Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 6:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Вәфтиз вә јени һәјат (1—11)

  • Ҝүнаһ фани бәдәниниздә һөкмранлыг етмәсин (12—14)

  • Ҝүнаһын гулу, Аллаһын гулу (15—23)

    • Ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр; Аллаһын әнамы һәјатдыр (23)

6  Онда нә дејәк? Лүтф чохалсын дејә, ҝүнаһ ишләмәјә давам едәк?  Әсла! Биз ҝүнаһ үчүн өлмүшүксә,+ артыг ҝүнаһ ичиндә неҹә јашаја биләрик?+  Мәҝәр билмирсиниз ки, Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олмаг үчүн вәфтиз* едилән бизләр+ онун өлүмүнә шәрик олмаг үчүн дә вәфтиз едилмишик?+  Демәли, биз онун өлүмүнә шәрик едән вәфтиз+ васитәсилә онунла бирликдә дәфн едилдик ки, Атанын әзәмәти илә дирилән Мәсиһ кими, биз дә јени һәјата башлајаг.+  Әҝәр онун өлүмүнә бәнзәр бир өлүмдә онунла бирләшмишиксә,+ мүтләг онун дирилмәсинә бәнзәр бир дирилмәдә+ дә онунла бирләшәҹәјик.  Бир шеји јахшы билирик: көһнә шәхсијјәтимиз онунла бирликдә дирәјә мыхланыб+ ки, ҝүнаһлы бәдәнимиз үзәримиздә ағалыг етмәсин+ вә артыг ҝүнаһын гулу олмајаг.+  Чүнки өлмүш адам ҝүнаһдан азаддыр.  Әҝәр Мәсиһлә өлмүшүксә, инанырыг ки, онунла бирликдә јашајаҹағыг.  Ахы билирик ки, Мәсиһ дирилмишдир+ вә бир даһа өлмәјәҹәк,+ өлүм артыг онун үзәриндә ағалыг етмир. 10  О, өз өлүмү илә ҝүнаһы бирдәфәлик арадан ҝөтүрдү,+ инди исә һәјатыны Аллаһ үчүн јашајыр. 11  Сиз дә өзүнүзү ҝүнаһ үчүн өлмүш сајын вә Мәсиһ Иса васитәсилә+ Аллаһ үчүн јашајын. 12  Буна ҝөрә дә гојмајын ки, ҝүнаһ фани бәдәниниздә һөкмранлыг етсин+ вә сиз бәдәнинизин истәкләринә табе оласыныз. 13  Һәмчинин бәдәнинизи һагсызлыг силаһы кими ҝүнаһа тәгдим етмәјин, өзүнүзү өлүмдән һәјата гајытмыш инсанлар кими, бәдәнинизи дә салеһлик силаһы кими Аллаһа тәгдим един.+ 14  Ҝүнаһ сизин үзәриниздә ағалыг етмәмәлидир, ахы сиз ганунун јох,+ лүтфүн табелијиндәсиниз.+ 15  Бундан һансы нәтиҹә һасил олур? Ганунун табелијиндә јох, лүтфүн табелијиндә олдуғумуз үчүн ҝүнаһ ишләмәлијик?+ Әсла! 16  Мәҝәр билмирсиниз ки, кимә гул кими табе олурсунузса, онун гулу олурсунуз? Кимин әмри илә отуруб-дурурсунузса, онун гулусунуз:+ ја өлүмә апаран ҝүнаһын,+ ја да салеһлик ҝәтирән итаәткарлығын гулу олурсунуз. 17  Аллаһа шүкүрләр олсун ки, вахтилә ҝүнаһын гулу олан сизләр, алдығыныз тәлимә үрәкдән итаәт етдиниз. 18  Бәли, сиз ҝүнаһын әсарәтиндән гуртулуб+ салеһлијин гулу олдунуз.+ 19  Ҝүнаһлы тәбиәтинизин зәифлијинә ҝөрә сизинлә садә дилдә данышырам: неҹә ки сиз вахтилә ганунсуз ишләр ҝөрмәк үчүн бәдәнинизин үзвләрини ганунсузлуғун вә натәмизлијин гулу едирдиниз, инди дә мүгәддәс олмаг үчүн бәдәнинизин үзвләрини салеһлијин гулу един.+ 20  Чүнки сиз ҝүнаһын гулу оланда салеһлијә табе дејилдиниз. 21  О заман бәһрәниз нә иди? Инди сизә хәҹаләт ҝәтирән шејләр. О ишләрин ахыры өлүмдүр.+ 22  Анҹаг инди сиз ҝүнаһын әсарәтиндән гуртулуб Аллаһын гуллары олдуғунуз үчүн мүгәддәслик бәһрәси ҝәтирирсиниз+ вә сонда әбәди һәјата говушаҹагсыныз.+ 23  Чүнки ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр,+ Аллаһын вердији әнам исә Ағамыз Мәсиһ Иса сајәсиндә+ әбәди һәјатдыр.+

Һашијәләр