Сонралар оғлунуз сиздән бунун нә демәк олдуғуну сорушанда дејәрсиниз: “Јеһова бизи ҝүҹлү әли илә Мисирдән, көләлик евиндән чыхармышды.+ 15  Фирон инад едиб бизи бурахмаг истәмәјәндә+ Јеһова Мисир торпағында бүтүн илк доғуланлары, инсанларын илк ушагларыны вә һејванларын биринҹи баласыны өлдүрмүшдү.+ Буна ҝөрә дә һејванларымызын биринҹи баласыны Јеһоваја гурбан ҝәтиририк, илк оғулларымыз үчүн исә фидјә веририк”. 16  Гој бу, әлиниздә вә алнынызда нишан олуб сизә о һадисәни хатырлатсын.+ Ахы Јеһова ҝүҹлү әли илә бизи Мисирдән чыхарыб». 17  Фирон халгы бураханда Аллаһ онлары, јахын олса да, филиштлиләрин* өлкәсинә ҝедән јолла апармады. Чүнки Аллаһ деди: «Бирдән онлар дөјүшмәли олдугларыны ҝөрүб, фикирләриндән дөнәр вә Мисирә гајыдарлар». 18  Буна ҝөрә дә Аллаһ халгы долајы јолла, Гырмызы дәниз сәһрасы илә апарды.+ Исраиллиләр Мисирдән низамлы бир гошун кими чыхмышдылар. 19  Муса Мисирдән Јусифин сүмүкләрини дә апарды, чүнки Јусиф Исраил оғулларына анд ичдириб демишди: «Аллаһ мүтләг сизә нәзәр салаҹаг. Онда мәним сүмүкләрими дә өзүнүзлә апарарсыныз».+ 20  Онлар Суггутдан чыхыб сәһранын кәнарында, Етамда дүшәрҝә салдылар. 21  Јеһова гаршыда ҝедиб онлара бәләдчилик едирди. Ҝүндүзләр булуд сүтуну,+ ҝеҹәләр исә алов сүтуну илә онлара јол ҝөстәрирди. Беләҹә, онлар ҝеҹә дә, ҝүндүз дә јолларына давам едирдиләр.+ 22  Ҝүндүз булуд сүтуну, ҝеҹә исә алов сүтуну ҹамаатын өнүндән ајрылмырды.+

Һашијәләр

Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.