Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 5:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәсиһ васитәсилә Аллаһла барышырыг (1—11)

  • Өлүм Адәм васитәсилә, һәјат Мәсиһ васитәсилә ҝәлди (12—21)

    • Ҝүнаһ вә өлүм һамыја кечди (12)

    • Бир салеһ әмәлин нәтиҹәси (18)

5  Белә исә, имана ҝөрә+ салеһ сајылдығымыз үчүн ҝәлин Ағамыз Иса Мәсиһ васитәсилә Аллаһла арамыздакы сүлһү горујаг*.+  Алдығымыз бу лүтфә дә онун васитәсилә вә иманымыз сајәсиндә јол ачылды. Үмид едирик ки, Аллаһ бизи шәрәфә чатдыраҹаг.+ Буна ҝөрә дә ҝәлин севинәк*!  Һәмчинин әзијјәтләрлә үзләшәндә дә севинмәлијик*,+ ахы биз билирик ки, әзијјәтләр дөзүмлү олмағы өјрәдир,+  дөзүм Аллаһын разылығыны газандырыр,+ Аллаһын разылығындан үмид доғур.+  Үмид исә мәјуслуг ҝәтирмәз,+ чүнки бизә верилмиш мүгәддәс руһ+ васитәсилә үрәјимизә Аллаһын мәһәббәти долмушдур.  Биз һәлә зәиф оларкән Мәсиһ тәјин олунмуш вахтда ҝүнаһлы адамлар уғрунда өлдү.+  Салеһ адам уғрунда чәтин ки, кимсә өлә, амма јахшы адам уғрунда, ола билсин, кимсә ҹанындан кечәр.  Аллаһ исә Өз мәһәббәтини бизә онунла ҝөстәрир ки, биз һәлә ҝүнаһлы икән Мәсиһ уғрумузда өлдү.+  Беләҹә, онун ганы илә салеһ сајылдығымыз+ үчүн әмин ола биләрик ки, онун васитәсилә Аллаһын гәзәбиндән гуртулаҹағыг.+ 10  Әҝәр һәлә дүшмән икән биз Аллаһын Оғлунун өлүмү васитәсилә Аллаһла барышмышыгса,+ әмин ола биләрик ки, инди барышандан сонра онун һәјаты васитәсилә хилас олаҹағыг. 11  Үстәлик, бизи барышдыран Ағамыз Иса Мәсиһ сајәсиндә Аллаһа јахынлашдығымыза ҝөрә севинирик.+ 12  Беләликлә, ҝүнаһ бир адам васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирди.+ Беләҹә, өлүм бүтүн адамлара кечди, чүнки һамы ҝүнаһ ишләјиб.+ 13  Ахы ҝүнаһ Ганун верилмәздән әввәл артыг дүнјада иди. Амма ганун олмајан јердә һеч кәс ҝүнаһа ҝөрә иттиһам олунмур.+ 14  Буна бахмајараг, өлүм Адәмдән Мусаја гәдәр, Адәм кими ҝүнаһ ишләмәмиш адамларын үзәриндә дә һөкмранлыг едирди. Адәмлә ҝәлиши вәд едилмиш шәхс арасында охшарлыг вар.+ 15  Анҹаг әнамын нәтиҹәси ҝүнаһын нәтиҹәсиндән там фәрглидир. Әҝәр бир нәфәрин ҝүнаһы уҹбатындан чохлу адам өлдүсә, Аллаһын лүтфү вә әнамы сајәсиндә (бу әнам лүтфлә бирликдә тәк бир инсан+ — Иса Мәсиһ васитәсилә верилди) чохлары мисилсиз фајда газанды.+ 16  Әнамын хејри һәмин о бир нәфәрин төрәтдији ҝүнаһын нәтиҹәсиндән фәргләнир.+ Чүнки о бир ҝүнаһа ҝөрә чыхарылан һөкм инсанлары мәһкум етди.+ Чохлу ҝүнаһдан сонра верилән әнама ҝөрә исә инсанлар салеһ сајылды.+ 17  Әҝәр бир нәфәрин ҝүнаһы уҹбатындан вә онун васитәсилә өлүм һөкмранлыг едирсә,+ әмин ола биләрик ки, бол лүтф вә салеһлик әнамы аланлар+ да тәк бир шәхс — Иса Мәсиһ васитәсилә+ јашајыб падшаһлыг едәҹәкләр.+ 18  Беләликлә, неҹә ки бир ҝүнаһын уҹбатындан һәр ҹүр инсан мәһкум олунур,+ еләҹә дә бир салеһ әмәлин нәтиҹәсиндә һәр ҹүр инсан+ јашамаг үчүн салеһ сајылыр.+ 19  Бир нәфәрин итаәтсизлији чохлу инсаны ҝүнаһлы етдији кими,+ бир шәхсин итаәти дә чохлу инсаны салеһ едәҹәк.+ 20  Ганун исә ҝүнаһларын чохлуғуну ҝөстәрмәк үчүн ҝәлмишди.+ Лакин ҝүнаһ чохалдыгҹа Аллаһын лүтфү дә ашыб-дашырды. 21  Нә үчүн? Онун үчүн ки, ҝүнаһла өлүм бәшәријјәт үзәриндә һөкмранлыг етдији кими,+ лүтф дә Ағамыз Иса Мәсиһ сајәсиндә әбәди һәјата+ апаран салеһлик васитәсилә һөкм сүрсүн.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: арамызда сүлһ вар.
Диҝәр вариант: буна ҝөрә дә севинирик.
Диҝәр вариант: севинирик.