Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 16:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус Фиби адлы баҹыны тәгдим едир (1, 2)

  • Ромадакы мәсиһиләрә саламлар (3—16)

  • Араја нифаг саланлара гаршы хәбәрдарлыг (17—20)

  • Булусун әмәкдашларындан саламлар (21—24)

  • Мүгәддәс сирр ашкара чыхды (25—27)

16  Кенхрејадакы+ јығынҹагда хидмәт едән баҹымыз Фибини сизә тәгдим едирәм.  Ону Ағамыз наминә мүгәддәсләрә јарашан тәрздә гәбул един, нә көмәјә еһтијаҹы олса, көмәк един,+ чүнки о өзү бир чохларына, о ҹүмләдән мәнә арха олмушдур.  Мәсиһ Исанын ишиндә мәнә әмәкдаш олан Прискаја вә Аквиласа+ саламларымы чатдырын.  Онлар мәндән өтрү ҹанларыны тәһлүкә алтына атмышлар.+ Онлара тәкҹә мән јох, башга халгларын адамларындан ибарәт бүтүн јығынҹаглар тәшәккүр едирләр.  Онларын евиндә топлашан јығынҹағы да саламлајын.+ Һәмчинин Мәсиһ үчүн Асијадан* нүбар олан әзизим Епенетә салам дејин.  Сизин үчүн чохлу зәһмәт чәкмиш Мәрјәмә салам сөјләјин.  Гоһумларым+ вә мәһбәс јолдашларым олан Андроникуса вә Јуниаса саламларымы чатдырын. Онлар мәндән габаг Мәсиһин јолундадырлар, һәвариләр дә онлары јахшы таныјыр.  Ағамызын јолунда чох севдијим Амплиата мәндән салам дејин.  Мәсиһ јолунда әмәкдашымыз Урбануса вә әзизим Стаһисә дә салам сөјләјин. 10  Мәсиһ јолунда јахшы ад газанмыш Апеллеси саламлајырам. Аристобулун ев әһлиндән оланлара саламларымы чатдырын. 11  Гоһумум Һиродиона мәндән салам дејин. Наркисин ев әһлиндән Ағамызын јолунда оланлары саламлајырам. 12  Ағамызын јолунда ҹанла-башла чалышан Трифенаны вә Трифосаны саламлајын. Ағамызын јолунда чох зәһмәт чәкмиш әзиз баҹымыз Персиси дә саламлајын. 13  Ағамызын дәјәрли хидмәтчиси олан Руфусу, һәмчинин мәнә дә ана олан анасыны саламлајын. 14  Асинкритә, Флегона, Һермесә, Патробаса, Һермаса вә онларла олан гардашлара саламларымы чатдырын. 15  Филологосла Јулиаја, Нерејлә баҹысына, Олимпаса вә онларла олан бүтүн мүгәддәсләрә салам сөјләјин. 16  Бир-биринизи саф өпүшлә саламлајын. Мәсиһин бүтүн јығынҹаглары сизә салам ҝөндәрирләр. 17  Гардашлар, сиздән риҹа едирәм: алдығыныз тәлимә зидд ҝедәрәк араја нифаг саланлардан, башгаларыны имандан дөндәрәнләрдән ҝөз-гулаг олун, онлардан узаг ҝәзин.+ 18  Беләләри Ағамыз Мәсиһин јох, өз нәфсләринин гулудурлар. Онлар садәлөвһ адамлары ширин диллә вә јалтаглыгла јолдан чыхарырлар. 19  Сизин итаәтиниз исә һамыја бәллидир. Буна ҝөрә дә сиздән өтрү севинирәм. Анҹаг истәјирәм ки, јахшы шејә ҝәлдикдә һикмәтли, пис шејә ҝәлдикдә мәсум оласыныз.+ 20  Сүлһ мәнбәји олан Аллаһ тезликлә Шејтаны ајагларынызын алтында әзәҹәк.+ Ағамыз Исанын лүтфү сизә јар олсун. 21  Әмәкдашым Тимути, һәмчинин гоһумларым Лукиус, Јасон вә Сосипатер сизә салам ҝөндәрирләр.+ 22  Бу мәктубу гәләмә алмыш мән, Терти дә Ағамызын јолунда олан сизләри саламлајырам. 23  Мәнә вә бүтүн јығынҹаға гонагпәрвәрлик ҝөстәрмиш Гај+ сизә салам дејир. Шәһәрин хәзинәдары Ераст вә онун гардашы Кварт да сизә салам ҝөндәрирләр. 24  *⁠—— 25  Бәјан етдијим мүждәјә вә Иса Мәсиһ һаггындакы тәблиғә әсасән сизи мәтанәтли етмәјә гадир олан Аллаһа алгыш олсун! Бу мүждә узун мүддәт ҝизли галмыш мүгәддәс сиррин+ ашкара чыхмасы илә бағлыдыр. 26  Анҹаг инди бу сирр үзә чыхды вә имандан доған итаәт вүсәт алсын дејә, әбәди Аллаһын һөкмүнә ујғун олараг пејғәмбәрлик јазылары васитәсилә бүтүн халгларын арасында бәлли едилди. 27  Һикмәтин тәк саһиби Аллаһа+ Иса Мәсиһ васитәсилә әбәдијјән алгыш олсун! Амин.

Һашијәләр

Инҹилдә Асија әјаләти ифадәси алтында Асија гитәси јох, Рома империјасынын бир әјаләти нәзәрдә тутулур. Һәмин әрази һал–һазырда Түркијәдә јерләшир.