Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 13:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һөкумәтә табечилик (1—7)

    • Верҝиләрин өдәнилмәси (6, 7)

  • Мәһәббәт Гануну иҹра едир (8—10)

  • Әдәб-әрканла давранаг (11—14)

13  Гој һәр кәс һөкумәтә табе олсун,+ чүнки Аллаһын изни олмадан һеч бир һөкумәт мөвҹуд ола билмәз.+ Бу һөкумәтләр Аллаһын онлара ајырдығы јери тутурлар.+  Бу сәбәбдән һөкумәтә гаршы чыхан Аллаһын тәсис етдији гурулуша гаршы чыхыр, буна гаршы чыханлар исә өзләрини һөкмә дүчар едәҹәкләр.  Һакимләрдән јахшы иш ҝөрәнләр јох, пис иш ҝөрәнләр горхурлар.+ Һөкумәтдән горхмамаг истәјирсән? Һәмишә јахшы иш ҝөр,+ онда ондан тәриф аларсан.  Чүнки о, Аллаһын хидмәтчиси кими сәнин хејрин үчүн чалышыр. Лакин пис иш ҝөрүрсәнсә, өзүнү ҝөзлә, чүнки о, гылынҹы әбәс јерә ҝәздирмир. О, Аллаһын хидмәтчисидир, пис иш ҝөрәнләрин башына гәзәб јағдыран гисасчыдыр*.  Беләликлә, сиз јалныз бу гәзәбин горхусундан јох, һәмчинин виҹданыныза ҝөрә табе олмалысыныз.+  Верҝиләри дә бу сәбәбдән өдәјирсиниз. Ахы онлар Аллаһын хидмәтчиләридир, инсанлар үчүн чалышырлар вә даима бу мәгсәдә хидмәт едирләр.  Беләҹә, һәр кәсә һаггыны верин: верҝидирсә — верҝини,+ баҹдырса — баҹы, горхудурса — горхуну,+ һөрмәтдирсә — һөрмәти.+  Бир-биринизә мәһәббәтдән башга борҹунуз олмасын,+ чүнки башгасыны севән гануну иҹра етмиш олур.+  Ахы «зина етмә,+ адам өлдүрмә,+ оғурлуг етмә,+ башгасынын малына тамаһ салма»+ вә бу кими диҝәр әмрләрин мәғзи будур: «Башгасыны өзүнү севдијин кими сев».+ 10  Севән адам башгасына пислик етмәз.+ Буна ҝөрә дә мәһәббәт ганунун иҹрасы демәкдир.+ 11  Беләликлә, бу ҹүр давранын, чүнки һансы дөврдә јашадығынызы вә артыг јухудан ојанмағын+ вахты ҝәлдијини билирсиниз. Һал-һазырда хиласымыз имана ҝәлдијимиз вахтда олдуғундан даһа јахындыр. 12  Ҝеҹә кечир, ҝүн јахынлашыр. Ҝәлин зүлмәтин әмәлләрини әјнимиздән чыхараг+ вә нурун јарагларыны ҝејинәк.+ 13  Ҝүн ишығында олдуғу кими, әдәб-әрканла давранаг.+ Кеф мәҹлисләриндән әл чәкәк. Сәрхошлуға, әхлагсызлыға, азғынлыға*,+ ихтилафа вә пахыллыға гапылмајаг.+ 14  Беләликлә, Ағамыз Иса Мәсиһдән+ өрнәк алын* вә ҹисмани истәкләри неҹә дојуздурмағы дүшүнмәјин.+

Һашијәләр

Јахуд пис иш ҝөрәнләри ҹәзаландыран гисасчыдыр.
Јахуд абырсызлыға. Јун. аселҝеја. Лүғәтдә «азғынлыг» сөзүнә бах.
Јахуд Мәсиһин шәхсијјәтинә бүрүнүн.