Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 1:1—54

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ордуја јарарлы кишиләрин гејдијјаты (1—46)

  • Лавилиләр һәрби хидмәтдән азаддыр (47—51)

  • Дүшәрҝәни гурма гајдасы (52—54)

1  Исраиллиләрин Мисир торпағындан чыхмаларынын икинҹи илинин икинҹи ајынын биринҹи ҝүнүндә+ Јеһова Сина сәһрасында+, Һүзур чадырында Муса илә данышыб+ деди:  «Бүтүн Исраил иҹмасында кишиләри аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә бир-бир сајыб адбаад гејд ет.+  Һарунла бирликдә Исраил оғулларындан јашы ијирми вә ијирмидән јухары+ олуб ордуда хидмәт етмәјә јарарлы һәр кәси бөлүкләринә ҝөрә сијаһыја ал.  Өзүнлә һәр гәбиләдән нәслинә башчы олан бир нәфәр ҝөтүр.+  Јанында бу адамлар олсун: Рубәндән Шәдуир оғлу Әлисур+,  Шәмундан Суришәддај оғлу Шәлумуил+,  Јәһудадан Әминәдаб оғлу Нәһсун+,  Јәсакирдән Суар оғлу Нәснаил+,  Зәбулундан Һилун оғлу Әлјаб+. 10  Јусифин оғулларындан: Әфраимдән+ Амиһуд оғлу Әлшама, Мәнәссәдән Фәдһәсур оғлу Гәмлаил, 11  Бинјаминдән Ҝидони оғлу Абидан+, 12  Дандан Амишәддај оғлу Әхјәзәр+, 13  Аширдән Өһрән оғлу Фәгаил+, 14  Ҹаддан Дәил оғлу Әлјасәф+, 15  Нифталыдан Еһнан оғлу Әхира+. 16  Бунлар иҹмадан чағырылан гәбилә башчылары+, Исраил күтләләринин бөјүкләридир».+ 17  Муса илә Һарун адлары чәкилән бу кишиләри чағырдылар. 18  Онлар бирликдә икинҹи ајын биринҹи ҝүнү бүтүн иҹманы топладылар ки, јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан кишиләри аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад, бир-бир сијаһыја алсынлар,+ 19  чүнки Јеһова Мусаја белә бујурмушду. Беләликлә, Муса Сина сәһрасында онлары сијаһыја алды.+ 20  Исраилин илки Рубәнин оғуллары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 21  Рубән гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 46 500 нәфәр олду. 22  Шәмунун өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 23  Шәмун гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 59 300 нәфәр олду. 24  Ҹадын өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 25  Ҹад гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 45 650 нәфәр олду. 26  Јәһуданын өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 27  Јәһуда гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 74 600 нәфәр олду. 28  Јәсакирин өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 29  Јәсакир гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 54 400 нәфәр олду. 30  Зәбулунун өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 31  Зәбулун гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 57 400 нәфәр олду. 32  Јусифин оғлу Әфраимдән төрәјән өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 33  Әфраим гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 40 500 нәфәр олду. 34  Мәнәссәнин өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 35  Мәнәссә гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 32 200 нәфәр олду. 36  Бинјаминин өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 37  Бинјамин гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 35 400 нәфәр олду. 38  Данын өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 39  Дан гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 62 700 нәфәр олду. 40  Аширин өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 41  Ашир гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 41 500 нәфәр олду. 42  Нифталынын өвладлары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә адбаад сијаһыја алынды. Јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләри бир-бир сајдылар. 43  Нифталы гәбиләсиндән сијаһыја алынанларын сајы 53 400 нәфәр олду. 44  Муса, Һарун вә һәр бири өз нәслини тәмсил едән Исраилин он ики башчысынын сијаһыја алдығы адамлар бунлар иди. 45  Исраил оғулларындан јашы ијирми вә ијирмидән јухары олан, ордуда хидмәт етмәјә јарарлы бүтүн кишиләр нәсилләринә ҝөрә сијаһыја алынды. 46  Сијаһыја алынанларын үмуми сајы 603 550 нәфәр иди.+ 47  Лакин лавилиләр+ гәбиләләринә ҝөрә сијаһыја алынмадылар.+ 48  Јеһова Мусаја демишди: 49  «Лави гәбиләсини сијаһыја алмазсан. Онлары диҝәр исраиллиләрин сајына дахил етмәзсән.+ 50  Лавилиләрә тапшыр, гој онлар Шәһадәт сандығынын+ јерләшдији Мүгәддәс чадыр, онун аваданлығы, о ҹүмләдән чадыра аид һәр шејлә бағлы ишләрә бахсынлар.+ Онлар Мүгәддәс чадыры вә онун бүтүн аваданлығыны дашыјаҹаг,+ чадырда хидмәт едәҹәкләр.+ Дүшәрҝәләрини дә Мүгәддәс чадырын әтрафында гурмалыдырлар.+ 51  Јола дүшмәк вахты ҝәләндә лавилиләр Мүгәддәс чадыры сөкмәли,+ дүшәрҝә салынанда исә гурмалыдырлар. Кәнар адамлардан ким чадыра јахынлашса, өлдүрүлмәлидир.+ 52  Гој исраиллиләрдән һәр кәс чадырыны тәјин олунмуш дүшәрҝәдә, өз үчгәбиләли бөлүмүндә гурсун.+ 53  Лавилиләр дүшәрҝәләрини Шәһадәт сандығынын јерләшдији Мүгәддәс чадырын әтрафында салсынлар ки, Исраил иҹмасы гәзәбә туш ҝәлмәсин.+ Беләликлә, лавилиләр Шәһадәт сандығынын јерләшдији Мүгәддәс чадыра ҝөрә ҹавабдеһлик дашыјаҹаглар».+ 54  Исраиллиләр Јеһованын Мусаја әмр етдији һәр шеји јеринә јетирдиләр. Неҹә дејилмишдисә, елә дә етдиләр.

Һашијәләр