Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Рут 3:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Наимәнин Рута мәсләһәти (1—4)

  • Рут вә Буәз хырманда (5—15)

  • Рут Наимәнин јанына гајыдыр (16—18)

3  Бир ҝүн гајынанасы Наимә Рута деди: «Гызым, ҝәл сәни әрә верим, сәнин дә исти јуван олсун,+ хош ҝүн ҝөрәсән.  Бах, гарабашлары илә ишләдијин Буәз гоһумумуздур.+ О, бу ахшам хырманда арпа совураҹаг.  Дур јујун, әтирлән вә либасыны ҝејиниб хырмана ен. Амма о јејиб-ичмәји гуртармајынҹа, елә елә ки, сәни ҝөрмәсин.  О јатмаға ҝедәндә бах ҝөр һарада узанаҹаг, ҝедиб ајагларынын үстүнү ач, орада узан. Сонра нә етмәк лазымдырса, өзү сәнә дејәҹәк».  Рут деди: «Неҹә демисән, елә дә еләјәрәм».  Сонра хырмана енди вә гајынанасынын дедији кими етди.  Буәз јејиб-ичмәјини гуртарды. О, кефи көк һалда дурду вә јатмаг үчүн тахыл тајасынын о башына ҝетди. Рут сакитҹә ҝәлиб онун ајағынын үстүнү ачды вә орада узанды.  Ҝеҹә јарысы Буәз сәксәнди. О дикәлди вә ҝөрдү ки, ајаг уҹунда бир гадын хејлағы узаныб!  Буәз сорушду: «Сән кимсән?» «Гарабашын Рутам, — дејә о ҹаваб верди, — әтәјинлә гарабашынын үстүнү өрт, чүнки үзәриндә гоһумлуг борҹу* вар».+ 10  Онда Буәз деди: «Гој Јеһова сәнә јар олсун, гызым! Инди сән әввәлкиндән дә бөјүк јахшылыг етдин.+ Чүнки нә касыб, нә дә варлы ҹаванын ардынҹа дүшмәдин. 11  Гызым, горхма. Нә истәсән, сәнин үчүн едәҹәјәм,+ чүнки бу шәһәрдә һәр кәс сәнин ләјагәтли гадын олдуғуну билир. 12  Дүздүр, үзәримдә гоһумлуг борҹу вар,+ анҹаг мәндән дә јахын киши гоһумун вар.+ 13  Бу ҝеҹәни бурада гал, сабаһ о адам гоһумлуг борҹуну иҹра едәрсә,+ лап јахшы. Әҝәр етмәзсә, Јеһоваја анд олсун ки, өзүм бу борҹу үзәримә ҝөтүрәҹәјәм. Һәләлик сәһәрә кими бурада гал». 14  Рут сүбһәдәк онун ајаг уҹунда јатды. О, алагаранлыгда галхды ки, һеч ким ону ҝөрмәсин. Буәз деди: «Һеч ким билмәсин ки, хырмана гадын ҝәлиб». 15  Сонра деди: «Әјниндәки бүрүнҹәји ач бура тут». Рут бүрүнҹәји ачды. Буәз бүрүнҹәјин ичинә алты өлчү* арпа төкдү вә галдырыб онун башына гојду. Сонра дуруб шәһәрә ҝетди. 16  Рут гајыданда гајынанасы сорушду: «Гызым, неҹә олду?» Рут о кишинин онун үчүн етдији һәр шеји гајынанасына данышды. 17  Сонра деди: «О, мәнә алты өлчү арпа вериб деди: “Гајынананын јанына әлибош гајытма”». 18  Онда Наимә деди: «Гызым, отур ҝөзлә, ҝөр бу иш нә илә гуртарыр. О адам бу иши ҝүнү бу ҝүн һәлл етмәјинҹә раһатлашан дејил».

Һашијәләр

2:20 һашијәсинә бах.
Еһтимал ки, алты сеа (тәх. 44 литрлик габын тутдуғу гәдәр). 1 сеа 7,33 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.