Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Нәһәмја 8:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Төврат охунур, халга изаһ едилир (1—12)

  • Чардаглар бајрамы кечирилир (13—18)

8  Бүтүн халг бир нәфәр кими Су дарвазасынын+ гаршысындакы мејдана топлашды. Онлар мирзә Үзејирдән+ хаһиш етдиләр ки, Јеһованын Исраилә вердији Мусанын Төвратыны*+ ҝәтирсин.  Каһин Үзејир Төвраты иҹманын — кишиләрин, гадынларын вә ағлы кәсән ушагларын гаршысына ҝәтирди.+ Једдинҹи ајын биринҹи ҝүнү иди.+  О, Су дарвазасынын гаршысындакы мејданда топлашмыш кишиләрин, гадынларын вә ағлы кәсән ушагларын өнүндә Төвраты сәһәр сүбһдән ҝүнортаја гәдәр уҹадан охуду.+ Бүтүн ҹамаат диггәтлә гулаг асырды.+  Мирзә Үзејир бу тәдбирдән өтрү һазырланмыш тахта күрсүнүн үстүндә дурмушду. Онун сағ тәрәфиндә Мәттәсјаһ, Шәма, Әнај, Урјај, Хилгијјә, Мәсејјә, сол тәрәфиндә исә Фәдај, Мүсаил, Мәлкијјә+, Һәшум, Һәшбәдан, Зәкәријјә вә Мәшуллам дајанмышды.  Үзејир ҹамаатдан јүксәкдә дурмушду. Буна ҝөрә дә о, китабы ачанда ҹамаат буну ҝөрдү вә ајаға галхды.  Үзејир Улу Аллаһ Јеһованы мәдһ етди вә бүтүн халг: «Амин! Амин!»+ — дејиб әлләрини ҝөјә галдырды. Сонра үзүстә дүшүб Јеһоваја сәҹдә етдиләр.  Лавилиләрдән Јешу, Бәнни, Шәрбија+, Јәмин, Аггуб, Шәбтај, Һудја, Мәсејјә, Галит, Әзрија, Јузабад+, Һәнан вә Фәлај халга Төвраты изаһ едирдиләр,+ халг да ајаг үстә динләјирди.  Онлар Төвраты, Аллаһын китабыны уҹадан охујур, охудугларыны ајдын изаһ едир, мәнасыны ачыглајырдылар. Беләҹә, онлар халга охудугларыны баша салдылар.+  Бүтүн халг Төвратда јазыланлары динләдикҹә ағлајырды. Буна ҝөрә дә һәмин вахт вали олан Нәһәмја, каһин вә мирзә Үзејир+, еләҹә дә халгы өјрәдән лавилиләр бүтүн халга дедиләр: «Бу ҝүн Аллаһыныз Јеһова үчүн мүгәддәс ҝүндүр.+ Ҝөз јашы төкмәјин, ағламајын». 10  О деди: «Ҝедин, ләзиз јемәкләр јејин, шәрбәт ичин, һазырлыг ҝөрә билмәјәнләрә пај ҝөндәрин,+ ахы бу ҝүн Рәббимиз үчүн мүгәддәс ҝүндүр. Кәдәрләнмәјин, чүнки Јеһованын бәхш етдији севинҹ сизә галадыр». 11  Лавилиләр дә халгы сакитләшдирәрәк дејирдиләр: «Кәдәрләнмәјин, сакит олун, ахы бу ҝүн мүгәддәс ҝүндүр». 12  Беләҹә, халг јејиб-ичмәјә, пај ҝөндәрмәјә вә шәнлик етмәјә+ ҝетди. Чүнки дејиләнләри баша дүшмүшдүләр.+ 13  Ертәси ҝүн халгын нәсил башчылары, каһинләр вә лавилиләр Төвраты даһа дәриндән анламаг үчүн мирзә Үзејирин јанына топлашдылар. 14  Онлар ҝөрдүләр ки, Јеһованын Муса васитәсилә вердији Төвратда белә јазылыб: једдинҹи ајда кечирилән бајрам ҝүнләриндә исраиллиләр чардагларда јашамалыдырлар.+ 15  Һәмчинин бүтүн шәһәрләрдә вә Јерусәлимин һәр тәрәфиндә ҹар чәкиб+ демәлидирләр: «Дағлара чыхыб зејтун, јағ ағаҹы, мәрсин, хурма вә башга сыхјарпаглы ағаҹларын будагларыны јығыб ҝәтирин вә јазылана ујғун олараг чардаг гурун». 16  Һәр кәс өз евинин дамында, һәјәтиндә, һәмчинин Аллаһын евинин һәјәтләриндә+, Су дарвазасынын+ вә Әфраим дарвазасынын+ мејданларында чардаг гурмаг үчүн ҝедиб будаг ҝәтирди. 17  Беләҹә, әсирликдән гајытмыш бүтүн ҹамаат чардаглар гуруб орада галды. Исраиллиләр үрәкдән севиниб-шадланырды,+ чүнки Нун оғлу Јушәнин+ дөврүндән бу ҝүнә кими исраиллиләр бу бајрамы белә кечирмәмишдиләр. 18  Бајрам једди ҝүн давам етди. Бајрамын биринҹи ҝүнүндән ахырынҹы ҝүнүнә гәдәр Аллаһын вердији Төврат китабы һәр ҝүн уҹадан охунурду.+ Сәккизинҹи ҝүн исә тәләб олундуғу кими, тәнтәнәли топланты кечирилди.+

Һашијәләр