Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 13:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Кәнана 12 кәшфијјатчы ҝөндәрилир (1—24)

  • Он кәшфијјатчынын бәдбинлији (25—33)

13  Јеһова Мусаја белә деди:  «Исраиллиләрә верәҹәјим Кәнан торпағына бахмаға адамлар ҝөндәр, һәр гәбиләдән бир башчы».+  Муса Јеһованын әмри илә Фәран+ сәһрасындан адамлар ҝөндәрди. Онларын һамысы исраиллиләрин башчылары иди.  Ҝөндәриләнләр бунлар иди: Рубән гәбиләсиндән Зәггур оғлу Шаму,  Шәмун гәбиләсиндән Хури оғлу Шафат,  Јәһуда гәбиләсиндән Јуфәнна оғлу Калиб+,  Јәсакир гәбиләсиндән Јусиф оғлу Јәгәл,  Әфраим гәбиләсиндән Нун оғлу Һушә*+,  Бинјамин гәбиләсиндән Рафу оғлу Фалти, 10  Зәбулун гәбиләсиндән Суди оғлу Гәддаил, 11  Јусиф гәбиләси+ адындан Мәнәссә+ гәбиләсиндән Суси оғлу Гидди, 12  Дан гәбиләсиндән Гәмали оғлу Әмаил, 13  Ашир гәбиләсиндән Микајыл оғлу Сәтур, 14  Нифталы гәбиләсиндән Вөфси оғлу Нәһби, 15  Ҹад гәбиләсиндән Мәки оғлу Гаил. 16  Мусанын торпаға бахмаға ҝөндәрдији адамлар бунлар иди. Муса Нун оғлу Һушәјә Јушә*+ адыны верди. 17  Муса онлары Кәнан торпағына бахмаға ҝөндәрмәздән әввәл белә деди: «Неҝевә, орадан да дағлыг бөлҝәјә ҝедин.+ 18  Ҝедин, ҝөрүн оралар неҹә јердир,+ адамлары неҹәдир, ҝүҹлүдүр, зәифдир, аздыр, чохдур. 19  Ҝөрүн дијар неҹә дијардыр, јахшыдыр, јохса пис. Шәһәрләри истеһкамлыдыр, ја јох. 20  Һәм дә бахын өлкәнин торпағы мүнбитдир, јохса бәрәкәтсиз,+ ағаҹлары вар, ја јох. Гајыданда оранын барындан ҝәтирин, горхмајын, ҹәсур олун».+ Һәмин вахт үзүмүн тәзә-тәзә јетишән вахты иди.+ 21  Онлар јола дүшдүләр вә өлкәнин Син сәһрасындан+ тутмуш Ләбу-Һәмәс+ тәрәфдә јерләшән Рәһуба+ кими олан әразисинә бахдылар. 22  Неҝевә ҝәләндә Анаг+ оғуллары Әхиманын, Шишајын, Талмајын+ јашадығы Һәбруна+ ҝетдиләр. Һәбрун Мисирин Суан шәһәриндән једди ил әввәл тикилмишди. 23  Онлар Әшгул вадисинә+ ҝәләндә үстүндә бир салхым үзүм олан мејнә будағы кәсдиләр. Ону ики нәфәр киши чомаға асыб дашыјырды. Бир гәдәр нар вә әнҹир дә дәрдиләр.+ 24  Кәсдикләри салхыма ҝөрә һәмин јерин адыны Әшгул*+ вадиси гојдулар. 25  Гырх ҝүнүн тамамында+ онлар ҝери гајытдылар. 26  Гәдисә+, Фәран сәһрасына ҝәлиб ҝөрдүкләрини Мусаја, Һаруна вә бүтүн Исраил иҹмасына данышдылар вә онлара о торпағын мејвәсини ҝөстәрдиләр. 27  Онлар Мусаја бу хәбәри чатдырдылар: «Ҝөндәрдијин торпаға ҝедиб бахдыг. Орада, доғрудан да, сүд-бал ахыр.+ Бу да оранын мејвәләри.+ 28  Амма нә олсун. Адамлары ҝүҹлү, шәһәрләри истеһкамлы вә бөјүкдүр. Орада анаглылары да ҝөрдүк.+ 29  Неҝевдә+ әмалигәләр+, дағлыг бөлҝәдә һетләр, јәбусиләр+, амориләр+, дәнизкәнары бөлҝәдә+ вә Иордан чајы бојунҹа исә кәнаниләр+ јашајырлар». 30  Калиб исә: «Ҝәлин вахт итирмәјәк, елә инди дураг ҝедәк. Архајын олун, биз ораны мүтләг әлә кечирәҹәјик, о торпаг бизим олаҹаг»,+ — дејәрәк Мусанын габағында топлашан ҹамааты сакитләшдирмәјә чалышырды. 31  Анҹаг онунла ҝедәнләр дејирдиләр: «Биз онлара бата билмәрик, онлар биздән ҝүҹлүдүрләр».+ 32  Бу адамлар бахдыглары торпаг һаггында исраиллиләрә анҹаг пис шејләр данышыб дејирдиләр:+ «Бахмаға ҝетдијимиз торпаг өз сакинләрини дири-дири удур. Һәлә адамларындан данышмырыг, пәзәвәнҝин биридирләр.+ 33  Орада нәһәнҝләри*, онлардан төрәјән Анаг оғулларыны+ да ҝөрдүк. Онларын јанында өзүмүзү чәјирткә бојда һисс еләјирдик, елә онлар да бизә о ҹүр бахырды».

Һашијәләр

Мәнасы: хилас, гуртулуш.
Мәнасы: Јеһова хиласдыр.
Мәнасы: үзүм салхымы.
Ибр. нефилим. Тәхмини мәнасы: јыханлар.