Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Нәһәмја 4:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүгавимәтә бахмајараг иш ирәлиләјир (1—14)

  • Ишчиләр силаһланыб тикинтини давам етдирирләр (15—23)

4  Дивары бәрпа етдијимизи ешидәндә Санбалатын+ ганы гаралды, о, гәзәбләнди вә јәһудиләри лаға гојмаға башлады.  О, гардашларынын вә Сәмәријјә ордусунун гаршысында деди: «Бу јәһудиләр, јазыглар нә едирләр? Олмаја, инанырлар ки, бу бојда ишин өһдәсиндән ҝәлә биләҹәкләр?! Гурбан кәсәҹәкләр? Буралары бир ҝүнүн ичиндә бәрпа едәҹәкләр? Мәҝәр дағынтыларын ичиндән чыхардыглары јанмыш дашлары әввәлки шәклә сала биләрләр?»+  Онун јанында дуран әмуни+ Тубијјә+ деди: «Тикдикләри дивара бир бахын! Үстүнә түлкү чыхса, дағылар».  Мән дедим: «Ешит, еј Аллаһымыз, ҝөр бизә неҹә һәгарәт едирләр.+ Бизә етдикләри ришхәндләрә гој өзләри дүчар олсунлар,+ талан малы кими јад өлкәјә апарылсынлар.  Онларын тәгсирләринә, ҝүнаһларына ҝөз јумма! Онлары әфв етмә!+ Чүнки бәнналары тәһгир едирләр».  Биз дивары тикмәјә давам етдик. Бүтүн шәһәр диварыны јарыја гәдәр галдырдыг. Ҹамаат үрәкдән чалышырды.  Санбалат, Тубијјә+, әрәбләр+, әмуниләр вә ашдодлулар+ ешидәндә ки, Јерусәлим диварынын бәрпасы ирәлиләјир, арадакы бошлуглар һөрүлүр бәрк һирсләндиләр.  Онлар Јерусәлимә һүҹум етмәк вә шәһәрдә иғтишаш јаратмаг үчүн әлбир олдулар.  Биз исә Аллаһымыза дуа етдик. Онлардан мүһафизә олунмаг үчүн ҝеҹә вә ҝүндүз нөвбә чәкмәјә ҝөзәтчи гојдуг. 10  Амма Јәһуда халгы дејирди: «Ишчиләр тагәтдән дүшүб, учуглар исә чохдур! Диварлары тикиб гуртара билмәјәҹәјик». 11  Дүшмәнләримиз дә бир јандан дејирди: «Онлар хәбәр тутана гәдәр, бизи ҝөрәнә гәдәр артыг онларын арасында оларыг, онлары өлдүрүб иши дајандырарыг». 12  Һәмчинин дүшмәнләримизин гоншулуғунда јашајан јәһудиләр һәр дәфә јанымыза ҝәләндә елә һеј дејирдиләр: «Дүшмәнләр һәр тәрәфдән үстүмүзә һүҹум чәкәҹәк». 13  Буна ҝөрә дә мән диварын архасында, ашағыда, ачыг јерләрдә нәсилләринә ҝөрә гылынҹлы, низәли, ох-каманлы адамлар гојдум. 14  Онларын горхуја дүшдүјүнү ҝөрәндә дәрһал әсилзадәләрә+, мәмурлара вә бүтүн ҹамаата дедим: «Онлардан горхмајын!+ Јеһованы, бөјүк вә зәһмли Аллаһы+ јада салын! Гардашларыныз, оғул-гызларыныз, арвадларыныз вә евләриниз үчүн вурушун!» 15  Дүшмәнләримизә хәбәр чатды ки, биз онларын гурдуғу фитнәдән аҝаһыг вә Аллаһ онларын нијјәтини боша чыхарыб. Бундан сонра һәр биримиз дивары тикмәјә гајытдыг. 16  О ҝүндән етибарән, адамларымын јарысы тикинтидә чалышыр,+ диҝәр јарысы исә зиреһ ҝејиниб әлиндә низә, галхан вә ох-каман тутурду. Башчылар+ јәһудиләрин архасында дуруб онлара дајаг олурдулар. 17  Јәһудиләр исә дивары тикирдиләр. Фәһләләр бир әли илә ишләјир, о бири әли илә низә тутурдулар. 18  Бәнналарын һәр бири белинә гылынҹ бағлајыб ишләјирди, шејпурчу+ исә мәним јанымда дајанмышды. 19  Мән әсилзадәләрә, мәмурлара вә бүтүн ҹамаата дедим: «Ишимиз бөјүкдүр. Һәрәмиз диварын бир тәрәфиндә ишләјирик, бир-биримиздән аралыјыг. 20  Буна ҝөрә дә шејпур сәси ешидән кими јанымыза јығышын. Аллаһымыз бизим үчүн вурушаҹаг!»+ 21  Беләҹә, дан јери сөкүләндән улдузлар ҝөрүнәнәдәк јарымыз ишләјир, јарымыз да әлиндә низә тутурду. 22  О заман мән ҹамаата дедим: «Гој һәр кәс өз нөкәри илә ҝеҹәләр Јерусәлимдә галсын. Ҝеҹәләр кешијимизи чәксин, ҝүндүзләрсә ишләсин». 23  Нә мән, нә гардашларым, нә нөкәрләрим+, нә дә архамҹа ҝәлән кешикчиләр — һеч биримиз палтарымызы әјнимиздән чыхармырдыг, силаһы сағ әлимиздән јерә гојмурдуг.

Һашијәләр