Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Филимона 1:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1—3)

  • Филимонун мәһәббәти вә иманы (4—7)

  • Булус Онисимә ҝөрә хаһиш едир (8—22)

  • Салам-дуа (23—25)

 Мәсиһ Иса уғрунда мәһбус олан Булусдан+ вә гардашымыз Тимутидән+ сәнә — әзиз әмәкдашымыз Филимона,  һәмчинин баҹымыз Апфијаја, силаһдашымыз Архипә+ вә сәнин евиндә јығышанлара мәктуб.+  Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Иса Мәсиһдән ҝәлән лүтф вә сүлһ сизә јар олсун.  Дуаларымда нә вахт сәнин адыны чәксәм, һәмишә Аллаһыма шүкүр едирәм,+  чүнки иманын, Ағамыз Исаја вә бүтүн мүгәддәсләрә олан мәһәббәтин барәдә даима ешидирәм.  Дуаларымда диләјирәм ки, иман гардашларынла бәрабәр саһиб олдуғун иман сајәсиндә һәр бир ҝөзәл немәти Мәсиһ васитәсилә алдығымызы дәрк едәсән.  Гардашым, сәнин мәһәббәтин барәдә ешитмәк мәнә бөјүк севинҹ вә тәсәлли ҝәтирди, чүнки сәнин сајәндә мүгәддәсләрин көнлү шад олду.  Мәһз бу сәбәбдән Мәсиһин бир һәвариси кими дүзҝүн бир иши ҝөрмәјин үчүн сәнә әмр етмәјә ихтијарым олса да,  мән Булус, јашлы бир адам, һәлә үстәлик, Мәсиһ Иса уғрунда мәһбус, мәһәббәтинә ҝүвәниб сәндән риҹа едирәм. 10  Һәбсдә икән руһани атасы олдуғум өвладымла,+ Онисимлә+ әлагәдар сәндән бир хаһишим вар. 11  Һәрчәнд бир вахтлар онун сәнә фајдасы јох иди, инди исә һәм сәнә, һәм дә мәнә фајдасы вар. 12  Бах ону, үрәјимин парасыны сәнә ҝери ҝөндәрирәм. 13  Ачығы, ону јанымда сахламаг истәрдим ки, мүждә уғрунда һәбсдә олдуғум мүддәтдә сәнин әвәзинә мәнә хидмәт етсин.+ 14  Амма сәнин разылығын олмадан һеч бир шеј етмәк истәмирәм, әксинә, истәјирәм ки, едәҹәјин јахшылығы мәҹбури јох, өз хошунла едәсән.+ 15  Бәлкә дә о, сәндән гыса мүддәтә елә бунун үчүн ајрылмышды ки, сән ону һәмишәлик ҝери ала биләсән, 16  артыг бир гул кими јох,+ гулдан гат-гат үстүн әзиз бир гардаш кими.+ Әҝәр о, мәним үчүн бу гәдәр әзиздирсә, ҝөр онда сәнә һәм гул кими, һәм дә мәсиһи гардаш кими нә гәдәр әзиз олаҹаг! 17  Буна ҝөрә дә мәни өзүнә дост һесаб едирсәнсә, ону меһрибанлыгла гаршыла, санки, мәни гаршылајырсан. 18  Лакин о, сәни зијана салыбса вә ја сәнә борҹу варса, онлары мәним һесабыма јаз. 19  Мән, Булус, өз әлимлә јазырам: әвәзини өдәјәҹәјәм. Демәк јахшы чыхмаз, амма сән өз һәјатыны да мәнә борҹлусан. 20  Бәли, гардашым, изин вер Ағанын јолунда сәндән көмәк ҝөрүм: Мәсиһ хатиринә көнлүмү шад елә. 21  Мәнә гулаг асаҹағына ҝүвәниб бунлары сәнә јазырам вә әминәм ки, дедијимдән дә артығыны едәҹәксән. 22  Бир хаһишим дә вар, галмаг үчүн мәнә јер һазырла. Үмид едирәм ки, дуаларыныз сајәсиндә сиздән өтрү азадлыға бурахылаҹағам.+ 23  Мәсиһ Иса уғрунда мәһбәс јолдашым Епафрас+ сәнә салам ҝөндәрир. 24  Һәмчинин әмәкдашларым Марк, Аристарх+, Димас+ вә Луканын+ да сәнә саламы вар. 25  Гој Ағамыз Иса Мәсиһин лүтфү дүзҝүн әһвали-руһијјәдә олан сизләрә јар олсун.

Һашијәләр