Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 12:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бәдәнинизи дири гурбан кими Аллаһа тәгдим един (1, 2)

  • Әнамлар мүхтәлиф, бәдән бирдир (3—8)

  • Мәсиһи һәјаты илә бағлы мәсләһәтләр (9—21)

12  Буна ҝөрә дә гардашлар, Аллаһын мәрһәмәти наминә сизә јалварырам: бәдәнинизи+ дири, мүгәддәс+ вә мәгбул гурбан кими Аллаһа тәгдим един. Бу јолла сиз ағылла ибадәт етмиш* олаҹагсыныз.+  Бундан сонра бу зәманәјә* ујғунлашмајын. Әксинә, дүшүнҹәнизи јениләшдирәрәк бүсбүтүн дәјишин+ ки, Аллаһын јахшы, хош вә камил ирадәсини дәрк едәсиниз.+  Мәнә ҝөстәрилмиш лүтф сајәсиндә һәр биринизә дејирәм: өзүнүз барәдә лүзумундан артыг фикирләшмәјин.+ Һәр кәс өзү һаггында Аллаһын она вердији иман+ чәрчивәсиндә дүшүнсүн вә сағлам дүшүнҹәни горујуб сахласын.  Неҹә ки бәдәнимиздә чох үзв вар,+ амма бүтүн үзвләр ејни иши иҹра етмир,  еләҹә дә биз, чох олсаг да, Мәсиһлә вәһдәтдә бир бәдән тәшкил едирик, ајры-ајрылыгда исә бир-биримизә бағлы үзвләрик.+  Алдығымыз лүтфдән доған әнамлар мүхтәлифдир. Әҝәр бу, пејғәмбәрлик әнамыдырса,+ ҝәлин бизә верилмиш иман чәрчивәсиндә пејғәмбәрлик едәк,  хидмәт әнамыдырса, хидмәтлә мәшғул олаг. Гој тәлим верән тәлим вермәклә,+  руһландыран руһландырмагла*+ мәшғул олсун, пајлајан сәхавәтлә пајласын*,+ рәһбәрлик едән ҹанла-башла рәһбәрлик етсин,+ мәрһәмәт ҝөстәрән исә гој севинҹлә мәрһәмәт ҝөстәрсин.+  Гој мәһәббәтиниз ријасыз олсун.+ Писликдән икраһ един,+ јахшылыға сарылын. 10  Бир-биринизә нәвазишлә гардашлыг мәһәббәти бәсләјин. Һөрмәт ҝөстәрмәкдә бир-биринизи габаглајын.+ 11  Тәнбәл олмајын*,+ чалышган олун. Руһла* ҹошун.+ Јеһоваја ҹанла-башла* хидмәт един.+ 12  Үмидинизә севинин. Чәтинликләрә синә ҝәрин.+ Даима дуа един.+ 13  Мүгәддәсләрә еһтијаҹларына ҝөрә јардым един.+ Гонагпәрвәр олун.+ 14  Сизи тәгиб едәнләр үчүн хејир-дуа диләјин,+ ләнәт јох, хејир-дуа диләјин.+ 15  Севинәнләрлә севинин, ағлајанларла ағлајын. 16  Башгалары һаггында өзүнүз барәдә дүшүндүјүнүз кими дүшүнүн, ловға хүлјалара гапылмајын, тәвазөкарлығы әлдә рәһбәр тутун.+ Өз ҝөзүнүздә ағыллы олмајын.+ 17  Һеч кимә пислик әвәзинә пислик етмәјин.+ Һамынын ҝөзүндә јахшы сајылан шејләри нәзәрә алын. 18  Имкан дахилиндә, әлиниздән ҝәлән гәдәр һамы илә сүлһдә олмаға чалышын.+ 19  Әзизләрим, сиз гисасынызы алмајын, Аллаһын гәзәбинә јер верин.+ Чүнки јазылыб: «Јеһова белә дејир: “Гисас Мәнимдир, әвәзини Өзүм верәҹәјәм”».+ 20  Амма «дүшмәнин аҹдырса, ону једиздир, сусуздурса, она су вер, беләҹә, онун башына көз јығаҹагсан*».+ 21  Пислијә мәғлуб олма, пислијә јахшылыгла галиб ҝәл.+

Һашијәләр

Һәрфән: мүгәддәс хидмәти иҹра етмиш.
Јахуд нәсиһәт верән нәсиһәт вермәклә.
Јахуд бөлүшән сәхавәтлә бөлүшсүн.
Јахуд ишиниздә ләнҝ олмајын.
Мүгәддәс руһла.
Јахуд гул кими.
Инсаны јумшалтмаг, гәлбиндәки бузу әритмәк нәзәрдә тутулур.