Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 24:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бәләмин сөјләдији үчүнҹү гошма (1—11)

  • Бәләмин сөјләдији дөрдүнҹү гошма (12—25)

24  Бәләм ҝөрәндә ки, Јеһованын нијјәти Исраилә хејир-дуа вермәкдир, даһа онун сүгутуна әламәт ахтармаға ҝетмәди,+ үзүнү сәһраја тәрәф чевирди.  Башыны галдырыб гәбилә-гәбилә дүшәрҝә салан Исраили ҝөрәндә+ Аллаһын руһу онун үзәринә енди.+  Онда Бәләм бу гошманы сөјләди:+ «Баур оғлу Бәләмин,Ҝөзләри ачылмыш адамын сөзү,   Аллаһын сөзүнү ешидән,Гадири-Мүтләгдән вәһј алмыш,Ҝөзләри ачыг тәзим етмиш кәсин дилинә ҝәләнләр:+   Чадырларын нә ҝөзәлдир, еј Јагуб,Алачыгларын фүсункардыр, еј Исраил!+   Вадиләр кими, чај кәнарындакы бағлар кими,Ҝөз ишләдикҹә узаныб ҝедир.+Јеһованын әкдији әзвајтәк,Су кәнарындакы сидр ағаҹларытәк јајылыб.   Чәлләкләриндән су ахыб төкүлүр,Тохумлары бол сулу јердә әкилир.+ Падшаһы+ Агагдан гүдрәтли олаҹаг,+Падшаһлығы уҹалаҹаг.+   Аллаһ ону Мисирдән чыхарыб ҝәтирир;О, онлар үчүн чөл өкүзүнүн бујнузлары кимидир. Башга халглары, она зүлм едәнләри дири-дири удаҹаг,+Сүмүкләрини ҝәмирәҹәк, онлары охла дәлик-дешик едәҹәк.   Шир кими марыға јатыб, пусгуда дурур,Бу асланы галдырмаға ким ҹүрәт едәр? Сәнә алгыш охујанлар алгыш јијәсидир,Ләнәт едәнләр исә ләнәтлидир».+ 10  Буну ешидән Балаг Бәләмә гәзәбләнди вә кинлә әлини әлинә вуруб деди: «Сәни бура чағырмышдым ки, дүшмәнләрими ләнәтләјәсән.+ Сән исә үч дәфәдир ки, хејир-дуа вермәкдән башга бир шеј етмирсән. 11  Чых ҝет, гајыт һарадан ҝәлмисән ора. Мәрамым сәнә һөрмәт ҝөстәрмәк иди,+ амма Јеһова сәни бу шәрәфдән мәһрум етди». 12  Ҹавабында Бәләм Балага деди: «Ахы мән сәнин елчиләринә демишдим: 13  “Балаг мәнә еви долусу гызыл-ҝүмүш дә версә, мән өзбашына, Јеһованын ризасы олмадан нә јахшы, нә дә пис бир шеј едә билмәрәм. Јеһова мәнә нә десә, ону да сөјләјәҹәјәм”.+ 14  Мән өз елимә-обама гајыдырам. Анҹаг ҝетмәмишдән гој сәнә дејим бу халг ҝәләҹәкдә сәнин халгынын башына нәләр ҝәтирәҹәк». 15  Беләҹә, Бәләм бу гошманы сөјләди:+ «Баур оғлу Бәләмин,Ҝөзләри ачылмыш адамын сөзү,+ 16  Аллаһын сөзүнү ешидән кәсин,Һагг-Тааладан* ҝәлән билијә саһиб инсанын,Ҝөзләри ачыг тәзим едәркәнГадири-Мүтләгдән вәһј аланын дилинә ҝәләнләр: 17  Ону ҝөрәҹәјәм, амма инди јох;Ҝөзләрим ону ҝөрәҹәк, амма тезликлә јох. Јагубдан бир улдуз чыхаҹаг,+Исраилдән бир һөкмдар әсасы+ уҹалаҹаг.+ О, Муабын алныны икијә бөләҹәк,+Ган-ган дејән оғулларын кәлләсини јараҹаг. 18  Исраил мәрдлијини ҝөстәрән вахтӘдум онун мүлкү олаҹаг,+Саир+ өз дүшмәнләринә гисмәт олаҹаг.+ 19  Јагубдан бир фатеһ чыхаҹаг,+Шәһәрдә сағ галанларын һамысыны гыраҹаг». 20  Бәләм Әмалики ҝөрәндә гошманын ардыны деди: «Әмалик бүтүн халгларын ичиндә биринҹи иди,+Ахыры исә фәлакәтдир».+ 21  Гәниләри+ ҝөрәндә гошманын ардыны белә ҝәтирди: «Мәскәнин мөһкәмдир, јуван гајада гурулуб. 22  Лакин Гаинин* күлүнү ҝөјә совуран бири чыхаҹаг. Ашшурун сәни әсир апармасына, ҝөрәсән, нә гәдәр галыб?» 23  Сонра гошмаја бу сөзләрлә јекун вурду: «Вај аман! Аллаһ бунлары едән ҝүн, ҝөрәсән, кимсә сағ галаҹаг? 24  Киттим саһилләриндән ҝәмиләр ҝәләҹәк,+Ашшуру истила едәҹәк,Абири рам едәҹәк. Анҹаг о да көклү-көмәҹли јох олаҹаг». 25  Бундан сонра Бәләм+ галхыб јурдуна гајытды. Балаг да өз јолу илә ҝетди.

Һашијәләр

Фөвгәлуҹа.
Јәни Гәни гәбиләсинин.