Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 12:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәрјәмлә Һарун Мусаја гаршы чыхыр (1—3)

    • Муса һәлим адамдыр (3)

  • Јеһова Мусаны мүдафиә едир (4—8)

  • Мәрјәм ҹүзама тутулур (9—16)

12  Ҝүнләрин бириндә Мәрјәмлә Һарун Мусанын гарасынҹа дејинмәјә башлады. Чүнки Муса өзүнә кушлу арвад алмышды.+  Онлар дејирдиләр: «Мәҝәр Јеһова сөзләрини тәкҹә Муса васитәсилә дејир? Бәјәм бизим васитәмизлә дә данышмыр?»+ Јеһова исә бүтүн бунлары ешидирди.+  Дүнјада Муса кими һәлим адам јох иди.+  Јеһова ҝөзләнилмәдән Мусаја, Һаруна вә Мәрјәмә деди: «Үчүнүз дә Һүзур чадырынын габағына ҝәлин». Үчү дә дуруб ора ҝәлди.  Јеһова булуд сүтунунун ичиндә ашағы енди,+ чадырын ҝиришиндә дуруб Һарунла Мәрјәми чағырды. Икиси дә габаға чыхды.  Аллаһ деди: «Ешидин нә дејирәм. Ичиниздә пејғәмбәр пејда оланда Мән Јеһова она вәһјдә Өзүмү әјан едирәм,+ рөјада онунла данышырам.+  Амма гулум Муса илә вәзијјәт башга ҹүрдүр. Она бүтүн халгымы етибар етмишәм*.+  Онунла үз-үзә, ҝөз-ҝөзә данышырам.+ Сөзүмү она мүәммаларла јох, ачыг дејирәм. О, Јеһованын зүһуруну ҝөзләри илә ҝөрүр. Нә ҹүрәт едиб Мәним гулума, Мусаја гаршы чыхдыныз?»  Јеһова онлара гәзәбләниб орадан узаглашды. 10  Булуд чадырын үстүндән чәкилди. О андаҹа Мәрјәм ҹүзамдан гар кими ағаппаг олду.+ Һарун чеврилиб ҝөрдү ки, Мәрјәм ҹүзама тутулуб.+ 11  Дәрһал Мусаја јалвармаға башлады: «Нә олар, ағам, бир гәләтдир еләмишик, кеч ҝүнаһымыздан! 12  Гојма Мәрјәм ана бәтниндән бәдәни јары чүрүк чыхан өлү көрпә кими олсун!» 13  Муса Јеһоваја јалварды: «Ај Аллаһ, нә олар, она шәфа вер!»+ 14  Јеһова Мусаја деди: «Әҝәр атасы үзүнә түпүрсәјди, о, једди ҝүн адам ичинә чыха биләрди? Гој једди ҝүн дүшәрҝәдән тәҹрид едилиб кәнарда галсын,+ сонра ҝери гајыда биләр». 15  Мәрјәм једди ҝүнлүјә дүшәрҝәдән хариҹ едилди.+ Та о гајыдана кими халг һәмин јердән тәрпәнмәди. 16  Сонра халг Һәсејрутдан+ јола дүшүб Фәран сәһрасында+ дүшәрҝә салды.

Һашијәләр

Һәрфән: Мәним евимдәкиләрин ичиндә бир о, садигдир.