Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 9:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Пасха һазырлығы (1—14)

  • Чадырын үзәриндә булуд вә алов (15—23)

9  Мисирдән чыхмаларынын икинҹи илинин биринҹи ајында+ Јеһова Сина сәһрасында Мусаја деди:  «Исраиллиләр тәјин олунмуш вахтда Пасха гурбаныны һазырламалыдырлар.+  Гурбаны тәјин олунмуш вахтда, бу ајын он дөрдүнҹү ҝүнү гаш гараланда һазырлајын. О, Пасха илә бағлы гајда вә ҝөстәришләрә ујғун һазырланмалыдыр».+  Муса исраиллиләрә Пасха гурбаныны һазырламағы бујурду.  Онлар да биринҹи ајын он дөрдүнҹү ҝүнү гаш гараланда Сина сәһрасында Пасха гурбаныны һазырладылар. Јеһова Мусаја неҹә әмр етмишдисә, исраиллиләр елә дә етдиләр.  Анҹаг еләләри вар иди ки, мејитә тохунуб мурдар олдуғундан+ һәмин ҝүн Пасха гурбаныны һазырлаја билмәдиләр. Одур ки, елә һәмин ҝүн Муса илә Һарунун јанына ҝәлиб+  дедиләр: «Биз мејитә тохунуб мурдар олмушуг. Демәли, исраиллиләрлә бирликдә тәјин олунмуш вахтда Јеһоваја гурбан ҝәтирә билмәрик?»+  Муса онлара деди: «Ҝөзләјин, бахым ҝөрүм Јеһова нә дејир».+  Онда Јеһова Мусаја деди: 10  «Исраиллиләрә буну сөјлә: “Араныздан, јахуд ҝәләҹәк нәсилләриниздән кимсә Пасха вахты мејитә тохунуб мурдар оларса+ вә ја сәфәрдә оларса, јенә дә Јеһоваја Пасха гурбаныны һазырламалыдыр. 11  Гурбаны икинҹи ајын+ он дөрдүнҹү ҝүнү гаш гараланда һазырламалы, мајасыз чөрәклә вә аҹы отларла јемәлидир.+ 12  Әтиндән сәһәрә сахламамалы,+ бир сүмүјүнү белә, сындырмамалыдыр.+ Гурбаны Пасха илә бағлы бүтүн гајдалара ујғун һазырламалыдыр. 13  Лакин кимсә пак олдуғу, јахуд сәфәрдә олмадығы һалда, Пасха гурбаныны һазырламазса, һәмин адам халгын арасындан јох едилмәлидир*,+ чүнки о, тәјин олунмуш вахтда Јеһоваја гурбан ҝәтирмәјиб. Беләси ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб верәҹәк. 14  Аранызда јашајан јаделли дә Јеһова үчүн Пасха гурбаны һазырламалыдыр.+ Буну Пасха илә бағлы гајда вә ҝөстәришләрә ујғун етмәлидир.+ Истәр јаделли олсун, истәрсә дә јерли, һамы үчүн ганун ејни олмалыдыр”».+ 15  Шәһадәт сандығынын јерләшдији Мүгәддәс чадыр гурулан ҝүн+ ону булуд бүрүдү, ахшам исә онун үстүндә алова бәнзәр бир шеј ҝөрүндү вә сәһәрә гәдәр орада галды.+ 16  Бу, һәр ҝүн баш верирди: ҝүндүзләр чадыры булуд бүрүјәр, ҝеҹәләр исә онун үстүндә алова бәнзәр бир шеј ҝөрүнәрди.+ 17  Һәр дәфә булуд чадырын үстүндән јухары галханда исраиллиләр дәрһал јола дүшәрдиләр.+ Булуд һарада дајанардыса, исраиллиләр һәмин јердә дүшәрҝә салардылар.+ 18  Исраиллиләр Јеһованын әмри илә јола дүшәр, Јеһованын әмри илә дә дүшәрҝә салардылар.+ Та булуд чадырын үстүндән галхмајынҹа онлар јерләриндән тәрпәнмәздиләр. 19  Булуд чадырын үзәриндә узун мүддәт дајананда исраиллиләр Јеһоваја итаәт ҝөстәрәр, јола чыхмаздылар.+ 20  Бәзән булуд чадырын үзәриндә бир нечә ҝүн дурарды. Онлар Јеһованын әмри илә дүшәрҝә салдыглары јердә галар, Јеһованын әмри илә дә јола дүшәрдиләр. 21  Һәрдән исә булуд јалныз ахшамдан сәһәрә гәдәр дајанар вә сәһәр галхарды. Онда онлар јола дүшәрдиләр. Истәр ҝүндүз олсун, истәр ҝеҹә, булуд галханда онлар јола дүшәрдиләр.+ 22  Булуд чадырын үстүндә истәр ики ҝүн, истәр бир ај, истәрсә лап чох галсын, һәмин вахт әрзиндә исраиллиләр дүшәрҝә салдыглары јердә галар, јола дүшмәздиләр. Лакин булуд галханда онлар да тәрпәнәрдиләр. 23  Онлар Јеһованын әмри илә дүшәрҝә салар, Јеһованын әмри илә дә јола дүшәрдиләр. Јеһова Муса васитәсилә онлара нә бујурардыса, һәр шејә әмәл едиб Јеһоваја итаәт ҝөстәрәрдиләр.

Һашијәләр

Јахуд өлдүрүлмәлидир.